News powiązane z SKOK Wołomin

2014-09-02 | 06:40
Bankowość
SKOK Wołomin chce świadczyć usługi fundacjom, wspólnotom i stowarzyszeniom News powiązane z SKOK Wołomin

SKOK Wołomin chce świadczyć usługi fundacjom, wspólnotom i stowarzyszeniom

Przez 15 lat działalności SKOK Wołomin osiągnął pozycję drugiej największej kasy spółdzielczej w Polsce. Teraz Kasa zamierza oferować swoje usługi nie tylko klientom indywidualnym, lecz także takim instytucjom, jak fundacje czy stowarzyszenia. Chce w ten sposób zwiększyć zakres swojej działalności i zdywersyfikować ryzyko.
więcej
2014-08-11 | 06:50
Bankowość
Coraz lepsza sytuacja SKOK-u Wołomin. Nie wszystkie kasy mają problemy

Coraz lepsza sytuacja SKOK-u Wołomin. Nie wszystkie kasy mają problemy

SKOK Wołomin w I połowie roku zanotował wysoki zysk, poprawił się także współczynnik wypłacalności. Kasa nie wyklucza przejęć mniejszych podmiotów. Jak podkreśla prezes drugiej największej kasy spółdzielczej, pod względem aktywów mimo upadku kasy Wspólnota i kiepskiej ogólnej sytuacji finansowej sektora członkowie kas nie muszą obawiać się o swoje oszczędności.
więcej
2014-07-04 | 06:30
Bankowość
SKOK-i i banki spółdzielcze pracują nad umacnianiem pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności

SKOK-i i banki spółdzielcze pracują nad umacnianiem pozytywnego wizerunku wśród lokalnych społeczności

Instytucje finansowe coraz częściej włączają się w działania związane z obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe realizują politykę CSR głównie lokalnie. W przeciwieństwie do dużych banków nie mają wypracowanych mechanizmów wspierania projektów ogólnokrajowych. Podobnie robią banki spółdzielcze, chociaż oba te rodzaje instytucji bankowości społecznej nie wykorzystują swoich możliwości działań ponadregionalnych. Eksperci Instytutu Jagiellońskiego podkreślają, że w Polsce brakuje spójnego systemu CSR i wymiany doświadczeń, a to pozwoliłoby na większą efektywność działań.
więcej
2014-07-01 | 06:40
Finanse
Maleje liczba SKOK-ów na rynku. Części grozi bankructwo, inne zostaną przejęte

Maleje liczba SKOK-ów na rynku. Części grozi bankructwo, inne zostaną przejęte

Maleje liczba SKOK-ów na rynku – przyszłość mają jedynie stabilne i silne kasy. Dla części z nich fuzja z większymi partnerami to szansa na wyjście z kłopotów finansowych. Drugi największy podmiot w tej branży – SKOK Wołomin – nie wyklucza przejmowania mniejszych kas spółdzielczych. I apeluje do ustawodawców o wprowadzenie rozwiązań, które będą wspierać polski kapitał.
więcej
2014-05-08 | 06:55
Bankowość
SKOK-i nie chcą być tylko uzupełnieniem banków spółdzielczych

SKOK-i nie chcą być tylko uzupełnieniem banków spółdzielczych

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe podlegają nadzorowi KNF podobnie jak banki komercyjne. Nie mają jednak możliwości konkurowania z nimi. To opinia Mariusza Gazdy, prezesa SKOK-u Wołomin, który proponuje wprowadzenie amerykańskiego modelu spółdzielczości finansowej. W USA niewielkie, lokalne kasy nie są objęte państwowym nadzorem. Taki wymóg dotyczy tylko większych instytucji finansowych lub tych, które chcą przekształcić się w bank. Do amerykańskich odpowiedników SKOK-ów należy obecnie 70 mln Amerykanów.
więcej
2014-04-28 | 06:30
Finanse
Rok 2013 najlepszym rokiem w historii SKOK-u Wołomin. W tym wzrost może być mniejszy z powodu dostosowywanie się do wymogów nadzorcy

Rok 2013 najlepszym rokiem w historii SKOK-u Wołomin. W tym wzrost może być mniejszy z powodu dostosowywanie się do wymogów nadzorcy

Mimo spowolnienia, zmian legislacyjnych oraz spadku zaufania do sektora SKOK-ów Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie zanotowała najlepszy rok w swojej historii. Strategia do roku 2015 zakłada dalszy zrównoważony wzrost poprzez zwiększenie działalności depozytowej i kredytowej, poprawę efektywności i doskonalenie zarządzania ryzykiem. W tym roku Kasa będzie się koncentrowała także na dostosowaniu działalności do wymogów KNF.
więcej
2014-03-11 | 06:30
Film
Polskie kino utrzymuje się głównie dzięki wsparciu finansowemu prywatnych firm

