Komunikaty PR

Nowa EPBD to gigantyczny krok naprzód ku efektywnym energetycznie budynkom

2018-07-12  |  08:00
Biuro prasowe
Do pobrania Komunikat ( 0.15 MB )

Budynki, w których każdy z nas spędza ok. 90% swojego życia, mają wciąż niewykorzystane ogromne możliwości poprawy efektywności energetycznej. Nowelizacja EPBD to znaczący krok w kierunku odblokowania tego potencjału. Wygeneruje to istotne oszczędności, nowe miejsca pracy i wyższy komfort życia.

Zgodnie z raportem ECOFYS zainicjowanym przez firmę Danfoss, dzięki optymalizacji systemów technicznych budynków mieszkańcy UE mogliby w roku 2030 zaoszczędzić 67 mld euro rocznie na rachunkach za energię. Jednocześnie zredukowano by emisję CO2 o 156 mln ton, co jest równoważne z emisją pochodzącą z 82 milionów samochodów rocznie. W skali Polski oznacza to osiągnięcie w 2030 roku corocznej oszczędności na rachunkach w wysokości 3 mld euro.

Istotny krok na drodze ku osiągnięciu tych oszczędności został podjęty 9 lipca 2018 r., kiedy weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Jednym z celów dokumentu jest zintensyfikowanie renowacji istniejących budynków, tak aby w perspektywie roku 2050 doprowadzić do całkowitej dekarbonizacji zasobów budowlanych. W ramach rewizji dyrektywy wprowadzono również nowe przepisy mające na celu udoskonalenie istniejących w budynkach inteligentnych technologii oraz usprawnienie działania technicznych systemów budynków.

Państwa członkowskie będą musiały dokonać transpozycji zapisów dyrektywy do prawa krajowego do dnia 10 marca 2020 roku. Oznacza to 20 miesięcy na to, aby rządy europejskie w sposób ambitny wykorzystały szansę uwolnienia potencjału wszystkich trzech filarów efektywności energetycznej w budynkach, a w szczególności, obok skorupy budynku oraz źródła ciepła i chłodu, pomijanej dotychczas optymalizacji technicznych systemów budynków.

Danfoss postrzega EPBD jako klucz do poprawy efektywności energetycznej w budynkach osiąganej dzięki prostym i niskonakładowym działaniom, a dzięki dalszemu rozwojowi digitalizacji do uczynienia budynków istotnym elementem zmieniającego się systemu energetycznego.

Techniczne systemy budynków to ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja i ciepła woda użytkowa. Dzięki optymalizacji kontroli i sterowania przepływami energii w tych systemach możemy w pełni wykorzystać potencjał postępującej cyfryzacji w budynkach oraz osiągnąć niebagatelną, bo średnio 30% oszczędność zużycia energii.

"W znowelizowanej EPBD wyraźnie wzmocniono przepisy dotyczące technicznych systemów, co przyjmujemy z dużym zadowoleniem, ponieważ pozwoli to nie tylko na znaczne oszczędności energii, ale również istotnie zwiększy komfort przebywania w budynkach oraz poprawi jakość powietrza, co w Polsce ma szczególne znaczenie” – mówi Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Poland.

Ponieważ dziewięć na dziesięć istniejących obecnie budynków w Europie będzie do roku 2050 wciąż użytkowana, najważniejszym aspektem poprawy efektywności i dekarbonizacji zarówno polskiego jak
i europejskiego zasobu budynków jest skupienie się na już wybudowanych obiektach. Koszt optymalizacji kontroli przepływów energii w budynku jest niski, a okres zwrotu takiej inwestycji wynosi dwa lata.

"Dla inwestorów istotne jest również zniwelowanie różnicy pomiędzy założonym, a rzeczywistym zużyciem energii. Dlatego tak istotne jest optymalizowanie systemów technicznych budynków przy obciążeniu częściowym, a więc faktycznie występującym w danym obiekcie. Zapewni to dynamiczne sterowanie przepływami energii, niezależnie od temperatury zewnętrznej i użytkowania wewnętrznego, a co za tym idzie, wymierne oszczędności na rachunkach"- dodaje Aleksandra Stępniak.

