Komunikaty PR

Już prawie 2000 uczniów wzięło udział w programie Młody Lean Lider

2019-03-21  |  11:35
Biuro prasowe
Do pobrania Ulotka ( 0.31 MB )

Dołącz do naszego programu!

Młody Lean Lider to bezpłatny program edukacyjny realizowany w całej Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 13 do 19 lat – szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników i liceów. Łączy przedsiębiorstwa i szkoły we wspólnym programie. Jest modułem Lekcji Przedsiębiorczości.

Fundacja LEAN EDUCATION realizuje swoją misję na terenie całego kraju. Dociera do coraz większej liczby beneficjentów jej programów: uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich, studentów i wykładowców uczelni wyższych, a także trenerów, jurorów i dużej grupy wolontariuszy. Jej celem statutowym jest:

tworzenie środowiska do rozwoju uniwersalnych postaw i kompetencji uczniów i studentów poszukiwanych przez najlepszych pracodawców

Początki działalności

Koncepcja programu "Młody Lean Lider" powstała w roku 2014, kiedy rozpoczęto (jako zespół pasjonatów) 2 letnią pracę z pilotażową we współpracy z Gimnazjum nr 16 z Gdańska. Pilotaż prowadzono we współpracy z nauczycielami - wychowawcami klas, dyrekcją szkoły oraz 2 psychologami. W pilotażu wzięło udział 7 klas trzecich gimnazjum (pierwszy rok pilotażu) oraz 7 klas pierwszych gimnazjum (drugi rok pilotażu) oraz w sumie 25 nauczycieli.

Wynikiem prac pilotażowych jest program "Młody Lean Lider", który zgodnie z zasadami lean thinking co roku jest doskonalony i rozwijany, tak by w jak największym stopniu realizować potrzeby zgłaszane przez nauczycieli, uczniów oraz naszych wolontariuszy.

Zakładamy Fundację!

Do czerwca 2018 roku działaliśmy jako stale powiększająca się grupa pasjonatów lean. Łączyła nas i nadal łączy misja rozwoju młodzieży oraz pasja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W tym czasie zrealizowaliśmy pilotaż, opracowaliśmy program oraz wykonaliśmy 2 edycje programu "Młody Lean Lider". Z uwagi na fakt, iż wiele instytucji i organizacji nie chciało z nami współpracować na zasadzie wsparcia czy bezpłatnego udostępniania swoich zasobów stworzyliśmy Fundację.

Ta uregulowana prawnie forma działania pozwoliła nam rozwinąć skrzydła zwiększając nasze możliwości działania. W zarządzie fundacji znajdują się 4 osoby: Joanna Czerska, Krzysztof Dobrowolski, Natalia Jażdżewska i Piotr Bielawski. Wspólnie z trzema innymi osobami: Justyną Rak, Iwoną Paliwoda i Wojciechem Tatys wyznaczamy kierunki rozwoju działań Fundacji, przede wszystkim skupiając się na organizacji i strukturyzowaniu naszych działań w ramach realizowanych programów w sposób, który zapewnić ma maksymalną efektywność wykorzystania zasobów, którymi dysponujemy.

„Młody Lean Lider”

Do chwili obecnej w naszym sztandarowym, bezpłatnym programie edukacyjnym "Młody Lean Lider" wzięło udział w sumie: 1922 uczniów, 153 nauczycieli, 91 szkół, 67 jurorów z 62 przedsiębiorstw, 32 przedsiębiorstwa goszczące uczniów, 29 koordynatorów regionalnych z 29 przedsiębiorstw oraz 7 uczelni.

Nasz program edukacyjny opiera się na grywalizacji w formie niekomputerowej gry symulacyjnej oraz nauce przez wyzwania. Nauczyciele otrzymują od nas wsparcie w postaci scenariuszy lekcji i bezpłatne szkolenia. Wcale nie muszą być znawcami lean! Program Młody Lean Lider to 3 etapowy, dziesięciomiesięczny turniej, w którym uczniowie w 10 osobowych zespołach rozwijają postawy, wiedzę i umiejętności.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników i liceów. Udział nastoletnich uczniów w tym unikatowym programie to szansa na rozwinięcie przez nich kompetencji przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej. Oprócz nauki projekt gwarantuje także świetną zabawę – na każdym etapie. Drużyny otrzymują zadania konkursowe do realizacji we własnym zakresie. Mają także okazję uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz szkoleniach z zakresu zarządzania projektami.

