Komunikaty PR

IBE zbada ścieżki edukacyjne dzieci z niepełnospranością

2013-12-13  |  16:00
Kontakt
Weronika Janda
Marketing&Communications Consultants

Wilcza 28/10
00-544 Warszawa
janda|mcconsultants.pl| |janda|mcconsultants.pl
662 086 500
www.mcconsultants.pl
Do pobrania LOGO ( 0 MB )

Jak wygląda edukacja dzieci z niepełnosprawnością w Polsce?

 

W Polsce około 3% wszystkich uczniów to dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością. Przy odpowiednim wsparciu i dostosowaniu procesu nauczania zdecydowana większość z nich mogłaby uczyć się ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami. Edukacja tej grupy uczniów napotyka jednak na wiele barier. Z czego wynikają i z czym są związane? Jakie są ścieżki edukacyjne dzieci
z niepełnosprawnością? Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczął badanie, dzięki któremu będzie można nie tylko poznać odpowiedzi na te pytania, ale także zrozumieć motywy wyborów edukacyjnych i zweryfikować rozwiązania systemowe.

Na całym świecie zmienia się podejście do niepełnosprawności. Odrzuca się czysto medyczne spojrzenie, które dostrzegało wyłącznie deficyty tej grupy ludzi, na rzecz modelu społecznego, zwracającego uwagę na rolę społeczeństwa w zapewnianiu równości. To nowe ujęcie zakłada likwidację różnych barier utrudniających pełny i skuteczny udział niepełnosprawnym w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami.

W modelu tym duży nacisk kładzie się na edukację włączającą, czyli edukację niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, najbliżej miejsca zamieszkania wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami, w sposób pozwalający na realizację ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – mówi dr Paweł Kubicki z Zespołu Edukacji i Rynku Pracy w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Jednocześnie rosnąca liczba uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych i związany z tym proces dostosowywania szkół do potrzeb tych uczniów napotyka na wiele rozmaitych barier. Powody są różne – to zarówno obowiązujące rozwiązania systemowe, ale także bariery mentalne tak po stronie nauczycieli, rodziców jak i pełnosprawnych uczniów. Przed zupełnie innymi wyzwaniami stoją szkoły i placówki specjalne borykające się często z malejącą liczbą uczniów. Są one najlepiej dostosowane do zaspokajania specyficznych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności i posiadają najbardziej doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Należy jednak pamiętać, że decydujący głos o wyborze odpowiedniej formy nauczania – ogólnodostępnej, integracyjnej, lub specjalnej – ma rodzic, który na podstawie swojej wiedzy, opinii ekspertów, ale też dostępności poszczególnych szkół musi podjąć trudną decyzję mającą kluczowy wpływ na przyszłość jego dziecka.

 

Zbadanie postaw i poziomu przygotowania szkół do edukacji uczniów z niepełnosprawnością z jednej strony, jak i motywacji i czynników społeczno-ekonomicznych wpływających na decyzje rodziców z drugiej jest głównym celem IBE. „Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów” to pierwszy w Polsce tego typu projekt badawczy realizowany na tak dużej próbie. W rozpoczynającej się właśnie pierwszej rundzie badania weźmie udział około 2000 dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów wszystkich typów – specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych - wybranych losowo z całej Polski. Badaniem zostanie także objętych 3200 rodziców dzieci z niepełnosprawnością, które uczą się w 6. klasie szkoły podstawowej i w 3. klasie gimnazjum. Po roku badacze powrócą ponownie do tych samych rodziców, by zapytać o wybory edukacyjne związane z przejściem odpowiednio do gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Ogólnopolski projekt badawczy „Badanie ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów” jest realizowany przez Zespół Edukacji i Rynku Pracy IBE. Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Więcej informacji o badaniu można znaleźć na stronie internetowej: http://eduentuzjasci.pl/pl/badania/110-badanie/825-badanie-sciezek-edukacyjnych-niepelnosprawnych-dzieci-uczniow-i-absolwentow.html

Informacja o Instytucie Badań Edukacyjnych:

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zatrudnia około 150 badaczy zajmujących się edukacją – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze w tym zakresie, aktywnie promuje politykę edukacyjną opartą na faktach (evidence-based policy and practice)
i szczególnie dużą wagę przywiązuje do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce
i polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

www.ibe.edu.pl

 

Informacje o projekcie Entuzjaści Edukacji:

Celem głównym projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” (Entuzjaści Edukacji) jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Projekt jest realizowany przez IBE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

www.eduentuzjasci.pl

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Edukacja Czy warto pracować podczas studiów – nowe wykłady na AZiR.edu.pl Biuro prasowe
2020-11-23 | 11:30