Fakty dotyczące zasobów budowlanych

Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i tym samym za 36% emisji CO2. Obecnie około 35% budynków w UE ma powyżej 50 lat, a ponad 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie. Roczne tempo modernizacji to, w zależności od kraju, jedynie 0,4-1,2% istniejących zasobów budowlanych. Nie ma wątpliwości, że zwiększenie tego tempa przyniesie znaczne oszczędności energii.

Poprawa efektywności energetycznej budynków to również inne korzyści, zarówno gospodarcze, społeczne, jak i środowiskowe. To wyższy poziom komfortu i dobrego samopoczucia mieszkańców oraz poprawa ich zdrowia, poprzez redukcję chorób spowodowanych szkodliwym klimatem wewnętrznym, a więc likwidowanie problemu tzw. chorych budynków. To również niższe koszty ogrzewania i chłodzenia, a tym samym istotne wsparcie w rozwiązaniu problemu ubóstwa energetycznego, które w Polsce dotyka ok. 12% społeczeństwa. Inwestycje w efektywność energetyczną stymulują rozwój gospodarki, również w skali lokalnej. Dotyczy to przede wszystkim przemysłu budowlanego, który generuje około 9% europejskiego PKB i bezpośrednio generuje 18 milionów miejsc pracy.

Oddziaływanie EPBD:

  • Kraje członkowskie są zobowiązane do ustanowienia ambitnych długoterminowych strategii renowacji budynków, tak aby do roku 2050 osiągnąć pełną dekarbonizację zasobów budowlanych.  Strategie mają zawierać m.in. przegląd polityk i działań dedykowanym budynkom o najgorszej charakterystyce energetycznej oraz gospodarstwom domowych dotkniętym problemem ubóstwa energetycznego,
    z uwzględnieniem celów pośrednich na lata 2030 i 2040.
  • Optymalizacja technicznych systemów budynków została uwzględniona m.in. w wymaganiach dotyczących instalacji urządzeń do automatycznej regulacji temperatury w pomieszczeniach oraz poprzez obowiązek oceny i dokumentowania efektywności energetycznej tych systemów. Dla Polski, zwłaszcza w kontekście istotnego problemu smogu, szczególne znaczenie ma wymóg instalacji urządzeń do regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach każdorazowo przy wymianie źródła ciepła. Takie proste i niskonakładowe działania zapobiegają tzw. efektowi droższego paliwa.
  • Dzięki wymaganiu robienia przeglądów instalacji ogrzewania i chłodzenia przy obciążeniu częściowym zostanie zlikwidowana różnica pomiędzy obliczeniowym a rzeczywistym zużyciem energii.
  • Dalszy rozwój inteligentnych technologii będzie wzmocniony m.in. poprzez wymóg stosowania automatycznych systemów kontroli oraz europejskiemu systemowi rejestracji wskaźników inteligencji budynków.
  • Poprzez wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących liczby punktów ładowania oraz rozwoju niezbędnej infrastruktury dyrektywa będzie miała również wpływ na dalszą promocję e-mobilności.
  • Poprzez bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza i usprawnienie wentylacji dyrektywa będzie miała istotny wpływ na jakość życia i zdrowie mieszkańców Europy.
Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Komunikaty PR”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Energetyka BRAK ZDJĘCIA
2018-11-14 | 15:10

Dalkia dla osiedla mieszkaniowego Juliusz w Sosnowcu

Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję utrzymania niskiego poziomu zużycia energii dla mieszkańców – w pierwszym okresie rozliczeniowym po realizacji projektu energomodernizacji, potwierdzono wysoką efektywność energetyczną
Energetyka Magazynowanie energii niezbędne dla dalszego rozwoju polskiej energetyki
2018-11-09 | 11:00

Magazynowanie energii niezbędne dla dalszego rozwoju polskiej energetyki

Polska jest pod coraz większą presją UE związaną z realizacją celów dotyczących OZE w finalnej konsumpcji energii. Do 2020 r. powinien on wynieść 15%. Tymczasem w naszym kraju
Energetyka BRAK ZDJĘCIA
2018-10-26 | 11:30

GDYNIA i DALKIA partnerami na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków

