Komunikaty PR

ROBOSHOT – INNOWACJA FANUC W DZIEDZINIE FORMOWANIA WTRYSKOWEGO

2015-04-01  |  01:00
Biuro prasowe

Przemysł tworzyw sztucznych należy do grona najdynamiczniej rozwijających się branż produkcyjnych w Polsce. Rozwój globalnej gospodarki, a wraz z nim konieczność sprostania nowym wyzwaniom powodują, że branża tworzyw sztucznych musi szukać sposobów, by produkować taniej, szybciej i zgodnie z wyśrubowanymi normami środowiskowymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom japońska firma FANUC poszerza swoją ofertę cenionych wtryskarek o dwa nowe modele. Maszyny serii: α-S130iA oraz α-S220iA już wkrótce będą dostępne dla polskich producentów.

Wtryskarki elektryczne FANUC ROBOSHOT bazują na zaawansowanych technologicznie napędach i sterowaniach, stworzonych przez firmę FANUC, będącą światowym liderem i pionierem technologii CNC, dzięki czemu osiągają najwyższą dokładność, charakteryzują się wyjątkowo wysoką precyzją, stabilnością procesu niezależnie od warunków zewnętrznych, niezawodnością działania i możliwością prowadzenia produkcji przy zachowaniu wysokich i bardzo wysokich wymagań dotyczących czystości produkcji.