Zwieńczeniem dziesięciomiesięcznego programu jest prezentacja zrealizowanych projektów przed profesjonalnym Jury, w którego gronie zasiadają managerowie firm, koordynatorzy Lean Management oraz wykładowcy Lean z wyższych uczelni. Współpracują z nami m.in. Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Śląska i Uniwersytet Gdański, gdzie co roku odbywają się ogólnopolskie finały naszego programu.

Bezpłatny i bezkosztowy program edukacyjny

Warto pamiętać, że ze strony szkoły program nie wymaga dużych nakładów, ani czasowych, ani finansowych. Nauczyciel / pedagog organizuje grupę chętnych uczniów i zapisuje ją poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Można zgłosić nielimitowaną liczbę grup. Uczniowie nie muszą być w tym samym wieku, czy też z jednej klasy – istnieje dowolność tworzenia grup. Materiały, które uczniowie wykorzystują w projekcie to papier, nożyczki, klej i inne podstawowe przybory biurowe.

Obserwując minione edycje można zauważyć, że uczniowie niezwykle angażują się w program i chętnie biorą udział w stawianych im wyzwaniach. Jest to wspaniała okazja do poszerzenia swojej wiedzy, nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli, dla których przygotowujemy dodatkowe, bezpłatne szkolenia!

Ruszyły zapisy

Rekrutacja na edycję 2019/2020 została właśnie uruchomiona, serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie! Najważniejsze informacje znajdziecie w udostępnionej przez nas na stronie www.leaneducation.pl

 

CZYM JEST LEAN?

LEAN to angielska nazwa na koncepcję ciągłego doskonalenia (KAIZEN) opracowaną w firmie Toyota.

​Koncepcja ta złożona jest z dwóch elementów:

 

  1. LEAN THINKING, czyli tego w jaki sposób myślimy o tym co robimy i w czym uczestniczymy
  2. LEAN TOOLBOX, czyli narzędzi (gotowych technik i zasad), które mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów spotykanych w przedsiębiorstwach, a także codziennych wyzwań zwykłego człowieka.

 

LEAN to także DROGA do:
 

- NIEDOŚCIGŁEJ ORGANIZACJI poprzez

- stopniową i nieustającą ELIMINACJĘ MARNOTRAWSTWA we wszystkich aspektach działalności poprzez

- wykorzystanie KAŻDEGO GRAMA INTELIGENCJI w organizacji aby

- spełnić maksymalnie OCZEKIWANIA KLIENTÓW

- zapewniając jednocześnie SATYSFAKCJĘ ZESPOŁU na najwyższym poziomie

A chodzi o to byśmy potrafili określić kim jest nasz klient i stale doskonalili wspólne działania by zrealizować oczekiwania tego klienta. Powinniśmy jednocześnie dbać o satysfakcję z wykonanych działań i współpracy w zespole. Satysfakcję nie tylko z wyniku, ale również z drogi jaką przebywamy by ten wynik osiągnąć. Byśmy nie pomijali niczyjej opinii, zdania czy zaangażowania, gdyż dzięki temu możemy lepiej wykorzystać talenty nasze i tych, którzy nas otaczają. Każdy ma jakiś talent. A używanie talentu i patrzenie na rezultaty działań, które są naszą silną stroną daje ogromną satysfakcję i wiarę we własne możliwości.

NA CZYM POLEGA PROGRAM „Młody Lean Lider”?

Pierwszy etap, rozgrywany o okresie październik-grudzień, to BUDOWANIE POSTAW. Uczestnicząc w projekcie, otrzymujecie wraz z opiekunem grupy tj. nauczycielem, scenariusz gry symulacyjnej Lean Management oraz zadania dodatkowe mające na celu rozwinięcie postawy Lean Thinker'a. Nauczyciele przechodzą szkolenie (realizowane przez Koordynatorów regionalnych), które przygotowuje ich do poprowadzenia grupy. Każda ze szkół organizuje wewnętrzne rozgrywki. Najlepsze drużyny przechodzą do kolejnego etapu.