Polskie kino utrzymuje się głównie dzięki wsparciu finansowemu prywatnych firm

Bolączką polskiej kinematografii jest nadal brak finansowania. Pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na polskie kino wystarczają na produkcję 3-5 filmów, a rocznie w Polsce powstaje blisko 40 obrazów. Prawie 80 proc. produkcji powstaje dzięki wsparciu prywatnych firm. Rosnący poziom polskiej kinematografii skłania przedsiębiorców do finansowego zaangażowania się w produkcję i promocję polskiego kina.
więcej
2014-03-11 | 06:30
Kultura
Polskie Nagrody Filmowe Orły 2014 rozdane. Polskie kino utrzymuje się dzięki wsparciu finansowemu prywatnych firm

Polskie Nagrody Filmowe Orły 2014 rozdane. Polskie kino utrzymuje się dzięki wsparciu finansowemu prywatnych firm

„Ida” Pawła Pawlikowskiego to najlepszy polski film 2014 roku. Obrazy nominowane do Polskiej Nagrody Filmowej Orły 2014 przeczą powszechnej wciąż opinii, że polskie kino jest słabe. Bolączką polskiej kinematografii jest jednak nadal brak finansowania. Szansą może być zaangażowanie prywatnych firm we wspieranie rodzimych produkcji filmowych.
więcej
2014-01-15 | 06:40
Media i PR
Reklama z celebrytą takim jak Michał Wiśniewski umożliwia pozyskanie nowych grup klientów

Reklama z celebrytą takim jak Michał Wiśniewski umożliwia pozyskanie nowych grup klientów

Instytucje finansowe i banki coraz częściej angażują do swoich reklam celebrytów. Klienci kierują się często nie tym, kim jest reklamująca dany produkt osoba, lecz przede wszystkim samą jej rozpoznawalnością. Do tego dzięki swobodniejszej formie reklamy może ona budzić pozytywne skojarzenia.
więcej
2013-11-29 | 06:35
Finanse
Od dziś depozyty w SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG. To większe bezpieczeństwo dla klientów, ale i dodatkowe koszty dla kas

Od dziś depozyty w SKOK-ach są objęte gwarancjami BFG. To większe bezpieczeństwo dla klientów, ale i dodatkowe koszty dla kas

Od dzisiaj depozyty klientów, którzy ulokowali w SKOK-ach równowartość 100 tysięcy euro lub mniejszą kwotę, będą w 100 proc. chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To zwiększenie bezpieczeństwa klientów, ale także pewne koszty dla kas. Jednak nie powinny przełożyć się na wyższe ceny usług.
więcej
2013-10-30 | 06:20
Bankowość
W przyszłym roku SKOK-i muszą dostosować się do wymogów nadzoru KNF. To oznacza dodatkowe koszty.

W przyszłym roku SKOK-i muszą dostosować się do wymogów nadzoru KNF. To oznacza dodatkowe koszty.

Zmiany w prawie związane z dostosowywaniem się SKOK-ów do wymogów nadzoru KNF od przyszłego roku zwiększą koszty ich działalności. Nie powinny jednak znacząco pogorszyć ich wyników finansowych. Dobre wyniki za ostatnie trzy kwartały osiągnął m.in. SKOK Wołomin – zarobił 56 mln zł netto. Kasa – zgodnie z prawem – nie może obsługiwać spółek prawa handlowego, ale już niedługo rozszerzy działalność m.in. na fundacje, stowarzyszenia i parafie.
więcej
2013-07-08 | 06:30
Bankowość
Jesienią depozyty w SKOK-ach pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jesienią depozyty w SKOK-ach pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Komisja Nadzoru Finansowego wdraża system ochrony depozytów w SKOK-ach przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Proces zakończy się jesienią. Stopniowe włączanie SKOK-ów do krajowego systemu nadzoru nad instytucjami finansowymi powoduje, że ujawnianych jest coraz więcej danych o działalności tych instytucji.
więcej
2013-06-24 | 06:40
Bankowość
SKOK Wołomin z rekordowymi zyskami. Niewielki udział niespłacanych pożyczek

SKOK Wołomin z rekordowymi zyskami. Niewielki udział niespłacanych pożyczek

SKOK Wołomin, druga największa tego typu instytucja w Polsce, notuje zyski i chwali się bardzo niskim odsetkiem przeterminowanych pożyczek i kredytów. Do końca maja kasa zarobiła już 32 mln zł, czyli ponad 70 proc. zysku za cały 2012 r. Po intensywnej rozbudowie sieci w ubiegłym roku, teraz Kasa skupia się na optymalizacji kosztów, zapowiada jednak otwarcia kolejnych oddziałów.
więcej