Energooszczędność i najniższe na rynku koszty eksploatacji

Wtryskarki elektryczne FANUC ROBOSHOT wykazują znaczne oszczędności energii i są dużo łatwiejsze w obsłudze w porównaniu do maszyn hydraulicznych. Realizują wysoko precyzyjną kontrolę ruchu jednostki wtrysku, jak i samego ślimaka, zamykania i otwierania formy oraz ruchów wypychacza. Wtryskarki FANUC ROBOSHOT są najbardziej przyjaznymi dla środowiska maszynami produkowanymi przez firmę FANUC. Pobór energii elektrycznej przez ROBOSHOT jest najniższy spośród wszystkich wtryskarek z napędem elektrycznym produkowanych na świecie. We wtryskarkach FANUC ROBOSHOT zastosowano szereg autorskich rozwiązań, które decydują o tym, że maszyna gwarantuje znacznie niższe zużycie energii, nawet na poziomie o 50 – 70 proc. niższym  w porównaniu z wtryskarką hydrauliczną i o ok. 20 proc. w porównaniu z maszynami hybrydowymi (hydrauliczno – elektrycznymi) oraz konkurencyjnymi wtryskarkami elektrycznymi. W maszynach FANUC ROBOSHOT zastosowano technologię napędów elektrycznych, dzięki czemu za każdy „ruch” maszyny, np. zamknięci/otwarcie formy, nabieranie, itd. odpowiada odrębny napęd, który pracuje tylko w momencie wystąpienia takiej potrzeby. Zastosowane silniki zużywają znacznie mniej energii (np. w porównaniu do maszyn hydraulicznych) i są lepiej dobrane do obsługi pojedynczych ruchów maszyny. W tradycyjnych wtryskarkach hydraulicznych silnik pompy pracuje w trybie ciągłym, a to nie pozwala na generowanie oszczędności w trakcie procesu. Kolejną korzyścią jest brak konieczności chłodzenia oleju we wtryskarce, którego w tej wtryskarce po prostu nie ma. Możliwość takiego oszczędzania z pewnością docenią ci użytkownicy, którzy wcześniej korzystając z tradycyjnych rozwiązań, musieli przeznaczać na ten cel dodatkowe środki. Oszczędności z zastosowania ROBOSHOT-a będą wynikały także z tego, że ta nowoczesna wtryskarka nie zmusza użytkownika do wyposażenia się w infrastrukturę chłodniczą, obejmującą chillery czy instalacje chłodnicze oraz ponoszenia związanych z tym kosztów chłodzenia oleju hydraulicznego np. zużycia wody, zakupu medium chłodniczego, utrzymania i eksploatacji systemu. Inną kwestią, która świadczy o tańszej eksploatacji ROBOSHOT jest brak konieczności dodatkowego chłodzenia serwonapędów. Są one chłodzone powietrzem, dzięki czemu użytkownik nie musi ponosić dodatkowych kosztów, związanych z budową i eksploatacją systemu chłodzenia. Kolejna funkcjonalność, która w znacznym stopniu przekłada się na energooszczędność maszyn FANUC ROBOSHOT, wynika z zastosowania technologii odzyskiwania energii. Konstruktorzy maszyny przewidzieli możliwość ponownego wykorzystania energii powstałej w trakcie zwalniania pracy silnika podczas zamykania/otwierania formy oraz generowanej w stanie zamknięcia zamka kolanowego. Odzyskana energia jest efektywnie zużywana w systemie grzania cylindra oraz do pracy jednostki sterującej. Uzupełnieniem cech zapewniających wtryskarce ROBOSHOT wysoką energooszczędność są także specjalne funkcje, które zabezpieczają użytkownika przed niepotrzebnym zużywaniem energii. Przykładem jest funkcja Automatic Clamping Force Adjustment, która sprawia, że maszyna pracuje z optymalną siłą zamykania, co eliminuje ryzyko zawyżania parametrów procesu i niekorzystny wzrost zapotrzebowania na energię. Wtryskarka automatycznie dostosowuje siłę zamykania podczas pracy – ustalając ją na najniższej, niezbędnej dla wykonania poprawnej produkcji, wartości. Z kolei funkcja Periodic Inspection, która dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu komunikatów diagnostycznych sygnalizuje potrzebę wykonywania w odpowiednim czasie zalecanych czynności konserwacyjnych, znacznie ogranicza liczbę wizyt serwisowych i napraw, przyczyniając się do optymalizacji całkowitych kosztów eksploatacji maszyny. Pod względem niezawodności, wtryskarki ROBOSHOT, podobnie jak pozostałe produkty firmy FANUC, są niekwestionowanym, światowym liderem. Innym aspektem oszczędzania jest dbałość o formę wtryskową, która jest kluczowym elementem procesu wtrysku. Trzeba podkreślić, że formy wtryskowe są równie delikatne, jak kosztowne. Niekiedy ich wartość przekracza nawet wartość całej wtryskarki, a ich znaczenie dla bezpieczeństwa całego procesu jest ogromne. We wtryskarkach FANUC ROBOSHOT zastosowano funkcję AI Mold Protection, która pozwala na monitorowanie i ochronę formy na przestrzeni całej drogi otwarcia/zamknięcia formy. W połączeniu z zastosowanym sterowaniem CNC, rozwiązanie to stanowi najbardziej precyzyjną i pewną ochronę formy dostępną na rynku. Dodatkowo jej uruchomienie nie wymaga od użytkownika wprowadzania żadnych danych lub ustawień – posiada tryb automatyczny, więc wszystko, co należy zrobić, to jedynie ją włączyć.

