Komunikaty PR

Ochrona prawna dla podmiotów leczniczych

2019-03-28  |  08:05
Biuro prasowe
Do pobrania zdjęcie ( 0.68 MB )

Jak ustosunkować się do roszczeń pacjenta? Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Czy w gabinecie można zamontować kamerę? Czy poradnia może odmówić pacjentowi konsultacji? Coraz częściej podmiot leczniczy musi stawić czoło podobnym problemom i dylematom. Zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej i sprawnego funkcjonowania podmiotu wymaga orientowania się w przepisach prawa czy regulacjach narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. INTER wprowadza nową wersję ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna dla Pomiotów Leczniczych. To pierwszy taki produkt w Polsce z tak szerokim zakresem świadczeń dostosowanych do potrzeb branży medycznej.  

Ochrona prawna – czy jest potrzebna? Czy mnie dotyczy?

Prowadząc podmiot leczniczy musimy mierzyć się z zagrożeniami wynikającymi z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów oraz z codzienności związanej z prowadzeniem działalności. Z zawodem lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki, fizjoterapeuty wiąże się coraz większe ryzyko prawne. Liczba skarg wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2017 roku było ich 61 218, a rok wcześniej 68 832. Nawet jeśli roszczenia są niezasadne, to wiele z nich trafia do sądu, gdzie potrzebne jest wsparcie profesjonalnego pomocnika. Jednocześnie rośnie liczba postępowań prokuratorskich w sprawie błędów medycznych. W 2017 roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15 proc. więcej niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili 4963 takie sprawy. Coraz częściej podmiot leczniczy musi stawić czoło zarzutom związanym ze zdarzeniem niepożądanym lub łamaniem praw pacjenta.

Czy w gabinecie stomatologicznym można zamontować kamerę?

Do tego dochodzą dylematy związane z codziennym funkcjonowaniem placówki. Czy w gabinecie stomatologicznym można zamontować kamerę? Czy w sytuacji, gdy Pacjentka nie dokonała pełnej płatności za wykonaną usługę, ma prawo do złożenia reklamacji? Jak powinien wyglądać  dokument dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych? Jak ustosunkować się do roszczeń Pacjenta? Czy poradnia może odmówić udzielenia konsultacji pacjentowi, który delikatnie mówiąc brzydko pachnie? – to tylko niektóre pytania jakie trafiły do radców prawnych w ramach polisy oferowanej przez INTER.

 – Prowadząc działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego trzeba być na bieżąco nie tylko z typowymi przepisami gospodarczymi, ale też ze szczegółowymi uregulowaniami prawnymi składającymi się na całość polskiego systemu ochrony zdrowia. Rozumiejąc wymagającą rzeczywistość, w jakiej prowadzą działalność podmioty lecznicze, proponujemy pomoc prawną specjalnie dostosowaną do specyfiki rynku usług medycznych. INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych to pierwsza taka polisa w Polsce zapewniająca szeroki zakres porad prawnych oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Standardem na rynku w przypadku polis asysty prawnej dla podmiotów leczniczych jest zwykle tylko infolinia i pokrycie kosztów ochrony prawnej. My zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres polisy dodatkowo o porady prawne dotyczące wszystkich gałęzi prawa prócz celnego, dewizowego i zamówień publicznych. To zupełna nowość na rynku. Do tego opinie prawne na piśmie, sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego, porady związane z prawem podatkowym, wideoporady, zwrot kosztów pełnomocnika i kosztów sądowych. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możemy dostosować ochronę do rzeczywistych potrzeb. Medyk musi znać się na medycynie, nie na prawie, dlatego zdecydowaliśmy się przygotować bardzo szeroki zakres świadczeń, który maksymalnie uprości codzienne funkcjonowanie podmiotów medycznych w zakresie ochrony prawnej i pozwoli skupić się na tym co najważniejsze, czyli na  leczeniu pacjentów  – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektora Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.   

Czym jest ochrona prawna dla podmiotów leczniczych?

Na polisę INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych składają się dwa rodzaje świadczeń: Asysta Prawna i Ochrona Prawna. Pierwsze zapewnia szybką pomoc w przypadku wystąpienia problemu prawnego, a także fachową pomoc adwokata w konkretnej sprawie. Ubezpieczony może skorzystać z 24h infolinii prawnej, w ramach której otrzyma wzory pism, weryfikację dokumentów, informacje o kosztach sporów i procedurach sądowych, aktach prawnych, danych teleadresowych sądów, prokuratur, kancelarii, notariuszy i pomoc w ustanowieniu pełnomocnika. Dodatkowo polisa w pełnym wariancie, co jest nowością na rynku, gwarantuje możliwość otrzymania porady prawnej dotyczącej wszystkich gałęzi prawa, w tym prawa podatkowego, z wyłączeniem tylko prawa celnego, dewizowego i zamówień publicznych. W zakres polisy, wchodzą też wideoporady oraz przygotowanie dokumentów i opinii prawnych na piśmie sygnowanych przez adwokata lub radcę prawnego. Drugi rodzaj świadczeń to Ochrona Prawna, która pokrywa (w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia) m.in. koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, również na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe, koszty sądowe łącznie z należnościami dla świadków i biegłych, koszty mediacji pozasądowej i tłumaczenia dokumentów, koszty wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej w przypadku zasądzenia tych kosztów od Ubezpieczonego, koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej. W przypadku wariantu pełnego podmiot leczniczy zyskuje więc szeroką pomoc i zwrot kosztów prawnych w zakresie m.in. sporów z NFZ, spraw karnych, pracowniczych, dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz związanych z nieruchomością, w której wykonywana jest działalność lecznicza podmiotu.

