Komunikaty PR

Grupa AFORTI pomyślnie zamyka cztery kwartały 2018 roku

2019-02-15  |  11:35
Biuro prasowe
Kontakt
Anna Korzycka-Kaśków
Aforti Holding S.A.

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
anna.korzycka-kaskow|afortiholding.pl| |anna.korzycka-kaskow|afortiholding.pl
+48 784 087 799
www.aforti.pl
Do pobrania pdf ( 1.11 MB )

Grupa AFORTI – holding finansowy świadczący usługi pożyczkowe, windykacyjne
i faktoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający platformą wymiany walut online dla firm – osiągnęła narastająco po czterech kwartałach 2018 roku 571,88 mln zł
skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży. To o nieco ponad 200 proc. więcej względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie, skonsolidowany zysk netto Grupy AFORTI w tym czasie zwiększył się do 1,64 mln zł z 1,21 mln zł w 2017. W tym czasie EBIT Grupy wyniósł ponad 10,60 mln zł względem 7,02 mln zł po czterech kwartałach 2017 roku, co daje wzrost o 50,95 proc.

Dobrym wynikom finansowym Grupy towarzyszy wysoka wycena stojącej na jej czele
i notowanej na rynku NewConnect spółki Aforti Holding. Na koniec 2018 roku średnia kapitalizacja spółki była szacowana na 48,92 mln zł czyli o  65 proc. więcej w stosunku do połowy 2018 roku, kiedy wynosiła zaledwie 29,65 mln zł. Jednocześnie, na koniec stycznia 2019 kapitalizacja Aforti Holding szacowana była na 62,26 mln zł, co wskazuje, że wycena spółki w ciągu miesiąca wzrosła o blisko 30 proc.

Z kolei w samym IV kwartale 2018 roku spółki z Grupy AFORTI wypracowały ponad 206,15 mln zł przychodów netto ze sprzedaży względem 68,88 mln zł osiągniętych w okresie październik-grudzień 2017, notując wzrost na poziomie niemal 200 proc. Co więcej – jest to wartość nawet nieco wyższa względem przychodów osiągniętych przez Grupę łącznie w czterech kwartałach 2017 roku, kiedy to spółki zarządzane przez Klaudiusza Sytka osiągnęły  wynik 190,58 mln zł.

Rosnąca popularność usług pożyczkowych, windykacyjnych, faktoringowych i z zakresu wymiany walut online z pewnością przyczyniła się do tak dobrych wyników na koniec ostatniego kwartału 2018.

W IV kwartale 2018 roku wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance wyniosła 14,03 mln zł. W tym czasie spółka Aforti Exchange wypracowała na krajowej platformie wymiany walut online dla firm 96,78 mln EUR obrotu względem 34,46 mln EUR w IVQ 2017, co daje wzrost o 180 proc., zaś Aforti Exchange Romania zanotowała prawie 33,32 mln EUR obrotu w porównaniu do: 14,64 mln EUR w IIIQ 2018. Z kolei wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych łącznie przez Aforti Collections oraz spółkę LifeBelt, które oficjalnie od stycznia 2019 r. funkcjonują już jako jeden podmiot pod nazwą Aforti Collections S.A.,  wyniosła w IVQ 2018 roku  98,07 mln zł. Z kolei wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor szacowana była w okresie od października do grudnia 2018 na 10,20 mln zł.

– Nasza aktywność na rynku pożyczek pozabankowych, usług windykacyjnych i faktoringowych oraz w zakresie wymiany walut online dla firm przynosi wymierne korzyści finansowe, co potwierdzają wyniki za IV kwartał 2018 roku. Zgodnie ze strategią rozwoju, przyjętą na lata 2018-2020, postawiliśmy przed sobą bardzo ambitne wyzwania i plany, jak chociażby – rozpoczęcie działalności leasingowej, ekspansja zagraniczna platformy wymiany walut online dla firm do co najmniej 7 nowych krajów, wśród których możemy wymienić: Czechy, Węgry, Chorwację, Serbię, Bośnię i Hercegowinę, Albanię oraz Macedonię, jak też przejście spółki Aforti Holding na GPW. Skuteczna realizacja strategii biznesowej powinna w przełożyć się na wzmocnienie potencjału wzrostu Grupy AFORTI oraz jej wartość w kolejnych latach. Z kwartału na kwartał poprawiamy nasze przychody i zyski, które – co do zasady - również rosną, o ile w danym okresie nie inwestujemy znaczących kwot w rozwój Grupy. Prężnie rozwijamy nasze działalności poza granicami kraju– w minionym roku na rynku rumuńskim pojawiła się kolejna z naszych spółek – Aforti Finance. W IV kwartale sfinalizowaliśmy także proces połączenia spółek LifeBelt i Aforti Collections, które obecnie działają już pod marką Aforti.– podsumowuje Klaudiusz Sytek, prezes zarządu Aforti Holding.