Precyzja, jakość i wydajność produkcji

Otrzymanie perfekcyjnie wykonanej partii produktu w możliwie najkrótszym czasie to marzenie każdego producenta. FANUC ROBOSHOT, wyposażony w niezawodne sterowanie CNC oferuje wszystkie możliwe kombinacje ruchów równoległych, które są realizowane z niezwykłą płynnością i dokładnością ze względu na ekstremalnie krótkie czasy reakcji sterowania. W efekcie, mamy możliwość skrócenia czasów cyklu produkcyjnego, co powoduje korzyści wynikające ze wzrostu wydajności danej produkcji. W procesie wytwarzania wysokiej jakości produktów z tworzyw sztucznych bardzo ważne jest zapewnienie stałej wartości ciśnienia podczas wtrysku. W związku z tym FANUC implementuje w swoich wtryskarkach funkcję AI Pressure Trace Control. Jej zadaniem jest precyzyjne sterowanie prędkością wtrysku w celu zapewnienia stałej wartości ciśnienia wtryskiwania, na zadanym w danym procesie technologicznym poziomie. Na jakość wykonania produktu bezpośredni wpływ ma także funkcja Precise Meetering 2&3, która umożliwia dokładne, powtarzalne nabieranie i uplastycznianie tworzywa. Warto podkreślić, że to rozwiązanie wpływa dodatkowo korzystnie na jakość produkcji, eliminując m.in. problem pęcherzyków gazu uwięzionych wewnątrz tworzywa. Mówiąc o zaletach wtryskarek FANUC ROBOSHOT wpływających na jakość produktu warto podkreślić jeszcze fakt, że konstrukcja tych maszyn nie pozwala na samoczynny wypływ tworzywa do gniazda formującego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu funkcji Pre-Suck Back Function, która odpowiednio redukuje ciśnienie po fazie docisku. W przypadku wtrysku tworzywa do nie całkowicie zamkniętej formy doskonale sprawdza się funkcja Pre-Injection. Ten typ „ruchu równoległego” również ma kluczowe znaczenie w obszarze jakości wypraski. Pozwala doskonale wyprowadzić na zewnątrz formy gazy powstające podczas wtryskiwania, dzięki czemu użytkownik może uzyskać detale poprawne jakościowo. Pozwala wyeliminować problemy z niedostatecznym odgazowaniem formy, co jest częstą przyczyną defektów jakościowych (przypalenia, pęcherzyki uwięzione wewnątrz tworzywa, co jest szczególnie problematyczne w przypadku detali transparentnych). Zastosowanie w maszynie technologii napędów elektrycznych pozwala osiągnąć nieporównywalną z technologią hydrauliczną powtarzalność (np. otwieranie i zamykanie formy – za każdym razem forma otwiera się w tym samym punkcie, z dokładnością do setnych milimetra). Warto wiedzieć, że w przypadku napędów hydraulicznych działa siła bezwładności układu i istnieją pewne odchylenia od wartości zadanej.

Ponadprzeciętne bezpieczeństwo produkcji i wygoda eksploatacji

Bardzo stabilna konstrukcja maszyny FANUC ROBOSHOT w połączeniu z udoskonalaną od lat technologią serwonapędów sprawia, że wtryskarki ROBOSHOT są maszynami niezawodnymi. Na ponadprzeciętną żywotność wpływa także bardzo mała liczba części wymagających systematycznej konserwacji. To w połączeniu z innowacyjnymi funkcjami FANUC, które drobiazgowo monitorują cały proces realizowany w maszynie w celu wyeliminowania ryzyka ewentualnych błędów czy uszkodzeń elementów wtryskarki, decyduje o unikalnej na rynku funkcjonalności. Wśród najważniejszych funkcji, które decydują o przewadze konkurencyjnej wtryskarek ROBOSHOT warto wymienić: AI Ejector Protection - funkcja monitorująca na całej drodze pracę wypychacza i zabezpieczająca wyrzutnik, AI Mold Protection - funkcja zabezpieczająca formę wtryskową przed uszkodzeniem, Pre-Injection - dzięki usprawnionemu odprowadzeniu gazów poza gniazdo formujące zapewnia dłuższą żywotność narzędzia  Back Flow Monitor - funkcja umożliwiająca szybką diagnozę zaworu na ślimaku w przypadku wystąpienia problemów z wtryskiem. Dzięki zastosowaniu tej funkcji użytkownik unika konieczności demontażu elementów maszyny w celu określenia stanu zaworu zwrotnego ślimaka. A to minimalizuje ryzyko kosztownych i zupełnie niepotrzebnych przestojów oraz gwarantuje wysoką wydajność produkcji.

