News powiązane z Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2015-08-31 | 06:45
Konsument
UOKiK mocniej stawia na ochronę praw konsumentów. Nie oznacza to, że zaniecha tropienia zmów cenowych News powiązane z Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UOKiK mocniej stawia na ochronę praw konsumentów. Nie oznacza to, że zaniecha tropienia zmów cenowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce mocniej postawić na ochronę konsumentów. W dalszym ciągu będzie też szukał śladów zmów cenowych i niedozwolonych porozumień handlowych. Przedsiębiorcy często nie wiedzą, że za zmowę jest uznawane również nawet nieformalne porozumienie, np. zawarte drogą mailową nawet kilkanaście lat wcześniej.
więcej
2015-03-27 | 06:50
Konsument
Rozwiązywanie sporów konsumenckich poza sądem ma być łatwiejsze. We wtorek rząd zajmie się założeniami do nowych przepisów

Rozwiązywanie sporów konsumenckich poza sądem ma być łatwiejsze. We wtorek rząd zajmie się założeniami do nowych przepisów

Na najbliższym posiedzenie rząd zajmie projektem założeń do ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów. Przygotowywane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmiany mają ułatwić i przyspieszyć rozwiązywanie sporów między konsumentami a przedsiębiorcami. Pomijanie drogi sądowej staje się coraz popularniejsze, bo jest zdecydowanie szybsze, tańsze i bardziej skuteczne. Urząd liczy, że nowe przepisy zostaną przyjęte do końca kadencji Sejmu.
więcej
2015-03-24 | 06:30
Handel
Sprzedawcy internetowi zbyt wolno dostosowują regulaminy swoich sklepów do nowych przepisów

Sprzedawcy internetowi zbyt wolno dostosowują regulaminy swoich sklepów do nowych przepisów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia, że firmy zbyt wolno dostosowują się do zmienionych przepisów dotyczących sprzedaży internetowej i zakupów na odległość. Nowe prawo weszło w życie pod koniec grudnia, a jego kształt był znany już od czerwca 2014 r. Wciąż jednak w regulaminach niektórych e-sklepów nie zostały uwzględnione zmiany, np. wydłużenie do 14 dni okresu na odstąpienie od umowy.
więcej
2015-01-16 | 06:35
Konsument
Od niedzieli duże zmiany w ustawie o ochronie konkurencji. Nowe prawo ma skuteczniej walczyć ze zmowami cenowymi

Od niedzieli duże zmiany w ustawie o ochronie konkurencji. Nowe prawo ma skuteczniej walczyć ze zmowami cenowymi

W niedzielę zmieni się ustawa o ochronie konkurencji konsumentów. Nowością jest nałożenie na osoby fizyczne odpowiedzialności za antykonkurencyjne praktyki firmy oraz wprowadzenie środków zaradczych w prawie konkurencji. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na osoby zarządzające przedsiębiorstwem karę do 2 mln zł. Zmiany zajdą również w procedurze łagodzenia kar, krótsze będzie też postępowanie w procedurze kontroli koncentracji. Eksperci zwracają jednak uwagę na to, że niektóre zapisy są nieprecyzyjne i wymagają uszczegółowienia.
więcej
2015-01-02 | 06:40
Konsument
Nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować. Organizator powinien zwrócić część kosztów

Nieudaną imprezę sylwestrową można reklamować. Organizator powinien zwrócić część kosztów

Zakupiony bilet na imprezę sylwestrową jest umową, dlatego mamy prawo żądać rekompensaty za niedopełnienie jej warunków. Najlepiej zawrzeć umowę na piśmie, gdzie wyraźnie będzie zaznaczona np. liczba ciepłych dań, rodzaj i forma muzyki. Ułatwi to dochodzenie roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków balu sylwestrowego. Reklamować można też nieudaną fryzurę i makijaż.
więcej
2014-12-24 | 06:55
Handel
Od jutra nowe obowiązki e-sklepów i telemarketerów. Na zwrot towaru kupionego online będzie 14 dni

Od jutra nowe obowiązki e-sklepów i telemarketerów. Na zwrot towaru kupionego online będzie 14 dni

Z 10 do 14 dni wydłuży się czas, w jakim konsument będzie mógł zwrócić zakupiony w sieci lub przez telefon produkt – to jedna z istotniejszych zmian, jakie od jutra wprowadzi ustawa o prawach konsumentach. Nowe przepisy zwiększają również obowiązki informacyjne przedsiębiorców. Będą oni musieli wyraźnie informować m.in. o wszystkich kosztach zakupu, a w przypadku dodatkowych płatności każdorazowo uzyskać na nią zgodę klienta.
więcej
2014-08-22 | 05:55
Konsument
Niezadowolony turysta ma prawo do reklamacji, nawet w przypadku ofert last minute

Niezadowolony turysta ma prawo do reklamacji, nawet w przypadku ofert last minute

