Kalendarium

4 marca
Kalendarium
Kalendarium
Konferencja: 09:00 do 2019-03-05 17:00
Organizator:
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Fundacja „Teraz Polska”, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI

11 Forum Gospodarcze TIME

SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0
Współpraca, wiedza, umiejętności - europejskie inwestycje w infrastrukturę i przemysł

Informacje ogólne

11 Forum Gospodarcze TIME

SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0

Współpraca, wiedza, umiejętności - europejskie inwestycje w infrastrukturę i przemysł

11 Forum Gospodarcze TIME to spotkanie przedstawicieli, członków krajowych i zagranicznych organizacji oraz przedsiębiorstw europejskiego przemysłu cyfrowego. Corocznie w tym wydarzeniu bierze udział ponad 1000 osób. To miejsce spotkań, paneli, warsztatów. Dzięki wymianie myśli, dialogu ekspertów z całej Europy z przedstawicielami administracji rządowej, nauki oraz biznesu zostaną określone potrzeby przedsiębiorców, a także warunki i zmiany konieczne dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0.

Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwoju. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy i szybkiej modernizacji ram regulacyjnych. Wspólne działanie pozwoli przyspieszyć przechodzenie od koncepcji do praktycznego wdrożenia zharmonizowanych rozwiązań.

Biznes potrzebuje bardziej jednolitego rynku w obszarze specyfikacji technicznych i stosowanych standardów, ujednolicenia systemu bankowo-finansowego, wspólnych regulacji dot. rynku pracy, prawa budowlanego, telekomunikacyjnego, energetycznego czy też dopasowania prawa ochrony własności intelektualnej do obecnego poziomu rozwoju techniki. To tylko niektóre z wyzwań, z których rozwiązaniem są duże trudności ze względu na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego członków UE. Dlatego tak ważny jest dialog, który pozwoli na skuteczniejsze działania niwelujące te różnice i na wygaszanie głównych źródeł konfliktów interesów” – mówi Jarosław Twaróg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT).

Do dyskusji organizatorzy Forum TIME zapraszają kadrę zarządzającą z firm branży teleinformatycznej, energetycznej i elektronicznej, ekspertów, naukowców i przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej oraz samorządowej. W tym roku w czasie Forum wśród panelistów znajdą się znamienici goście i wyjątkowi eksperci m.in.: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Marek Zagórski - Minister Cyfryzacji, Marcin Cichy - Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Mario Mankiewicz – Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (International Communication Union), Cecylia Bonefeld-Dahl - Prezes Zarządu Digital Europe, Antti Peltomäki, Deputy Director-General, Directorate-General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME's, Zenon Sienkiewicz – Członek Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), Jaromir Novak, Chairman of the Council of the Czech Telecommunication Office, Martin Mellor – Prezes Zarządu Ericsson,  Wojciech Pytel - Członek Rady Nadzorczej Polkomtel, Francois Fallaher – prezes Orange Polska, a także Stefan Kamiński – Prezes KIGEiT, Jarosław Tworóg  - wiceprezes KIGEiT oraz Dr Oliver Blank – ZVEI.

Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Tematy poruszone podczas 11 FG TIME dotyczą potrzeb przedsiębiorców UE do tworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju innowacyjności.

  • Gospodarka widmem i planowanie obszarowe rozwoju 5G.
  • Zarządzanie gęstością mocy promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.
  • Racjonalizacji kosztów budowy warstwy bezprzewodowej sieci 5G.
  • Plan działań dla zwiększenia tempa budowy światłowodów.
  • Platformy Przemysłu 4.0.
  • Programy rozwoju sztucznej inteligencji (AI).
  • System specyfikacji technicznych włączających SME w obieg gospodarki 4.0.
  • Nowe koncepcje funkcjonowania rynku danych i wartości niematerialnych (IPR, patenty itd.).

 

Organizatorami wydarzenia są największe izby samorządu gospodarczego – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Fundacja „Teraz Polska”, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI.

Patronat honorowy nad 11 Forum Gospodarczym TIME objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Digital Europe.

Partnerami Strategicznymi 11 Forum Gospodarczego TIME są: Orange, Play, Plus, Siemens, T-Mobile.

Szczegółowe informacje na temat Forum Gospodarczego TIME wraz z programem dostępne są na: www.fgtime.pl

Agencja Informacyjna Newseria jest Patronem Medialnym tego wydarzenia.

Warunki akredytacji

Uczestnictwo dla dziennikarzy z ważną legitymacją prasową jest BEZPŁATNE.

Dodatkowe informacje:

Krzysztof Węglarz, tel. 504 278 770, e-mail: krzysztof.weglarz|kigeit.org.pl| |krzysztof.weglarz|kigeit.org.pl

Izabela Felińska, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, tel. 515 120 265, e-mail: izabela.felinska|kigeit.org.pl| |izabela.felinska|kigeit.org.pl
Jolanta Grabowska, Flywheel PR, tel. 504 263 280, e-mail: jolanta.g|flywheel.pl| |jolanta.g|flywheel.pl