 

Drugi etap, rozgrywany w okresie styczeń-luty, to ROZWÓJ WIEDZY. Grupy, które przeszły do tego etapu reprezentują swoją szkołę w rozgrywkach międzyszkolnych o charakterze ogólnopolskim. Tym razem zmagać się będziecie z zupełnie nową grą i trudniejszymi wyzwaniami. W poradzeniu sobie z tymi zadaniami pomoże Wam dostęp do merytorycznych wskazówek. Najlepiej współpracujące grupy

o najwyższych rezultatach przechodzą do rundy finałowej! W przygotowaniach do rozgrywki półfinałowej grupy wspierane są przez Koordynatora regionalnego. Etap ten zamykamy półfinałami w trzech lokalizacjach w kraju: Gdańsku, Łodzi oraz Wrocławiu.

 

 

Etap trzeci, finałowy to ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI. Rozgrywany jest przez okres 2 miesięcy w jednym z przedsiębiorstw w najbliższej okolicy szkoły, z której pochodzą uczestnicy. Są to 3 wizyty po 3 godziny. ​

Zadaniem finalistów jest opracowanie pomysłów doskonalących w odwiedzanej firmie oraz zaprojektowanie własnej gry symulacyjnej opisującej zaobserwowane procesy. Każda grupa finalistów otrzymuje opiekuna ze strony firmy. Etap ten, a zarazem cały program kończy się wielkim finałem organizowanym w Gdańsku.

Gra symulacyjna

 

W procesach tych kluczową rolę odgrywają postawy rozwinięte w etapie 1 tj. praca zespołowa i efektywna komunikacja. Kluczową kompetencją jest także umiejętność analizy procesów, systematyki i organizacji pracy na stanowisku oraz dostrzegania marnotrawstwa w procesach którą uczniowie rozwinąć powinni w toku przygotowań do półfinałów.

 

W tej rozgrywce uczniowie zmierzą się z ograniczeniami dotyczącymi zmian w produkcie (jest jasno zdefiniowany), a także fizycznej lokalizacji członków grupy czy technologii komunikacji. Kluczowym wyzwaniem będzie proces - jego przebieg, organizacja, jakość i stabilność.

 

Zarządzanie projektami

 

Półfinały wyłonią finalistów, które przejdą w swoich regionach specjalistyczne szkolenie z Zarządzania Projektami wg Scrum. Na szkoleniu finaliści dowiedzą się w szczegółach o wyzwaniach rundy finałowej i zasadach oceny grup. Jednak najważniejszym jego elementem będzie zapoznanie finalistów z zasadami zarządzania projektami. Ta umiejętność będzie im potrzebna w realizacji projektu w firmie, a także w przygotowaniu własnej gry symulującej poznany proces wytwórczy.

 

Realizacja projektów w firmach regionu!

 

Każdej z grup przysługują 3 trzygodzinne wizyty w przedsiębiorstwie. W tym czasie, pod opieką reprezentanta firmy, poznają ją, będą mogli zapoznać się z procesem wytwórczym, dowiedzieć się o stawianych przed nim wyzwaniach, zgłębić problemy do rozwiązania i omówić swoje pomysły. Jednocześnie bazując na swoich obserwacjach, a także wcześniejszych doświadczeniach z grami planszowymi, karcianymi, figurkowymi, symulacyjnymi i in. opracują grę symulacyjną.

 

Finały na Uniwersytecie Gdańskim

 

W trakcie rundy finałowej uczniowie przedstawią rezultaty swoich projektów przed Jury - praktykami Lean Management. Drugim wyzwaniem będzie poprowadzenie zaprojektowanych gier. Uczestnikami będą ... sami uczestnicy. To oni będą też dodatkowymi Jurorami. Ocenią przydatność gry dla innych uczniów. A stworzone gry będą służyły nauczycielom - Lean Thinker'om!

 

Zapraszamy do śledzenie poczynań uczestników bieżącej edycji oraz do wzięcia udziału w kolejnej! Wszystkie informacje na temat programu, informatory oraz poradniki praktyczne dostępne są na stronie http://www.leaneducation.pl. Jesteśmy także na Facebook’u i YouTube!

