Komunikaty PR

Atradius: polskie przedsiębiorstwa czeka wzrost niewypłacalności.

2019-09-18  |  15:00
Biuro prasowe
Kontakt
Łukasz Drywa
Havas PR Warsaw

J.P. Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
lukasz.drywa|havas.com| |lukasz.drywa|havas.com
22 444 0 877
www.havaspr.pl

Znamy wyniki corocznego badania Barometr Praktyk Płatniczych przygotowanego przez Atradius, wiodącego ubezpieczyciela należności na świecie. Najważniejsze wnioski:

  • Średni czas oczekiwania na zapłatę w Polsce wynosi 55 dni – w Europie Wschodniej jest to 48 dni.
  • Poprawa w zachowaniach płatniczych klientów - średnio siedmioprocentowy wzrost w terminowym opłacaniu faktur (67,4 proc. faktur opłaconych na czas w porównaniu z 63 proc.  w roku poprzednim).
  • Znaczny  wzrost odsetka faktur nieściągalnych – średnio 1,9 proc. łącznej wartości należności B2B w porównaniu z 1 proc. w roku ubiegłym.
  • 46 proc. ankietowanych  nie przewiduje, aby praktyki płatnicze ich klientów B2B miały w najbliższych miesiącach ulec zmianie, a 25 proc. spodziewa się pogorszenia.
  • Wzrost  całkowitej wartości sprzedaży B2B w oparciu o kredyt kupiecki: 48,5 proc. w porównaniu do 30,5 proc. rok wcześniej.
  • 33 proc. badanych w Polsce zdecydowało się na ubezpieczenie należności, przy średniej dla Europy Wschodniej na poziomie 20 proc.
  • Wzrost niewypłacalności o 4 proc. prognozuje Atradius

Wzrost PKB nie uchroni firm przed niewypłacalnością

Według prognoz wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,4 proc. w 2019 roku, co jest znacznie powyżej przewidywanego dla Europy Wschodniej poziomu 2,7 proc. Siłą polskiej gospodarki jest niesłabnący popyt wewnętrzny, dynamiczny eksport oraz solidne otoczenie biznesowe, jednak zagrożenia wewnętrze w postaci niestabilności rozwiązań prawnych i malejącej podaży pracy przyczynią się do znacznego wzrostu liczby niewypłacalności, co mocno odbije się na perspektywach biznesowych polskich firm. – Wewnętrzne i zewnętrzne ryzyka, które zagrażają polskiej gospodarce, na przykład brak siły roboczej, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym i budowalnym, czy skutki Brexitu, mogą w nadchodzących latach spowolnić lub całkowicie zahamować wzrost – zauważa Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce. Dodatkowo polscy przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się ze słabnącą stopniowo dynamiką eksportu, co będzie jednym z powodów wzrostu niewypłacalności.

Wzrost transakcji w oparciu o kredyt kupiecki, wydłużone terminy płatności

W porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrósł odsetek przedsiębiorców udzielających swoim klientom kredytu kupieckiego. Ankietowani przyznali, że 48,5 proc. całkowitej wartości ich sprzedaży B2B zostało zrealizowane na podstawie odroczonego terminu płatności (wzrost z ubiegłorocznego poziomu 30,5 proc.). Poziom ten jednak cały czas kształtuje się znacznie poniżej średniej dla Europy Wschodniej (67,2 proc.) i jest drugim od końca w regionie po tym odnotowanym w Bułgarii (33,8 proc.).  Dostawcy w Polsce dają również swoim klientom biznesowym więcej czasu na uregulowanie faktur. W przypadku większości polskich respondentów (88 proc.) przyznawane terminy płatności wynosiły średnio 38 dni od daty wystawienia faktury (o 8 dni więcej niż w zeszłym roku). Są to trzecie pod względem długości średnie terminy zapłaty w Europie Wschodniej, zaraz po zanotowanych w Turcji (59 dni) i Rumunii (40 dni). Średnia dla regionu wynosi 37 dni. Najbardziej terminy płatności faktur dla swoich klientów biznesowych wysłużyli polscy przedsiębiorcy z sektora dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku i maszyn: średnio wynoszą one odpowiednio 30 dni w porównaniu do zeszłorocznych 16 oraz 31 dni w porównaniu do 23 rok temu.  Zwiększony odsetek kredytów kupieckich oraz dłuższe terminy płatności faktur znajdują swoje odzwierciedlenie w polityce zarządzania należnościami polskich respondentów, która koncentruje się na zabezpieczaniu firmy przed ryzykiem nieuregulowania faktur przez klientów. 33 proc. zdecydowało się na ubezpieczenie należności, co w regionie jest drugim co do wielkości odsetkiem,, zaraz po Rumunii – 40 proc. Dla porównania w Europie Wschodniej jest to 20 proc. ankietowanych. – W obliczu  niepewnej  i niestabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej, globalnych konfliktów handlowych oraz prognozowanego spowolnienia, polskie firmy szukają zabezpieczenia swoich należności przed nieuregulowaniem płatności ze strony klientów. W ciągu ostatnich miesięcy wiele firm w Polsce zdecydowało się na ubezpieczenie, uznając, że nie będzie w stanie zarządzać swoimi należnościami bez profesjonalnego wsparcia – podkreśla Paweł Szczepankowski.

