News powiązane z Fortum

2015-03-02 | 09:00
Przemysł
Koncern energetyczny Fortum planuje budowę elektrociepłowni w Zabrzu i Wrocławiu. Spółka nie rozważa wejścia na rynek dystrybucji energii elektrycznej News powiązane z Fortum

Koncern energetyczny Fortum planuje budowę elektrociepłowni w Zabrzu i Wrocławiu. Spółka nie rozważa wejścia na rynek dystrybucji energii elektrycznej

Fiński koncern Fortum Power and Heat Polska skupia się na rozwoju elektrociepłowni w rekomendowanej przez UE technologii kogeneracyjnej, łączącej produkcję energii elektrycznej i ciepła. Dla firmy priorytetem są projekty na Dolnym i Górnym Śląsku. Fortum nie zamierza wchodzić na rynek dystrybucji energii elektrycznej, ale nie wyklucza akwizycji na polskim rynku. Spadek sprzedaży ciepła wywołany cieplejszymi zimami koncern rekompensuje poprzez nowe przyłącza, w ciągu roku w skali 50-60 MW dla nowych odbiorców.
więcej
2015-01-28 | 06:30
Ochrona środowiska
Inwestycja w elektrociepłownie szansą na lepsze wykorzystanie węgla. Ich wydajność jest dwukrotnie wyższa niż tradycyjnych elektrowni

Inwestycja w elektrociepłownie szansą na lepsze wykorzystanie węgla. Ich wydajność jest dwukrotnie wyższa niż tradycyjnych elektrowni

Zwiększenie efektywności spalania węgla zamiast odejścia od tego surowca – to może być dobrym rozwiązaniem dla krajów, których gospodarki – podobnie jak w Polsce – w głównej mierze są oparte na tym surowcu. To jednak wymaga wsparcia kogeneracji. Skuteczność wykorzystujących kogenerację elektrociepłowni jest dwukrotnie większa niż tradycyjnych elektrowni.
więcej
2015-01-22 | 07:20
Przemysł
Szansą dla sektora ciepłowniczego jest optymalizacja i modernizacja sieci przesyłowych oraz liberalizacja rynku energii

Szansą dla sektora ciepłowniczego jest optymalizacja i modernizacja sieci przesyłowych oraz liberalizacja rynku energii

Według Urzędu Regulacji Energetyki branża ciepłownicza zmniejsza swój potencjał – w 2013 roku sprzedano 382 tys. TJ, co oznacza spadek o prawie 19 proc. w ciągu jedenastu lat, jednocześnie spada zainstalowana moc – z 70,9 tys. MW w 2002 roku do 56,5 MW w 2013 roku. Spółki z branży muszą budować nowe sieci ciepłownicze oraz modernizować już istniejące, bo to zmniejszy straty na przesyle energii. Szansą dla rynku byłoby zminimalizowanie skali regulacji na wzór Skandynawii.
więcej
2015-01-22 | 06:35
Przemysł
Uwolnienie rynku ciepła mogłoby obniżyć ceny w Polsce

Uwolnienie rynku ciepła mogłoby obniżyć ceny w Polsce

Liberalizacja na rynku ciepła wcale nie musi oznaczać wzrostu jego cen. Przykłady Finlandii czy Szwecji, gdzie taryfy ustalane są na rynku, pokazują, że ceny ciepła są niższe, bo firmy muszą konkurować o klienta z innymi źródłami. O windowaniu cen nie może być mowy, ponieważ wytwórcy nie znaleźliby wówczas odbiorców energii ze swoich źródeł, w które inwestują duże pieniądze.
więcej