Joanna Czerska
Prezes Fundacji LEAN EDUCATION, jej dyrektor merytoryczny, Gdańsk
Krzysztof Dobrowolski
Wiceprezes Fundacji LEAN EDUCATION, autor internetowego bloga LEAN JEST DLA LUDZI, Wrocław

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Edukacja Globalna sieć prywatnych przedszkoli i szkół Maple Bear wchodzi na rynek łódzki Biuro prasowe
2019-04-18 | 13:55

Globalna sieć prywatnych przedszkoli i szkół Maple Bear wchodzi na rynek łódzki

Maple Bear – największa globalna sieć dwujęzycznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, oferująca edukację w systemie kanadyjskim – wchodzi do Polski.
Edukacja BRAK ZDJĘCIA
2019-04-18 | 01:00

Immersja językowa, czyli jak przygotować się do matury w miesiąc

Media społecznościowe, portale internetowe czy seriale to największe „zjadacze” czasu współczesnych nastolatków. Jak można wykorzystać ich potencjał, przygotowując się do matury z języka obcego? Ostatnią
Edukacja Globalna sieć prywatnych przedszkoli i szkół Maple Bear wchodzi do Wrocławia
2019-04-17 | 18:05

Globalna sieć prywatnych przedszkoli i szkół Maple Bear wchodzi do Wrocławia

Maple Bear – największa globalna sieć dwujęzycznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, oferująca edukację w systemie kanadyjskim – wchodzi do Polski. Wrocław

Kalendarium

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Partner sekcji zdrowie

Farmacja

Liczba niezaszczepionych dzieci wzrosła prawie sześciokrotnie. Resort zdrowia chce edukować Polaków i wzmacniać ich zaufanie do lekarzy

Już ponad 30 tys. rodziców odmówiło poddania dziecka szczepieniom ochronnym. Zdaniem resortu zdrowia to jedna z przyczyn wzrostu zachorowań na odrę, jaki miał miejsce w 2016 i 2018 roku. Rząd obawia się powrotu innych chorób, takich jak błonica i tężec, stąd nacisk na kampanie edukacyjne. Prowadzi je m.in. Główna Inspekcja Sanitarna, a ich celem jest przekonanie Polaków, że szczepienia nie powodują negatywnych skutków ubocznych, mogą natomiast ratować życie i zdrowie

Prawo

Od niedzieli ważna zmiana w przepisach dotyczących zadłużonych lokatorów. Może ona oznaczać problemy dla właścicieli lokali

21 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Na zmianę art. 1046 kodeksu powinni zwrócić uwagę zwłaszcza nabywcy lokali w licytacjach komorniczych, ale również wynajmujący mieszkania osobom, które zalegają z czynszem. Zniknie bowiem zapis, że na wniosek komornika gmina powinna w ciągu 6 miesięcy znaleźć dłużnikowi lokal zastępczy. Teraz to będzie mogło trwać znacznie dłużej.

Handel

Jajka są nawet o połowę tańsze niż na Boże Narodzenie. W najbliższych latach ceny mogą jednak znacznie wzrosnąć

Znacznie niższe ceny jaj w porównaniu do końcówki 2018 roku to wynik dużej nadpodaży, bo produkcja rośnie, a konsumpcja pozostaje na stabilnym poziomie. Jeśli zostaną wprowadzone zapowiedzi o wycofywaniu jaj z chowu klatkowego, to w najbliższych latach konsumenci muszą się liczyć z dużymi podwyżkami. Ten rodzaj jaj ze względu na cenę jest dziś najchętniej wybierany. Coraz częściej też kupujemy je na bazarkach. Jeśli decydujemy się na zakup jaj w miejscach poza systemem weterynaryjnym, bierzemy na siebie ryzyko przede wszystkim różnych zakażeń bakteryjnych – podkreśla Mariusz Szymyślik, dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

 

Handel

Polacy bardziej niż Niemcy i Brytyjczycy są przywiązani do tradycyjnych sklepów. Mimo to już połowa robi zakupy w sieci

Handel internetowy rozwija się w Polsce bardzo szybko – w tym roku będzie wart już 50 mld zł, a zakupy online robi już 15 mln Polaków. Z drugiej strony polscy konsumenci wyróżniają się na tle innych nacji przywiązaniem do tradycyjnego kanału sprzedaży. 49 proc. chce mieć możliwość przetestowania produktów w fizycznym sklepie przed zakupem – wynika z badań SAP. Polacy oczekują spójnego podejścia marek do klientów we wszystkich kanałach sprzedaży. To dla sprzedawców wyzwanie, w którym wsparciem może być wdrożenie odpowiednich technologii.