Kalendarium

8 grudnia
Kalendarium
Konferencja: 16:00 do 23:00
Organizator:
Executive Club jest organizacją networkingową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Więcej informacji na stronie: www.executive-club.com.pl

Miejsce: Folwark Łochów
Konopnickiej 10, 07-130 Łochów
Kontakt:
Imię i nazwisko: Magdalena Malinowska
Funkcja: Manager ds. komunikacji
Telefon: 516 188 118
E-mail: magdalenamalinowska|executive-club.com.pl| |magdalenamalinowska|executive-club.com.pl

Responsible Business Awards


Już 8 grudnia w Pałacu i Folwarku Łochów po raz kolejny zostaną rozdane statuetki „Responsible Business Awards”. Świąteczne wydarzenie będzie okazją do debaty o zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa oraz budowaniu zaangażowania pracowników w działania związane z ideą CSR.

Informacje ogólne

Dotychczasowe edycje wydarzenia spotkały się z ogromnym uznaniem środowiska biznesu oraz w sposób szczególny przyczyniły się do propagowania idei corporate social responsibility.

Tegoroczna edycja będzie okazją do merytorycznej debaty na temat wolontariatu pracowniczego oraz dialogu społecznego pomiędzy przedsiębiorcami a lokalną społecznością. Celem spotkania jest promowanie działań służących budowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu jako warunku niezbędnego do dalszego rozwoju społeczeństw europejskich i dobrego funkcjonowania gospodarki. Wśród Partnerów trzeciej edycji są: Canon, Pfizer, Lyreco, Xerox, Konsalnet oraz Cigno Consulting zaś Partnerzy Społeczni to Stowarzyszenie SIEMACHA, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, UNICEF Polska, Fundacja Efekt Motyla, Stowarzyszenie WIOSNA, Fundacja Leny Grochowskiej, Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Fabryki Marzeń.
 

Znamienite grono prelegentów pochyli się nad zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności wobec środowiska, inteligencji moralnej, etyki w biznesie oraz wpływu CSR na efektywność organizacji. Wydarzenie zwieńczy uroczysta gala rozdania „Responsible Business Awards”, która podkreśli zaangażowanie przedsiębiorców w działania prospołeczne. Podczas ceremonii nagrodzone zostaną spółki, organizacje non profit oraz filantropowie, którzy wyróżnili się wybitnymi osiągnięciami w zakresie działalności społecznej i charytatywnej.

 

PROGRAM WYDARZENIA

16:00-16:30     Rejestracja

16:30-16:35     Przywitanie Gości i otwarcie konferencji

16:35-16:50     Wystąpienie inauguracyjne

16:50-17:00     Wystąpienie Gościa Specjalnego

17:00-18:00     CSR wczoraj i dziś – Firma zaangażowana społecznie

  • Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa. Kaprys czy obowiązek każdej firmy?
  • Zaangażowany społecznie pracownik to lepszy pracownik? Wpływ CSR na efektywność organizacji
  • Przedsiębiorcy i korporacje – jak mogą wpływać na poprawę jakości życia lokalnych społeczności?
  • Odpowiedzialność wobec środowiska – jaka jest rola firm?


18:00-19:00      Etyka w biznesie – Przywództwo oparte na wartościach

  • Jak efektywnie odpowiadać na potrzeby interesariuszy i równocześnie rozwijać działania biznesowe w oparciu o system wartości?
  • Lider jako architekt kultury organizacyjnej – dlaczego dziś od przywódców szczególnie wymaga się inteligencji moralnej (MQ)?
  • Sukces mierzony etyką. Czy budowanie na wartościach to jedyna trwała forma tworzenia firm, które potrafią przetrwać nawet w trudnych czasach?
  • Budowanie zaangażowania pracownika. W jaki sposób rozwijać potencjał przedsiębiorstwa i uwalniać ducha oddolnej przedsiębiorczości?


19:00-20:00      Networking cocktail

20:00-21:00      Wystąpienie inauguracyjne
Ceremonia rozdania nagród „Responsible Business Awards”

21:00                 Wieczorny bankiet, Świąteczny Koncert

Warunki akredytacji

Wydarzenie zamknięte dla członków Executive-Club: www.executive-club.com.pl