News powiązane z Mikołaj Trzeciak

2016-10-20 | 06:55
Gospodarka
W tym roku upadło prawie 600 firm. Jednym z problemów jest utrata płynności, która może dotknąć także zyskowne firmy News powiązane z Mikołaj Trzeciak

W tym roku upadło prawie 600 firm. Jednym z problemów jest utrata płynności, która może dotknąć także zyskowne firmy

W pierwszych trzech kwartałach tego roku upadło 589 firm. Najczęstszym problemem jest utrata płynności finansowej, dlatego priorytetem dla większości przedsiębiorstw, oprócz większego zysku, jest właśnie utrzymanie płynności finansowej, wynika z badania „Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym” firmy doradczej Deloitte. Przeszkodą w zarządzaniu kapitałem obrotowym jest brak odpowiedniej komunikacji i przepływu informacji.
więcej