Operatorzy współpracujący z maszyną, na co dzień doceniają także funkcjonalności stworzone z myślą o komforcie ich pracy. Wśród nich warto wymienić m.in. wygodny 15-calowy, dotykowy panel sterowania, który umożliwia wprowadzanie ustawień i monitorowanie pracy maszyny, Last Change Log/ Operation Log - funkcje umożliwiające szybkie prześledzenie ostatnio wprowadzanych zmian w ustawieniach wtryskarki lub wykonywanych na niej czynności (pamięć do 10 000 pozycji), Auto-Purge Function - funkcja pozwalająca na szybkie wyczyszczenie układu wtryskowego (ślimaka, dysz gorących kanałów w formie), szczególnie przydatna w przypadku zmiany tworzywa np. po ponownym uruchamianiu produkcji po przerwie (usunięcie z układu przegrzanego tworzywa), a także wiele innych funkcji, które informują operatora o parametrach prowadzonej produkcji.

Rozbudowa i automatyzacja

Japońscy inżynierowie niejednokrotnie zaskakiwali świat sposobem myślenia o integracji maszyn. Wtryskarka ROBOSHOT to urządzenie przeznaczone także do współpracy z innymi maszynami, a robotami przemysłowymi w szczególności.  Właśnie z tego powodu FANUC ROBOSHOT w standardzie wyposażony został w złącze Euromap 67, które pozwala na współpracę z każdym robotem 3-osiowym. Technologia CNC, na której opierają się wszystkie produkty FANUC gwarantuje płynną komunikację i doskonałą współpracę z wszelkiego rodzaju robotami marki FANUC. W przypadku tej wtryskarki inżynierowie zagwarantowali możliwość budowy zautomatyzowanych gniazd roboczych. W dzisiejsze potrzeby, także polskich producentów, znakomicie wpisuje się oferowane z wtryskarką oprogramowanie Link-i, które daje możliwość zdalnego monitorowania i zarządzania produkcją. Dzięki niemu użytkownik może zdalnie monitorować stan wtryskarek i realizowaną przy ich pomocy produkcję. Ma przy tym jednocześnie możliwość wprowadzania zmian. System może obsługiwać do 100 wtryskarek.

Nowe modele FANUC ROBOSHOT wypełnią niezagospodarowaną przestrzeń, która istniała w ofercie wtryskarek FANUC, w zakresie oferowanej siły zwarcia. Dotychczas istniał duży przeskok pomiędzy kolejnymi modelami 150 ton – 250 ton. Nowa maszyna α-S220iA doskonale wypełni lukę (220 ton), oferując przy tym parametry na poziomie wyższym niż konkurencja. Oba nowe modele FANUC ROBOSHOT bazują na tych samych rozwiązaniach technicznych i funkcjonalnych, które są dostępne w pozostałych modelach wtryskarek ROBOSHOT. Będą różnić się jedynie wielkością.  Warto podkreślić, że wprowadzając na rynek nowe modele, firma FANUC zaoferuje producentom możliwość montażu większych form wtryskowych, w porównaniu z konkurencyjnymi maszynami o zbliżonych rozmiarach, a także, że nowe maszyny marki FANUC wyróżnią się na tle innych maszyn w swoich klasach najmniejszymi rozmiarami gabarytowymi. Dzięki temu wzrosną możliwości zastosowań takiej maszyny. Pierwsze egzemplarze będą dostępne dla klientów w połowie roku.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
IT i technologie Bezpłatna aplikacja wspiera handel w czasie lockdownu Biuro prasowe
2020-10-28 | 10:00

Bezpłatna aplikacja wspiera handel w czasie lockdownu

E-Mka Twoje Zakupy – bezpłatna aplikacja, dostępna na Google Play i AppStore, która pojawiła się na rynku w kwietniu br. w odpowiedzi na pierwszy lockdown wywołany przez
IT i technologie BRAK ZDJĘCIA
2020-10-27 | 17:00

FreeBuds Studio – idealne słuchawki do nauki i pracy zdalnej

Niezawodne słuchawki stają się ostatnio jednym z kluczowych narzędzi pracy. W obliczu powszechnego przechodzenia na tryb zdalny docenia się szczególnie te urządzenia, których funkcje sprawiają, że praca i nauka z domu staje
IT i technologie Specjaliści doradzają jak sprostać wymaganiom open source i chmury.
2020-10-27 | 12:00

Specjaliści doradzają jak sprostać wymaganiom open source i chmury.