Warto zauważyć, że najwyższe ryzyko kredytu kupieckiego notowane jest w polskim sektorze budowlanym oraz teleinformatycznym, gdzie 32 proc. całkowitej wartości faktur w dniu zapadalności pozostawało niezapłacone. 

Mniej skuteczna ściągalność zaległych faktur

Z badania przeprowadzonego przez Atradius wynika, że prawie 30 proc. łącznej wartości faktur B2B wystawionych w ostatnim roku nie zostało opłaconych w terminie. Mimo, że 67,4 proc. faktur zostało opłaconych na czas (w ubiegłym roku było to 63 proc.), polscy respondenci muszą czekać dłużej na spieniężenie zaległych faktur  - 56 dni w porównaniu z 54 dniami rok wcześniej.  By złagodzić trudną sytuację finansową swojej firmy i uporać się z niedoborami środków pieniężnych wynikającymi z opóźnień w płatnościach, 32 proc. ankietowanych w Polsce było zmuszonych zapłacić swoim dostawcom z opóźnieniem, a co czwarty respondent potrzebował dodatkowego finansowania ze źródeł zewnętrznych. Znaczący jest również wzrost odsetka faktur odpisanych jako nieściągalne -  obecnie średnio 1,9 proc.  łącznej wartości należności B2B w porównaniu z 1 proc. w ubiegłym roku. -  Pomimo stosowanych metod zarządzania wierzytelnościami, takimi jak ocena zdolności kredytowej potencjalnego klienta przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu handlowego oraz monitowanie, tak duży wzrost nieściągalnych należności może wskazywać na nieefektywność w odzyskiwaniu zaległych faktur, co ostatecznie prowadzi do niższej rentowności przedsiębiorstwa – podkreśla Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Największy odsetek nieściągalnych należności na poziomie 3,7 proc. odnotował sektor przemysłu maszynowego, w przypadku branży budowlanej i rolno-spożywczej było to 1,9 proc. W przypadku branży dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku oraz sektorów ICT/elektroniczny nieściągalne należności wyniosły odpowiednio 1,5 proc. oraz 1,3 proc.

46 proc. ankietowanych polskich przedsiębiorców nie spodziewa się zmiany praktyk płatniczych klientów biznesowych w najbliższych miesiącach, a 25 proc. oczekuje ich pogorszenia, co wydłuży czas spieniężenia zaległych faktur. Z kolei według 30 proc. respondentów zachowania płatnicze B2B poprawią się.  

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Gospodarka Brother razem z BNP Paribas Leasing Solutions tworzy program dla partnerów Biuro prasowe
2019-10-17 | 10:00

Brother razem z BNP Paribas Leasing Solutions tworzy program dla partnerów

Firma Brother, dzięki współpracy z BNP Paribas Leasing Solutions prezentuje nowe rozwiązanie, Brother Finance, ułatwiające resellerom oferowanie dzierżawy sprzętu i usług MPS.
Gospodarka BRAK ZDJĘCIA
2019-10-17 | 09:30

