Komunikaty PR

Polska w nowej edycji Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia

2019-12-03  |  13:00
Biuro prasowe
Do pobrania zdjecie ( 1.39 MB )

27 listopada 2019 r. zaprezentowano dwa indeksy powstałe w oparciu o dane platformy FutureProofing Healthcare: Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 oraz Indeks Stwardnienia Rozsianego 2019. Indeksy te służą do porównywania systemów ochrony zdrowia 30 państw Europy i mają na celu wsparcie dyskusji o potrzebach pacjentów oraz wyzwaniach stojących przed służbą zdrowia w poszczególnych krajach.

 

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019

Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia to unikatowe źródło informacji, umożliwiające identyfikację obszarów wymagających doskonalenia. Członkowie Panelu Polskich Ekspertów dodają, że siłą Indeksu jest możliwość porównywania się do innych krajów, których efektywność jest obiektywnie potwierdzona w wielu innych raportach, statystykach i publikacjach naukowych. Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 stworzono w oparciu o 57 mierników, na podstawie których utworzono pięć parametrów oceny: Dostęp do opieki zdrowotnej, Kondycja zdrowotna, Innowacyjność, Jakość oraz Żywotność.

W Indeksie Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 Polska ulokowała się na 23. miejscu z 43 punktami na 100 możliwych, podczas gdy średnia europejska wynosi 55 punktów. Polska odnotowała jednak poprawę w tegorocznym Indeksie – w Indeksie 2018 zajęła 25. miejsce – a biorąc pod uwagę fakt dołączenia Norwegii i Szwajcarii jest to awans tym bardziej godny zauważenia. Liderem Indeksu jest Norwegia, która zdobyła 77 punktów. Kolejne miejsca zajmują Szwajcaria z wynikiem 75 punktów, Dania z 74 punktami oraz Szwecja z 74 punktami.

Polska odnotowała najwyższe wyniki w parametrze Jakość (18. miejsce) oraz Innowacyjność (19. miejsce). W parametrze Kondycja zdrowotna Polska zajęła 23. pozycję, w parametrze Żywotność – 25., a w parametrze Dostęp do leczenia odległe 27. miejsce. Najlepsze oceny Polska otrzymała w miernikach: liczba wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych osób, śmiertelność okołoporodowa matek, dostęp do e-zdrowia, czy wydatki na profilaktykę. Najmniejszą liczbę punktów Polska osiągnęła w miernikach takich jak m.in.: liczba lekarzy, wydatki na zdrowie na osobę, śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych
oraz śmiertelność z powodu nowotworów.

W zakresie Indeksu Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 Polski Panel Ekspertów przygotował rekomendacje dla Polski, których realizacja może przynieść znaczące korzyści dla systemu ochrony zdrowia przekładające się zaspakajanie istniejących oraz przyszłych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa polskiego:

 1. Wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce w ciągu 4 lat do poziomu średniej krajów zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynoszącej obecnie 8,8 PKB.
 2. Wzrost udziału kadr sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej do średniej OECD wynoszącej 10% zatrudnionych ogółem w ciągu 4 lat.
 3. Kontynuacja inwestycji w cyfryzację jako podstawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (rejestry, elektroniczna dokumentacja medyczna, telemedycyna).
 4. Opracowanie i wdrożenie skutecznego programu rekrutującego do badań przesiewowych połączonego z edukacją na temat prewencji pierwotnej w ciągu 4 lat.

 

Indeks Stwardnienia Rozsianego 2019

Indeks Stwardnienia Rozsianego 2019 pozwala zilustrować stan opieki systemowej nad chorymi z SM w 30 krajach Europy. Indeks stworzono w oparciu o 18 mierników w zakresie trzech parametrów oceny: Codzienne funkcjonowanie, Diagnostyka i wyniki leczenia oraz Wsparcie pacjentów i zarządzanie leczeniem.