Coraz więcej turystów wie, że nieudany wyjazd można zareklamować. W ubiegłym roku do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce wpłynęło blisko 1,5 tys. zażaleń na przewoźników i organizatorów wycieczek. Ważne jest, żeby na miejscu wypoczynku dokumentować (np. zdjęciami) wszelkie nieprawidłowości i niedogodności. Części problemów turyści mogą uniknąć przed wyjazdem, dokładnie zapoznając się z umową, jaką podpisują z organizatorem, i doprecyzowując niejasne określenia w niej zawarte.
więcej
2014-08-20 | 06:10
Handel
Co piąty produkt ekologiczny nie spełnia wymagań. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z karami

Co piąty produkt ekologiczny nie spełnia wymagań. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z karami

Przeprowadzona przez Inspekcję Handlową kontrola wykazała, że 22 proc. towarów ekologicznych nie spełnia określonych wymogów. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek taką podrabianą ekożywność, muszą liczyć się z karą od 1 tys. zł do nawet 10 proc. całkowitych przychodów. Wartość tego rynku szacowana jest w Polsce na ponad 700 mln zł.
więcej
2013-12-19 | 06:50
Energetyka
Górnicze spółki straciły miliony przez zmowę cenową dostawców produktów chemicznych dla kopalni

Górnicze spółki straciły miliony przez zmowę cenową dostawców produktów chemicznych dla kopalni

Ponad 18 mln złotych kary zapłacą łącznie trzy firmy za nielegalne porozumienie dotyczące dostaw produktów chemicznych dla górnictwa. W jego wyniku kopalnie mogły stracić nawet 200 mln zł, bo ceny były dwukrotnie zawyżone. UOKiK nałożył karę na zbliżonym do maksymalnego możliwego poziomie.
więcej
2013-11-25 | 06:50
IT i technologie
UOKiK: za złe wykonanie usługi kupionej na portalu grupowym odpowiada wykonawca usługi, a nie portal

UOKiK: za złe wykonanie usługi kupionej na portalu grupowym odpowiada wykonawca usługi, a nie portal

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi 58 postępowań dotyczących sprzedaży online, w tym cztery dotyczące zakupów grupowych. Skargi, które wpływają do Urzędu, najczęściej dotyczą nieterminowego wykonania usługi lub jej niska jakość. UOKiK rozpoczyna kampanię informacyjną, dotyczącą sprzedaży przez internet, co do której klienci wciąż mają wiele wątpliwości.
więcej
2013-07-10 | 06:57
Bankowość
Prezes UOKiK: parabanki powinny być kontrolowane przez KNF

Prezes UOKiK: parabanki powinny być kontrolowane przez KNF

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów parabanki podobnie jak inne instytucje finansowe powinny zostać objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. W ostatnich tygodniach UOKiK wszczął 30 postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez parabanki. Dotyczą one nieuczciwych klauzul umownych, jak również nagannych praktyk rynkowych.
więcej
2013-07-08 | 06:20
Bankowość
Parabanki ponownie pod lupą UOKIK. Tym razem urząd zbadał koszty pożyczek

Parabanki ponownie pod lupą UOKIK. Tym razem urząd zbadał koszty pożyczek

We wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentuje drugą część raportu dotyczącego parabanków. Urząd od stycznia br. przyglądał się szczególnie kosztom: oprocentowaniu i dodatkowym opłatom, jakie wiążą się z zaciągnięciem pożyczki w tego typu instytucjach. – Wobec każdego przedsiębiorcy mamy jakieś zastrzeżenia – mówi rzeczniczka UOKIK, Małgorzata Cieloch.
więcej
2012-12-31 | 06:20
Konsument
Na Sylwestra wydamy w tym roku co najmniej 312 zł. Nieudaną zabawę można reklamować

Na Sylwestra wydamy w tym roku co najmniej 312 zł. Nieudaną zabawę można reklamować

W tym roku co dziesiąty Polak spędzi Sylwestra na balu lub zorganizowanej imprezie w lokalu. Każdy, kto nie będzie z niej zadowolony, ma prawo do reklamacji. Warunek jest jeden: musi udowodnić, że jej organizator nie wywiązał się z tego, co wcześniej deklarował.
więcej
2012-12-27 | 06:30
Handel
Na zwrot prezentu musi zgodzic się sprzedawca. Chyba, że zakup dokonany był przez internet

Na zwrot prezentu musi zgodzic się sprzedawca. Chyba, że zakup dokonany był przez internet

37 proc. Polaków jest przekonanych, że sklep ma obowiązek przyjąć nietrafiony prezent. Tymczasem jest to tylko i wyłącznie dobrą wolą sprzedawcy. Równie dobrze może nas odesłać z kwitkiem. Oznacza to, że każdy sklep może mieć własną politykę dotyczącą zwrotu lub wymiany np. niechcianych prezentów.
więcej
2012-12-17 | 06:40
Bankowość
Uwaga na kredyty - na rynku wciąż wiele pułapek

Uwaga na kredyty - na rynku wciąż wiele pułapek

Obniżki stóp procentowych powinny skutkować obniżeniem oprocentowania kredytów. Powinny, ale nie zawsze skutkują, bo banki “zapominają” czasem poinformować o tym klientów, albo wręcz wymagają, żeby to klient sam poprosił o obniżenie raty. Na takie praktyki warto poskarżyć się w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ostatnio szczególnie uważnie przygląda się instytucjom finansowym.
więcej