Redakcja My Company Polska wraz z firmą Defenselayers oraz organizacją Pracodawcy RP zorganizowała 9 października br. webinarium poruszające niezwykle ważny temat, jakim jest wdrażanie

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. sprzedaży

Aktualnie poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży. Ze szczegółami oferty można zapoznać się na tej podstronie.

Konsument

Ruch w serwisach samochodowych może być większy. By uniknąć kolejek, na wymianę opon można umówić się online

W tym roku warsztaty spodziewają się zwiększonego ruchu ze względu na to, że wiele osób przesiadło się do własnego auta w związku z ryzykiem zakażenia. Dlatego też serwisy samochodowe apelują, by nie zwlekać z wymianą do pierwszych przymrozków lub śniegów, a na wizytę umówić się online lub telefonicznie, by uniknąć kolejek. W Polsce większość kierowców opowiada się za wprowadzeniem obowiązkowej wymiany opon na letnie i zimowe – wynika z badań przytaczanych przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Mimo to w praktyce wielu z nich zapomina lub bagatelizuje sezonową wymianę opon.

Handel

Pandemia zmusiła 1/3 Polaków do sięgnięcia po oszczędności. Prawie co piąty nie miał odłożonej poduszki finansowej

W tej chwili ok. 50 proc. Polaków ma oszczędności, które uznają za wystarczające i które zapewniają im poczucie bezpieczeństwa. Jednak tylko 14 proc. deklaruje, że odkłada teraz więcej niż przed pandemią. Prawie 1/3 badanych podkreśla, że stać ich na oszczędzanie jedynie mniejszych kwot. Trudniejsza sytuacja zmusiła prawie co trzeciego do sięgnięcia po zaskórniaki, aby móc zapewnić sobie bieżące utrzymanie i pokryć wszystkie wydatki – wynika z cyklicznego badania „Barometr Providenta” przeprowadzonego z okazji przypadającego na 31 października Światowego Dnia Oszczędzania.

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Polityka

Rząd proponuje tarczę branżową dla najbardziej poszkodowanych sektorów. Pomoc w listopadzie będzie kosztować ponad 1,8 mld zł

Mocny wzrost liczby zakażeń rodzi obawy o konieczność wprowadzania kolejnych restrykcji. To wiąże się z ograniczaniem działalności firm, a co za tym idzie, również ich problemami finansowymi, które ponownie będą oznaczać konieczność uruchomienia publicznego wsparcia. We wtorek rząd zapowiedział tarczę branżową, czyli zestaw zwolnień i świadczeń, które w listopadzie będą przysługiwać firmom z najbardziej poszkodowanych branż. Według Jana Zygmuntowskiego, ekonomisty z Polskiej Sieci Ekonomii, dla ratowania miejsc pracy rząd nie powinien wahać się przed powiększaniem długu. – Nadwyżki budżetowe można budować, ale w środku boomu – mówi ekspert.

 

Edukacja

Nieumiejętne przeniesienie szkoleń do online’u może obniżyć ich jakość. Nowe narzędzia i funkcjonalności dają jednak ogromne możliwości

Ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa i wprowadzana na dużą skalę praca zdalna spowodowały wzrost zainteresowania webinariami. – Nieumiejętne przeniesienie szkoleń do online’u może jednak obniżyć ich jakość, co wiąże się z wieloma zagrożeniami – mówi Norbert Grzybek, trener biznesu i konsultant. Coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę, dlatego na rynku pojawiają się coraz nowsze narzędzia, funkcjonalności i możliwości technologiczne, które urozmaicają webinaria i poprawiają ich skuteczność. – Szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości są już testowane i robią naprawdę duże wrażenie. To obiecujący kierunek rozwoju produktów online w branży szkoleniowej – dodaje ekspert.