News powiązane z Barometr Innowacyjności GE

2013-03-01 | 06:30
Gospodarka
Barometr Innowacji GE: Polska nie sprzyja innowacyjności. Biurokracja wciąż największym hamulcem News powiązane z Barometr Innowacyjności GE

Barometr Innowacji GE: Polska nie sprzyja innowacyjności. Biurokracja wciąż największym hamulcem

Niespójna polityka państwa, małe nakłady finansowe i rozbudowana biurokracja – to zdaniem menadżerów, pytanych podczas badania Barometr Innowacji na zlecenie GE, główne przyczyny tego, że Polska nie jest postrzegana jako rynek innowacyjności. Tylko 38 proc. polskich menadżerów i 24 proc. zagranicznych oceniają polski rynek jako sprzyjający innowacyjności. Problemem jest również brak zasobów kapitałowych i niedostosowanie polskiego systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
więcej