Polska w rankingu ogólnym Stwardnienia Rozsianego 2019 zajęła 17. miejsce uzyskując 44 punkty, co pozwala pozycjonować kraj niewiele niżej niż przeciętny wynik uzyskiwany w analizie – średnia dla wszystkich krajów to 47 punktów na 100 możliwych. Pierwsze miejsce w rankingu zajęły Niemcy z 71 punktami i jako jedyny kraj spośród 30 przekroczyły barierę 70 punktów. Drugie miejsce zajęła Dania z 64 punktami, natomiast trzecie miejsce zajęła Norwegia ex aequo z Szwajcarią zdobywając po 63 punkty. Stosunkowo wysoką pozycję zajęły Czechy – 12. miejsce z 50 punktami. Jest to jedyne państwo z krajów Europy środkowo-wschodniej, które uzyskało wynik powyżej średniej europejskiej wyprzedzając takie kraje jak Francja czy Hiszpania.  

Analizując poszczególne parametry Polska zajęła: 18. miejsce w parametrze Codzienne funkcjonowanie, zdobywając 43 punkty, 11. miejsce w parametrze Diagnostyka i wyniki leczenia zdobywając 50 punktów oraz 20. miejsce w parametrze Wsparcie pacjentów i zarządzanie leczeniem z 38 punktami. Najlepsze oceny Polska uzyskała w miernikach koszty zamieszkania vs. koszty utrzymania, edukacja i wsparcie młodych pacjentów oraz liczba lat życia skorygowanych o niepełnosprawność. Powyżej średniej europejskiej ocenione zostały takie parametry jak: elastyczność warunków pracy, liczba zgonów z powodu stwardnienia rozsianego oraz dostęp do e-zdrowia. Najsłabiej Polska wypadła w miernikach: świadczenia z tytułu niepełnosprawności, zasiłku chorobowego, dostępności transportu dla osób z niepełnosprawnościami oraz jakości informacji przekazywanych pacjentowi przy diagnozie.

W zakresie Indeksu Stwardnienia Rozsianego 2019 Polski Panel Ekspertów przygotował rekomendacje dla Polski, których realizacja w najbliższych czterech latach może przynieść znaczące korzyści dla pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane:

 1. Wdrożenie działań mających na celu wzrost liczby specjalistów w Polsce, zwłaszcza w dziedzinie neurologii (w tym szczególnie w zakresie neuroimmunologii i neuroradiologii), psychologii
  i fizjoterapii oraz asystentów medycznych, wspierających wykwalifikowany personel lekarski
  i pielęgniarski.
 2. Poprawa wyceny procedur w neurologii związanych z realizacją programów lekowych, w tym diagnostyki oraz wprowadzenie grup rozliczeniowych w świadczeniach szpitalnych dla diagnostyki kompleksowej 1-3 dniowej.
 3. Wdrożenie systemu centrów kompetencyjnych SM współpracujących z innymi ośrodkami leczącymi stwardnienie rozsiane. Stworzenie specjalistycznych poradni SM. 
 4. Wprowadzenie opieki kompleksowej nad chorymi na stwardnienie rozsiane.
 5. Poprawa dostępu chorych na stwardnienie rozsiane do rehabilitacji leczniczej.
 6. Cykliczna analiza rzeczywistych danych w aspekcie pomiaru efektywności terapii chorych na stwardnienie rozsiane (rejestry). 
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Zdrowie Nowe prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej na 2020 i 2021 rok Biuro prasowe
2020-01-13 | 09:00

Nowe prognozy dla sektora prywatnej opieki zdrowotnej na 2020 i 2021 rok

Według ostatnich prognoz PMR odnośnie rynku prywatnej opieki zdrowotnej dynamika segmentu w latach 2020-2021 może być nieco niższa niż w roku 2019. Na taką prognozę wpłynęło spodziewane
Zdrowie Połączenie sfinalizowane. Avon został częścią Natura &Co
2020-01-07 | 17:00

