Kalendarium

22 października
Kalendarium
Procon_Polzak
Kalendarium
Procon_Polzak
Konferencja: 08:30 do 2018-10-23 17:10
Instytucja: OptiBuy, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML)
Organizator:
OptiBuy
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML)
Miejsce: Hotel Marriott Centrum
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Kontakt:
Imię i nazwisko: Maciej Hollek
Funkcja: PR Manager
Firma: OptiBuy
Telefon: +48 730 602 363
E-mail: maciej.hollek|optibuy.com| |maciej.hollek|optibuy.com

PROCON/POLZAK 2018 Procurement Conference

Procure value – not costs
Ostatnio wiele mówi się o tym, że rola Działów Zakupów nie ogranicza się tylko do cięcia kosztów, lecz polega na kreowaniu wartości. Celem konferencji jest pokazanie sposobów budowania tej wartości.

Informacje ogólne

PROCON/POLZAK to:

  • Dopracowana agenda – wystąpienia i prezentacje najlepszych prelegentów z ubiegłych lat
  • Dobre praktyki w zakupach – efektywne narzędzia i innowacyjne podejście
  • Networking – prawie 500 uczestników z wyższej kadry zarządzającej zakupami
  • Cenny benchmarking – porównaj strategię zarządzania zakupami w Twojej organizacji z rozwiązaniami skutecznie wdrożonymi w innych firmach
  • 8 bloków tematycznych: Zakupy Direct, Zakupy Indirect, Zakupy Usług Marketingowych, Procesy i Narzędzia, CAPEX, Talent Management, Zarządzanie Ryzykiem, Smart Procurement Solutions oraz
  • Stoliki Tematyczne – nowoczesna forma dyskusji z udziałem innych praktyków branżowych i ekspertów

Wezmą udział

Gość Specjalny – dr Peter Kraljič – twórca macierzy Kraljiča, od lat wykorzystywanej przez działy zakupów firm na całym świecie; uczestnikami są przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej odpowiedzialnej za zakupy, logistykę oraz zarządzanie łańcuchem dostaw w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Warunki akredytacji

Warunki akredytacji: Po wcześniejszym kontakcie