News powiązane z Infiniti

2015-12-11 | 06:40
Nauka
Start-upy naukowe mają największy potencjał wzrostu. Niestety, ryzyko porażki w ich przypadku też jest duże News powiązane z Infiniti

Start-upy naukowe mają największy potencjał wzrostu. Niestety, ryzyko porażki w ich przypadku też jest duże

Finansowanie, pomoc we wdrażaniu produktów do biznesu oraz wsparcie merytoryczne – tego oczekują krajowe start-upy, by z powodzeniem funkcjonować i szybciej się rozwijać. Ich projekty badawczo-rozwojowe, choć mają większy potencjał, są też bardziej kapitałochłonne i obarczone większym ryzykiem. Tego typu projekty między innymi wspiera fundusz Infini w ramach programu BRIdge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
więcej
2012-01-23 | 19:00
Motoryzacja

Kolejna marka samochodu uzyskała homologację na bankowóz (audio, tekst)

Trzy modele Infiniti otrzymały świadectwa homologacji M1 – samochód specjalny, bankowóz typu C – wydane przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Przedsiębiorca, który zakupi taki pojazd będzie mógł odliczyć VAT.
więcej