News powiązane z ład korporacyjny

2015-12-16 | 06:55
Firma
Polska stwarza lepsze perspektywy rozwoju zawodowego niż kraje Zachodu. Pracodawcy rozbudowują ofertę dla pracowników News powiązane z ład korporacyjny

Polska stwarza lepsze perspektywy rozwoju zawodowego niż kraje Zachodu. Pracodawcy rozbudowują ofertę dla pracowników

Młodzi pracownicy w Polsce mają szanse na szybszy awans i objęcie odpowiedzialnych stanowisk niż w krajach Europy Zachodniej. Menadżerowie pracujący nad Wisłą są średnio o kilkanaście lat młodsi niż w Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Rozwój starają się wspierać także sami pracodawcy, wdrażając w swojej kulturze korporacyjnej nowoczesne rozwiązania stosowane przez światowych liderów, takie jak coaching czy mentoring.
więcej
2015-11-19 | 08:05
Inwestycje
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek raportowania niefinansowego dla dużych spółek giełdowych. Spadnie ryzyko związane z kupnem akcji

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązek raportowania niefinansowego dla dużych spółek giełdowych. Spadnie ryzyko związane z kupnem akcji

W myśl nowej dyrektywy unijnej od 1 stycznia 2017 roku duże spółki giełdowe będą miały obowiązek raportowania niefinansowych aspektów swojej działalności. W tym obszarze mieszczą się kwestie dotyczące ochrony środowiska, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego. Prezes zarządu SEN dr Mirosław Kachniewski jest zdania, że nowe przepisy pozytywnie wpłyną na rynek kapitałowy. Pozwolą bowiem na zmniejszenie ryzyka i dokładniejsze wycenienie wartości danej spółki.
więcej
2014-09-23 | 10:00
Fundusze inwestycyjne
Inwestorzy zagraniczni bardziej niż krajowi zainteresowani działaniami CSR spółek, w które inwestują

Inwestorzy zagraniczni bardziej niż krajowi zainteresowani działaniami CSR spółek, w które inwestują

Poszerza się zakres informacji o spółkach giełdowych, jakimi zainteresowane są fundusze inwestycyjne. Szczególnie fundusze zagraniczne, bardziej niż krajowe, zwracają uwagę na odpowiedzialność społeczną biznesu i ład korporacyjny w spółkach. Są też bardziej zainteresowane strategią długofalową, co wynika z dłuższego czasu inwestycji i początkowo mniejszej znajomości spółek, w które inwestują.
więcej
2014-01-23 | 06:55
Finanse
GPW pracuje nad nowymi dobrymi praktykami spółek giełdowych. Obecnie są zbyt rygorystyczne

GPW pracuje nad nowymi dobrymi praktykami spółek giełdowych. Obecnie są zbyt rygorystyczne

Giełda Papierów Wartościowych chce zmienić "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Dokument reguluje zasady ładu korporacyjnego w spółkach notowanych na warszawskim parkiecie. Jak podkreśla Wiesław Rozłucki, prezes Rady Giełdy, niektóre zawarte w nim zapisy mają charakter życzeniowy: są zbyt rygorystyczne i trudne do zrealizowania.
więcej