Połączenie sfinalizowane. Avon został częścią Natura &Co

Natura &Co wyznaczyła nowe kierownictwo, które będzie odpowiedzialne za zarządzanie kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa.   Przełomowa transakcja tworzy czwartą co
Zdrowie Centrum Medyczne Damiana rozpoczyna akcję „5 złotych na zdrowie dziecka
2020-01-02 | 16:30

Centrum Medyczne Damiana rozpoczyna akcję „5 złotych na zdrowie dziecka"

Po raz kolejny pacjenci i pracownicy Centrum Medycznego Damiana włączają się w zbiórkę środków na rzecz UNICEF. Fundusze zebrane podczas tegorocznej odsłony akcji „5

Więcej ważnych informacji

Kalendarium

CES 2020

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Prawo

Cyberataki wśród najpoważniejszych zagrożeń dla biznesu. Ściganie hakerów wciąż pozostaje dużym wyzwaniem

Prawie 40 proc. firm uznaje incydenty cybernetyczne za najważniejsze ryzyko biznesowe na świecie – wynika z Barometru Ryzyk Allianz 2020. Globalnie zajmują one pierwsze miejsce, a w Polsce trzecie wśród największych zagrożeń dla przedsiębiorców. Chociaż walka z hakerami jest coraz bardziej zacięta, to wciąż pozostaje dużym wyzwaniem. Ostatnie lata były bardzo aktywne pod względem tworzenia nowych regulacji, zarówno na forum unijnym, jak i krajowym. Jak podkreśla prezes ISSA Polska Tomasz Wodziński, w polskim systemie wciąż brakuje jednak edukacji, która przyczyniłaby się do większej świadomości zagrożeń wśród internautów, a z drugiej – regulacji poprawiających ściganie cyberprzestępstw.

Komunikat

Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Finanse

1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce jest dotkniętych ubóstwem energetycznym. Brakuje rozwiązań dla tego problemu

Niskie dochody, wysokie koszty energii i niedostateczna efektywność energetyczna budynków to główne przyczyny ubóstwa energetycznego. W Polsce boryka się z tym problemem ok. 10 proc. gospodarstw domowych, czyli 3,35 mln osób. Największe ryzyko związane z zapewnieniem ciepła dotyczy rodzin zamieszkujących domy jednorodzinne na wsi. – Liczymy, że Europejski Zielony Ład da impuls polskim władzom, aby zajęły się tym tematem – zakładają analitycy Forum Energii.

Transport

W Polsce jest zbyt mało stacji do tankowania pojazdów LNG. To hamuje rozwój rynku tego paliwa

Udział LNG w transporcie morskim i drogowym będzie rósł. – To paliwo przyszłości: ekologiczne, bardziej ekonomiczne, cichsze i jednocześnie szeroko dostępne – ocenia Marcin Płocharski z Polskiej Platformy LNG. Skroplony gaz ziemny sprawdzi się w transporcie drogowym pod warunkiem rozwoju odpowiedniej infrastruktury. W Polsce działają zaledwie cztery punkty ładowania, a pojazdów napędzanych LNG jest nieco ponad pół tysiąca. Na podobną barierę napotyka wykorzystanie LNG jako paliwa w transporcie morskim.

Telekomunikacja

Polskim firmom będzie trudniej o projekty z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Koniec mechanizmu wsparcia napędzi konkurencję z innymi państwami

Po siedmioletnim okresie przejściowym zakończył się specjalny program wsparcia dla polskich firm, który miał za zadanie ułatwić im budowanie kompetencji w sektorze kosmicznym. Tym samym Polska weszła w etap dojrzałego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej, a krajowe przedsiębiorstwa będą teraz mierzyć się w otwartych przetargach z zagraniczną konkurencją. Jak podkreśla dr Aleksandra Bukała z Polskiej Agencji Kosmicznej, zainteresowanie tą branżą jest duże i rośnie. Siłą polskiego sektora kosmicznego jest to, że tworzą go głównie podmioty MŚP, które cechują się dużą kreatywnością i elastycznością. Z kolei brak doświadczenia, zaplecza i kapitału to obszary, które wciąż wymagają nadgonienia w stosunku do innych państw.