Więcej informacji na stronie www.interpolska.pl

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Ubezpieczenia BRAK ZDJĘCIA
2019-07-08 | 17:00

Insurtech a ubezpieczyciele

Jak nowe technologie zmieniają sektor ubezpieczeniowy? W 2018 roku 10 największych insurtechów w Europie zebrało ponad 330 mln dolarów z przeprowadzonych transakcji. Inwestycje tych firm tylko w ciągu jednego roku wzrosły
Ubezpieczenia BRAK ZDJĘCIA
2019-06-27 | 14:35

Obsługa klienta bez dodatkowej ochrony medycznej

Najwięcej ogłoszeń rekrutacyjnych dotyczy pracowników sektora handlu oraz osób zajmujących się obsługą klienta. Zaledwie 18 proc. kasjerów ma dostęp do prywatnej opieki medycznej. Sprawny dostęp do świadczeń
Ubezpieczenia BRAK ZDJĘCIA
2019-06-27 | 11:25

Co drugi pracownik na zwolnieniu?

W pierwszym kwartale tego roku wystawiono 7,5 mln zwolnień z tytułu choroby własnej, a pracujących Polaków jest 16,3 mln. Koszty pracodawców z tytułu absencji wyniosły ponad 2 mld zł. Prawidłowa profilaktyka w ramach

Kalendarium

MSPO - Targi Obronne Zbrojeniowe 2019 - Kielce

Prawo

Na polskim rynku pracy w najbliższych latach zabraknie 3–4 mln pracowników. Kryzys demograficzny wymusi na firmach wiele działań

W najbliższych latach na polskim rynku zabraknie ok. 3–4 mln pracowników, a według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku ta liczba wrośnie już do 10 mln. To jedno z największych wyzwań dla sektora przedsiębiorstw. Kryzys demograficzny będzie wymagać od firm szeregu działań podejmowanych w porozumieniu z administracją rządową i związkami reprezentującymi pracowników. Aktywizacja biernych zawodowo, migracje, wyrównywanie różnic płacowych między kobietami a mężczyznami, tworzenie przyjaznej kultury pracy, automatyzacja i rozwijanie kompetencji miękkich to największe wyzwania dla polskiego rynku pracy w nadchodzących latach – podkreślają eksperci Konfederacji Lewiatan i Komitetu Dialogu Społecznego KIG.

Bankowość

Ponad 67 tys. przypadków wyłudzeń kredytów w ciągu roku na skradzione dane. Szacowane straty banków z tego tytułu to 600 mln zł rocznie

Wyłudzenia kredytów to problem nie tylko konsumentów, lecz także realne straty finansowe dla banków szacowane na około 500–600 mln zł rocznie. Biuro Informacji Kredytowej wspólnie z sektorem bankowym i finansowym współpracują, żeby zapobiegać takim incydentom. Natomiast w przypadku konsumentów kluczowe jest, żeby szybko dowiedzieć się o próbie wyłudzenia i ją udaremnić. W tym celu BIK udostępnia usługę automatycznych Alertów BIK, które alarmują klienta wówczas, gdy jego dane są weryfikowane w procesie kredytowym. Po otrzymaniu powiadomienia, jeśli to nie on jest wnioskodawcą, może się skontaktować z BIK, który pomoże w identyfikacji wyłudzenia i przekaże taką informację do instytucji finansowych. Do tej pory posiadacze Alertów BIK dostali blisko 4 mln takich ostrzeżeń, a usługę systematycznie włączają do swojej oferty kolejne banki.

Patronaty Newserii

XXIX Forum Ekonomiczne - Krynica

Przemysł

Ponad połowa firm w Polsce musi ograniczać inwestycje przez braki kadrowe. Przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w swój wizerunek, by przyciągnąć pracowników

Problemy z pozyskiwaniem pracowników, a z drugiej strony rosnący popyt na wykwalifikowane kadry zaostrzają konkurencję między pracodawcami, napędzają wzrost płac i wymuszają większe skupienie na obszarze employer brandingu. Ten przestał już być dla firm opcjonalny, a stał się podstawowym narzędziem zatrzymania dotychczasowych i pozyskiwania nowych pracowników. Pomaga w znalezieniu fachowców na konkurencyjnym rynku pracy, a także ogranicza koszty związane z rotacją i procesami rekrutacyjnymi. Eksperci podkreślają, że w obszar employer brandingu powinny inwestować nie tylko przedsiębiorstwa, które mają problem z rekrutacją specjalistów średniego czy wyższego szczebla, lecz także te, które szukają pracowników tymczasowych.

Sport

Polacy czas wolny nadal spędzają na kanapach. Brak ruchu jest czwartą przyczyną zgonów na świecie

Raz w miesiącu aktywność fizyczną podejmuje 64 proc. Polaków – wynika z badania MultiSport Index 2019. Jesteśmy nadal jednym z najmniej aktywnych społeczeństw w Unii Europejskiej. Prawie połowa z nas spędza w pozycji siedzącej ponad 5 godzin dziennie. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia uznaje brak ruchu za czwartą przyczynę śmiertelności na świecie.