Jak dodaje  Paweł Opoka, wiceprezes zarządu Aforti Holding – Osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych przez Grupę AFORTI narastająco po czterech kwartałach 2018 roku było możliwe dzięki wielu inicjatywom, zarówno tych na poziomie inwestorskim, jak i biznesowym. Niezmiennie dążymy do doskonalenia naszych usług, zwiększania ich dostępności i podnoszenia jakości, co przynosi wymierne efekty w postaci zadowalających nas liczb. Wierzę, że dobre perspektywy dla branż, w których działają nasze spółki, a także stałe zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorców na usługi Grupy AFORTI, pozwalają sądzić, że rok 2019 powinien również być dla nas pomyślny.

Znaczącemu rozszerzeniu portfolio produktów i usług oferowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przez spółki z Grupy AFORTI będzie towarzyszyć rozwój nowych obszarów działalności, oparty m.in. na poszerzeniu portfela produktowego dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w zakresie leasingu. W tym celu AFORTI planuje powołać w ciągu najbliższych 3 lat nową spółkę, ale niewykluczona jest także akwizycja istniejącego już podmiotu.

***

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AFORTI – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

 • Wartość mikropożyczek sprzedanych przez Aforti Finance w IVQ 2018 wyniosła 14,03 mln. zł.
  • Łączna wartość pożyczek udzielonych w roku 2018 wyniosła 59,19 mln zł co daje wzrost o  63,4 proc. względem 2017 roku.

 

 • Na platformie wymiany walut online dla firm, spółka Aforti Exchange wypracowała w IVQ 2018 96,78 mln EUR obrotu względem 34,46 mln EUR w IVQ 2017
  • Jednocześnie, w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wartość obrotu na krajowej platformie Aforti Exchange osiągnęła poziom 269,95 mln EUR, notując wzrost o 198,53 proc. rok do roku

 

 • Na rumuńskiej platformie spółka Aforti Exchange Romania zanotowała
  w IVQ 2018 roku 33,32 mln EUR obrotu względem:  14,64 mln EUR obrotu w IIIQ 2018; 12,51 mln EUR w IIQ 2018 oraz 7,21 mln EUR w IQ 2018
  • Jednocześnie, w okresie od stycznia do końca grudnia 2018 roku Aforti Exchange Romania zanotowała 67,81 mln EUR łącznej wartości obrotu

 

 • Wartość wierzytelności sfinansowanych przez Aforti Factor – spółkę, która rozpoczęła działalność operacyjną dopiero w IQ 2018 roku – wyniosła w IVQ 2018 10,20 mln zł względem 8,3 mln zł w IIIQ 2018, 5,82 mln zł w IIQ 2018 i 2,93 mln zł w IQ 2018, co daje narastająco, na koniec grudnia 2018, wartość 27,26 mln zł.

 

 • W wyniku nabycia w 2018 roku 76,9 proc. udziałów w lubelskiej spółce LifeBelt, specjalizującej się m.in. w masowej windykacji na zlecenie banków, firm pożyczkowych, telekomów oraz innych windykatorów, w perspektywie 2-3 lat, Aforti Collections zakłada wzmocnienie swojego udziału w rynku windykacji. W grudniu 2018 roku nastąpiło oficjalne połączenie spółek, które obecnie funkcjonują jako jeden podmiot pod nazwą Aforti Collections S.A.
  • Wartość nominalna zleceń windykacyjnych pozyskanych łącznie przez Aforti Collections oraz spółkę LifeBelt wyniosła w IVQ 2018 98,07 mln zł.