Czy warto pracować podczas studiów – nowe wykłady na AZiR.edu.pl

Decyzja, co będziemy robić po studiach, bardzo często zmienia się jeszcze w ich trakcie. Dlatego tak istotne jest skupienie się na tym, w czym czujemy się najlepsi i jak najwcześniejsze
Edukacja Selectivv ponownie wspiera czytelnictwo dzieci
2020-11-18 | 15:40

Selectivv ponownie wspiera czytelnictwo dzieci

Selectivv, podobnie jak w kwietniu br. udziela swoich wiedzy i zasobów w celu promowania tej ważnej dla rozwoju czytelnictwa kampanii.  Zadaniem kampanii jest precyzyjne dotarcie
Edukacja DACHSER wspiera organizację pomocy dzieciom terre des hommes
2020-11-18 | 12:00

DACHSER wspiera organizację pomocy dzieciom terre des hommes

W dobie globalizacji coraz ważniejszą rolę odgrywają połączone w sieć międzynarodową organizacje pozarządowe, zwane też NGO’sami. Współpraca firmy DACHSER z organizacją

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Biogen

Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. sprzedaży

Aktualnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na tej podstronie.

Konsument

Na Śląsku stawiają na innowacje społeczne i zielone technologie. Duże inwestycje klimatyczne czekają wszystkie polskie miasta

W najbliższych kilkunastu latach polskie miasta czekają duże inwestycje związane z potrzebą dostosowywania do europejskiej polityki klimatycznej i z przeciwdziałaniem zmianom klimatu. Środki potrzebne są przede wszystkim na nowe technologie, poprawiające jakość życia w długoletniej perspektywie. Sytuację skomplikowała jednak pandemia, w wyniku której samorządy tracą miliony złotych m.in. przez koszty walki z wirusem i mniejsze wpływy z podatków. W trudnych czasach potrzebne jest innowacyjne podejście do zarządzania, zwłaszcza w miastach, których gospodarka opiera się na kopalniach. W ramach projektu Rybnik360 śląskie miasto do 2035 roku chce zastąpić wygaszane stopniowo górnictwo, opierając się m.in. na zielonych technologiach i odnawialnych źródłach energii.

 

Finanse

Tarcza branżowa trafi pod obrady Senatu. Możliwe rozszerzenie listy sektorów uprawnionych do pomocy

Zgodnie z zapowiedziami rządu od 28 listopada ponownie zaczną działać sklepy i usługi w galeriach handlowych, choć w bardziej rygorystycznym reżimie sanitarnym. Na większe luzowanie obostrzeń na razie nie pozwala wciąż wysoka liczba zakażeń i zgonów. Firmy z określonych branż, które pozostają zamknięte, będą mogły liczyć na pomoc z tarczy branżowej, przyjętej w ubiegłym tygodniu przez Sejm. Problem w tym, że lista PKD jest niewystarczająca i z tym najczęściej przedsiębiorcy zgłaszają się dziś do Rzecznika MŚP. Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział, że na etapie prac Senatu wsparcie to może zostać rozszerzone na innych beneficjentów.

Farmacja

Pacjenci z ciężkimi chorobami jelit muszą przerywać terapię po 1-2 latach ze względów administracyjnych. Lekarze apelują o zmiany

Na nieswoiste zapalenia jelit choruje około 50 tys. Polaków, głównie młodych osób przed 35. rokiem życia. Pacjenci z ciężkim przebiegiem choroby potrzebują terapii biologicznej, która w Polsce jest dostępna w ramach programów lekowych. Te ze względów administracyjnych są jednak ograniczone czasowo do 1–2 lat. Po tym okresie pacjenci nie mogą już kontynuować leczenia, a do programu lekowego mogą zostać włączeni ponownie dopiero, kiedy nastąpi nawrót choroby i ciężkie nasilenie jej objawów. Lekarze apelują o zmianę tych kryteriów. – Przerywanie terapii, które może doprowadzić do utraty jej skuteczności, powinno być uznane za błąd. To ryzykowne dla pacjentów – podkreśla prof. Jarosław Reguła, krajowy konsultant w dziedzinie gastroenterologii.

 
 

Problemy społeczne

Pandemia zwiększyła zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Klienci częściej szukają ochrony na wypadek nagłego zachorowania i pobytu w szpitalu

W ostatnich miesiącach widać większe zainteresowanie ubezpieczeniami na życie. Po wiosennym spowolnieniu spowodowanym lockdownem w III kwartale wzrósł popyt na ubezpieczenia, mimo wakacji, które zazwyczaj są spokojniejszym okresem w sprzedaży. W Unilinku od stycznia do września dynamika sprzedaży wzrosła o 120 proc. r/r, a w samym wrześniu – o 136 proc. To nie tylko efekt wzrostu świadomości ubezpieczeniowej, ale też przesunięcia w czasie decyzji o zakupie polisy.