News powiązane z Pietraszkiewicz

2013-02-27 | 06:40
Bankowość
ZBP: polskie prawo nie zachęca do systematycznego i długoterminowego oszczędzania News powiązane z Pietraszkiewicz

ZBP: polskie prawo nie zachęca do systematycznego i długoterminowego oszczędzania

Sytuacja na rynku kredytów hipotecznych i obowiązujące na nim regulacje nie sprzyjają zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych młodych ludzi. Związek Banków Polskich od dawna postuluje rozwiązania podobne do dawnych kas mieszkaniowych, które działały dzięki zachętom podatkowym, część odkładanej kwoty można było odliczyć od podatku. Kasy oszczędnościowo-kredytowe miałyby zajmować się tylko jednym – wsparciem w nabyciu własnego mieszkania
więcej
2013-01-24 | 06:30
Fundusze unijne
Poręczenia i gwarancje zamiast dotacji. Bankowcy chcą zmiany systemu finansowania ze środków UE

Poręczenia i gwarancje zamiast dotacji. Bankowcy chcą zmiany systemu finansowania ze środków UE

Co trzeci podmiot, który realizował projekt dofinansowany ze środków europejskich w ramach polityki spójności, korzystał z pomocy banków. Około stu instytucji finansowych zaangażowanych jest dzisiaj w udzielanie tzw. kredytów unijnych. Teraz bankowcy są za zmianą sposobu finansowania – z bezzwrotnych dotacji na np. fundusze poręczeniowo-gwarancyjne.
więcej