 

Pełna treść raportu za IV kwartał 2018 dostępna jest na stronie Grupy AFORTI.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Finanse Aż 88% obstawia zwycięstwo PiS w wyborach do Europarlamentu Biuro prasowe
2019-05-22 | 01:00

Aż 88% obstawia zwycięstwo PiS w wyborach do Europarlamentu

Tegoroczne wybory do Europarlamentu wygra Prawo i Sprawiedliwość – taki rozwój zdarzeń obstawia aż 88% graczy w BETFAN. Zwycięstwa Koalicji Europejskiej oczekuje zaledwie co
Finanse CVI umacnia zespół i pozycję w Europie Środkowowschodniej
2019-05-17 | 12:40

CVI umacnia zespół i pozycję w Europie Środkowowschodniej

CVI sukcesywnie kontynuuje strategię dalszego rozszerzania swojej obecności w całym regionie Europy Środkowowschodniej. W marcu do zespołu tej niezależnej polskiej firmy inwestycyjnej
Finanse BRAK ZDJĘCIA
2019-05-17 | 01:00

Leasing staje się dźwignią inwestycji w Unii Europejskiej

Rynek leasingu odpowiada za ważną część inwestycji w Unii Europejskiej. Według ostatnich danych Eurostatu za 2017 rok, w całej Wspólnocie inwestycje sektora publicznego i prywatnego wyniosły 3,1 biliona euro.

Kalendarium

Bankowość

J. Kwieciński: Firmy mogą liczyć na większe wsparcie z następnego budżetu UE. Priorytetem będzie finansowanie prac badawczo-rozwojowych

Wspieranie innowacyjności polskich firm poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych jest priorytetem w polityce spójności w tej perspektywie finansowej – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W przyszłej perspektywie środków na ten cel ma być jeszcze więcej. Dzięki unijnym środkom Polska nadrabia dystans dzielący ją od najbogatszych gospodarek Europy. Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który wdraża instrumenty finansowe z obecnej perspektywy unijnej, do polskich firm trafiają znaczące sumy z Unii Europejskiej, m.in. na rozwój innowacji. Wartość innowacyjnych projektów inwestycyjnych, które otrzymają dofinansowanie z BGK, to ponad 13 mld zł.

Bankowość

J. Kwieciński: Firmy mogą liczyć na większe wsparcie z następnego budżetu UE. Priorytetem będzie finansowanie prac badawczo-rozwojowych

Wspieranie innowacyjności polskich firm poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych jest priorytetem w polityce spójności w tej perspektywie finansowej – mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W przyszłej perspektywie środków na ten cel ma być jeszcze więcej. Dzięki unijnym środkom Polska nadrabia dystans dzielący ją od najbogatszych gospodarek Europy. Za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który wdraża instrumenty finansowe z obecnej perspektywy unijnej, do polskich firm trafiają znaczące sumy z Unii Europejskiej, m.in. na rozwój innowacji. Wartość innowacyjnych projektów inwestycyjnych, które otrzymają dofinansowanie z BGK, to ponad 13 mld zł.

Transport

GDDKiA zlikwiduje przed wakacjami nieczynny punkt poboru opłat na A2. Bez dotkliwych strat dla kasy państwa

Jeszcze przed sezonem wakacyjnym zostanie zlikwidowany uciążliwy dla kierowców, nieczynny punkt poboru opłat na pruszkowskim węźle autostrady A2. Dzięki temu kierowcy będą mieć do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku i nie będą zmuszeni zwalniać – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wpływy z przejazdu samochodów do 3,5 tony nie będą na tym odcinku wpływać do kasy państwa, ale nie spowoduje to większych strat dla budżetu, bo i tak 70–80 proc. wpływów z systemu poboru do państwowej kasy opłat generują pojazdy ciężkie.

Regionalne - Dolnośląskie

Pod Wrocławiem rozpoczął działalność zakład do przeglądu i naprawy silników samolotowych m.in. Lufthansy. Inwestycja warta jest 1 mld zł

Powstający za miliard złotych zakład XEOS w Środzie Śląskiej, gdzie do przeglądu i naprawy trafiają najnowocześniejsze silniki wykorzystywane m.in. w samolotach Lufthansy, rozpoczął już działalność. Właśnie rusza drugi etap inwestycji – budowa specjalistycznej komory do testowania silników samolotowych. Taki element ma na wyposażeniu tylko kilka zakładów na świecie. Jednocześnie firma cały czas rekrutuje pracowników, których docelowo ma być ponad 600.