Światowa turystyka na Targach TT Warsaw 2019

Kryzys czy hossa? Jak biura podróży osiągnęły rekordowe zyski? Jaki wpływ na rynek turystyczny miał upadek największego biura podróży na świecie? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać podczas 27.
Gospodarka Atradius Country Report: w 2020 roku Polskę czeka wzrost inflacji i spadek PKB
2019-10-17 | 09:00

Atradius Country Report: w 2020 roku Polskę czeka wzrost inflacji i spadek PKB

Silna konsumpcja prywatna oraz inwestycje utrzymają wysoki wzrost PKB Polski w 2019 roku na poziomie 4 proc. Według ekspertów rozwój gospodarczy spowolni w 2020 roku, wzrost PKB

Kalendarium

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Bezpłatne materiały wideo, audio, zdjęcia oraz artykuły

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Handel

Obniżka podatku PIT nie obciąża budżetu państwa tak bardzo jak program Rodzina 500 plus. Może być jednak kłopotem dla dużych miast

Obniżony od października o punkt procentowy podatek od osób fizycznych objął osoby pracujące na etatach, umowach-zleceniach, umowach o dzieło, prowadzących działalność gospodarczą oraz emerytów i rencistów. Zdaniem ekspertów, o ile państwo ma możliwości zrekompensowania ubytku poprzez emisję długu czy nowelizację budżetu, o tyle duże miasta odczują mniejsze wpływy z podatków bardziej dotkliwie. Choć w przypadku nisko zarabiających różnice będą symboliczne, to w skali kraju obniżka będzie napędzać konsumpcję.

Problemy społeczne

Ponad połowa Polaków uważa, że sztuczna inteligencja wpływa na ich życie codzienne. Wielu obawia się, że odbierze im prywatność i miejsca pracy

Prawie 90 proc. Polaków zna pojęcie sztucznej inteligencji, jednak nie zawsze wiedzą, co naprawdę oznacza. Wprawdzie dostrzegają korzyści związane np. z poprawą komfortu życia czy bezpieczeństwa w miejscu pracy, ale też mają wiele obaw, np. o to, że technologia odbierze im miejsca pracy. Tylko co szósta osoba skorzystałaby z pomocy urządzenia opartego na SI zamiast lekarza – wynika z raportu NASK „Sztuczna Inteligencja w społeczeństwie i gospodarce”. Tymczasem to właśnie odpowiednie nastawienie społeczeństwa jest niezbędne, by polska gospodarka mogła faktycznie rozwijać działania oparte o tę technologię.

Infrastruktura

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku może pobudzić przemysł stoczniowy i całą gospodarkę. Przy wielomiliardowych inwestycjach kluczowe jest stabilne otoczenie prawne

PGE Baltica, PKN Orlen i Polenergia są obecnie na najbardziej zaawansowanym etapie projektów budowy farm wiatrowych na Bałtyku. – To właśnie te trzy podmioty ukształtują rynek morskiej energetyki wiatrowej w Polsce do 2030 roku – ocenia Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej. W nadchodzących latach na Bałtyku ma nastąpić boom inwestycyjny, który może dać impuls do rozwoju portów, pobudzić przemysł stoczniowy i całą gospodarkę. Dla inwestorów kluczowe są jednak stabilne warunki legislacyjne do budowy farm wiatrowych na Bałtyku, ponieważ są to projekty liczone w miliardach złotych. Sektor morskiej energetyki wiatrowej chce, żeby zostały one zagwarantowane specjalną ustawą.

Finanse

6 proc. PKB na służbę zdrowia to minimum. Starzenie się społeczeństwa i coraz droższe świadczenia wymuszą dalszy wzrost nakładów

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem nakładów na ochronę zdrowia. Te zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku ustawą mają stopniowo wzrosnąć do poziomu 6 proc. PKB do 2025 roku. Eksperci oceniają, że to minimum, które powinno być stopniowo podnoszone. Wzrost wydatków wymusza m.in. niekorzystna demografia i nowe, droższe technologie, które pojawiają się w ochronie zdrowia. – Najważniejszym kierunkiem jest wzrost efektywności, żebyśmy z zasobów, z których w tej chwili korzystamy, byli w stanie wycisnąć jak najwięcej – podkreśla były wiceminister zdrowia Marcin Czech.