26 października 2018 roku Gdynia i Dalkia podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W ramach współpracy, Dalkia udostępni miastu nową wersję autorskiego systemu invisoLite®

Kalendarium

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Bankowość

Zadłużenie Polaków przekracza już 34 mld zł i wciąż rośnie. Potrzebna lepsza edukacja finansowa

Złe nawyki finansowe, przeszacowanie swoich możliwości albo kompulsywne zakupy, a także sytuacja życiowa – na przykład utrata pracy, rozwód czy ciężka choroba w rodzinie – mogą być przyczyną zadłużenia. Z danych Grupy KRUK wynika, że na koniec III kwartału tego roku z takim problemem boryka się 4,5 mln Polaków. Mają oni łącznie do spłaty 34 mld zł. 17 listopada już po raz dziesiąty w Polsce będziemy obchodzić Dzień bez Długów. Jest to między innymi okazja do edukacji finansowej Polaków i zwrócenia ich uwagi na problem zadłużenia. 

Prawo

W 2019 roku wchodzą nowe obciążenia prawne dla pracodawców. Koszty pracy będą dalej rosnąć

Polscy pracodawcy odczuli w ostatnich miesiącach wzrost kosztów pracy. Generują go, po pierwsze, dobra koniunktura gospodarcza, która pociąga za sobą wzrost płac, a po drugie, szereg zmian prawnych, na które pracodawca nie ma żadnego wpływu. Już w tej chwili obciążenie składkowe po stronie pracodawcy wynosi ok. 20 proc. wynagrodzenia pracownika. Po wprowadzeniu pracowniczych programów kapitałowych będzie ono jeszcze wyższe. Nadal istnieje ryzyko związane ze zniesieniem limitu tzw. 30-krotności. Choć Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją, temat wciąż może powrócić. Wzrostu kosztów nie da się uniknąć, ale pracodawcy mogą je sobie zrekompensować gdzie indziej – wskazują eksperci Ayming Polska.

Patronat Newserii

Bankowość

Citi Handlowy stawia na sztuczną inteligencję. W 2019 roku biometria ma zastąpić tradycyjny sposób logowania w nowej aplikacji mobilnej

W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku Citi Handlowy wypracował wzrost zysku netto z 372,2 mln zł do 486,6 mln zł. W części instytucjonalnej bank zamierza nadal aktywnie promować biznes międzynarodowy, wspierając ekspansję polskich przedsiębiorstw e-commerce. W bankowości detalicznej strategia zakłada inwestowanie w relacje z klientami i dalszą digitalizację rozwiązań, która ma poprawić jakość oferowanych produktów i usług. W 2019 roku Citi Handlowy wdrażać będzie w dwóch fazach nową aplikację mobilną, zbudowaną zgodnie z trendem otwartej bankowości, w której tradycyjny model logowania zastąpi biometria. Prezes banku Sławomir S. Sikora podkreśla, że technologie – zwłaszcza sztuczna inteligencja – będą przesądzać o przyszłym kształcie usług bankowych. 

Handel

Polacy wystawiają często negatywne komentarze firmom w internecie. Robią to z chęci rekompensaty i ostrzeżenia innych klientów

Pozytywne opinie budują wiarygodność firm w oczach potencjalnych klientów. Zdaniem ekspertów Polacy woleliby wystawiać dobre oceny, nie mają jednak motywacji do dzielenia się pozytywnymi doświadczeniami. Do negatywnych komentarzy skłania ich chęć powetowania własnych strat oraz ostrzeżenia innych konsumentów przed nietrafionym wyborem. Podejmujemy decyzje kierując się opiniami, dlatego do dzielenia się nimi  w sieci zachęca kampania „Dobry głos dla firm”.

Problemy społeczne

60 proc. Polaków pracuje nieefektywnie. Przyczyną permanentne zmęczenie i nieumiejętne zarządzanie energią życiową

11 mln Polaków cierpi z powodu permanentnego zmęczenia. Przekłada się ono zarówno na jakość życia prywatnego, jak i na obniżoną efektywność w pracy. Przyczyną jest m.in. nieumiejętne zarządzanie energią, którą należy czerpać z czterech źródeł: fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i społecznego. Pomaga to rozwijać siłę i odporność psychiczną.