News powiązane z Rejestr Dłużników ERIF

2016-05-20 | 08:30
Bankowość
Pozytywna historia płatnicza poprawia zdolność kredytową. Polacy są coraz bardziej tego świadomi News powiązane z Rejestr Dłużników ERIF

Pozytywna historia płatnicza poprawia zdolność kredytową. Polacy są coraz bardziej tego świadomi

Polacy coraz częściej dbają o swoją pozytywną historię płatniczą. Na koniec I kwartału br. liczba informacji pozytywnych w Rejestrze Dłużników ERIF Biurze Informacji Gospodarczej przekroczyła 2 mln. Świadomość konsumencka w zakresie wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej stopniowo rośnie, jednak nadal praktyczna wiedza na temat tego, jak ważne jest budowanie własnej reputacji finansowej jest niewielka. Aby popularyzować wiedzę o pozytywnej historii płatniczej, 21 maja po raz drugi Rejestr organizuje Ogólnopolski Dzień Informacji Pozytywnej.
więcej
2016-02-01 | 06:55
Finanse
Średnie zadłużenie Polaków to ok. 7 tys. zł. Coraz więcej osób ma też informacje pozytywne o sumiennie zapłaconych zobowiązaniach

Średnie zadłużenie Polaków to ok. 7 tys. zł. Coraz więcej osób ma też informacje pozytywne o sumiennie zapłaconych zobowiązaniach

Zarówno liczba, jak i wartość spraw w Rejestrze Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej wzrosły niemal dwukrotnie w porównaniu do poprzedniego roku. Na początku stycznia znajdowało się w nim ponad 4 mln spraw o łącznej wartości ponad 20 mld zł. Przeważają informacje o zadłużeniu konsumentów, przede wszystkim z tytułu nieuregulowanych płatności za usługi telekomunikacyjne. Rośnie też udział wpisów pozytywnych w bazie Rejestru. Na koniec IV kwartału 2015 roku ich liczba przekroczyła 1,6 mln.
więcej
2015-10-27 | 06:55
Bankowość
Coraz więcej Polaków buduje swoją pozytywną historię płatniczą. Dzięki temu będą mogli negocjować lepsze warunki umów na różne usługi

Coraz więcej Polaków buduje swoją pozytywną historię płatniczą. Dzięki temu będą mogli negocjować lepsze warunki umów na różne usługi

Rośnie liczba informacji pozytywnych w Rejestrze Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej. Jest ich już blisko 1,4 mln – to prawie sześć razy więcej niż rok temu. Najwięcej pozytywnych wpisów mają osoby młode, w wieku 31–46 lat. Średnia wartość informacji pozytywnej znajdującej się w Rejestrze wynosi blisko 1,2 tys. zł. Obok danych dotyczących zadłużenia informacje pozytywne nabierają coraz większego znaczenia dla firm i instytucji stosujących kompleksowe podejście do oceny ryzyka lub zdolności kredytowej.
więcej
2015-07-27 | 06:55
Bankowość
Polacy mają coraz więcej długów. Najwięcej jest zadłużeń w wysokości od 1 do 10 tys. zł

Polacy mają coraz więcej długów. Najwięcej jest zadłużeń w wysokości od 1 do 10 tys. zł

Na koniec II kwartału 2015 roku w Rejestrze Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej było ponad 2,7 mln spraw o łącznej wartości 13,1 mld zł. W porównaniu z I kwartałem 2015 roku zarówno liczba spraw, jak i ich wartość wzrosły o 8%. W Rejestrze przeważają jednak niewielkie zadłużenia konsumentów w wysokości do 3 tys. zł. Dynamicznie rośnie także liczba informacji pozytywnych o osobach, które terminowo opłacają swoje zobowiązania.
więcej
2015-05-18 | 06:35
Bankowość
Przybywa Polaków potwierdzających swoją rzetelność płatniczą. Pozytywna historia kredytowa poprawia ich wiarygodność na rynku

Przybywa Polaków potwierdzających swoją rzetelność płatniczą. Pozytywna historia kredytowa poprawia ich wiarygodność na rynku

Już ponad pół miliona informacji pozytywnych o terminowym opłacaniu rachunków, faktur i innych zobowiązań finansowych otrzymują firmy i konsumenci – informuje Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej. To oznacza, że systematycznie rośnie zainteresowanie możliwością potwierdzenia swojej wiarygodności płatniczej. 21 maja został ogłoszony Dniem Informacji Pozytywnej.
więcej
2014-10-28 | 06:50
Finanse
Rosną problemy Polaków ze spłatą długów. Dominują niezapłacone rachunki

Rosną problemy Polaków ze spłatą długów. Dominują niezapłacone rachunki

Coraz więcej Polaków mających problem ze spłatą zobowiązań figuruje w oficjalnych rejestrach. W Rejestrze Dłużników ERIF na koniec III kwartału 2014 roku znajdowało się ponad 2 mln spraw o łącznej wartości ponad 11 mld zł. Najczęściej przyczyną dopisania spraw do Rejestru są długi wobec instytucji finansowych i dostawców multimediów.
więcej