News powiązane z fundusze emerytalne

2015-05-05 | 06:20
Bankowość
Wynajem mieszkań daje większe zyski od lokat bankowych. Najlepsze są małe kawalerki News powiązane z fundusze emerytalne

Wynajem mieszkań daje większe zyski od lokat bankowych. Najlepsze są małe kawalerki

Mieszkanie na wynajem to dobry sposób na prywatny fundusz emerytalny i atrakcyjna alternatywa dla coraz niżej oprocentowanych lokat bankowych. Dobrze wybrane lokale z samego czynszu mogą dawać nawet 5 proc. zwrotu rocznie. Najbardziej opłacają się inwestycje w małe kawalerki.
więcej
2014-11-10 | 09:00
Giełda
Rabobank: Polska giełda jest dobrze rozwinięta, ale potrzebuje zastrzyku płynności

Rabobank: Polska giełda jest dobrze rozwinięta, ale potrzebuje zastrzyku płynności

Jak na standardy środkowoeuropejskie polski rynek akcji – zdaniem analityków Rabobank International – jest już dobrze rozwinięty. Problemem jest struktura inwestorów, wśród których przeważają drobni akcjonariusze, niedysponujący kapitałem, który mógłby zapewnić większą płynność notowań. Konieczne jest zatem wprowadzenie ułatwień dla inwestorów zagranicznych oraz wzmocnienie roli lokalnych, krajowych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, które mogą pełnić rolę animatorów rynku, dostarczając płynności.
więcej
2014-09-30 | 06:30
Edukacja
Zdobycie wyższego wykształcenia w Polsce kosztuje ok. 150 tys. zł. Bezpłatne studia to fikcja

Zdobycie wyższego wykształcenia w Polsce kosztuje ok. 150 tys. zł. Bezpłatne studia to fikcja

150 tys. zł kosztuje średnio zdobycie wyższego wynagrodzenia w Polsce – obliczyli eksperci Aegon. I przekonują, że bezpłatne studiowanie to tylko fikcja. Ponoszone przez polskich studentów wydatki na czynsz, pomoce naukowe, utrzymanie i wyżywienie są jednak i tak niższe niż np. w Wielkiej Brytanii czy USA.
więcej
2014-07-17 | 06:55
Finanse
Niższa wycena i mniej dostępny kapitał. Spółki na GPW płacą za demontaż OFE

Niższa wycena i mniej dostępny kapitał. Spółki na GPW płacą za demontaż OFE

Z 1 mld zł do zaledwie kilkudziesięciu milionów zmniejszy się strumień pieniędzy, jaki co miesiąc będzie trafiał na giełdę ze strony OFE. To może zmniejszyć płynność na rynku, a tym samym obniżyć jego atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych. Jednocześnie – na podstawie płynących od kwietnia sygnałów – rynek nie ma dużych oczekiwań co do rezultatów zapisów do OFE. Do 15 lipca deklarację złożyło 624 tys. uprawnionych.
więcej
2014-05-08 | 06:50
Giełda
Polacy lokują coraz więcej pieniędzy w funduszach inwestycyjnych. TFI mogą wypełnić lukę po OFE

Polacy lokują coraz więcej pieniędzy w funduszach inwestycyjnych. TFI mogą wypełnić lukę po OFE

Od początku roku na polski rynek funduszy inwestycyjnych napłynęło 2 mld zł netto. To kontynuacja pozytywnego trendu z ubiegłego roku, kiedy to Polacy zainwestowali w fundusze 30 mld zł więcej, niż z nich wypłacili. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się fundusze akcyjne, którym sprzyjają niskie stopy procentowe i poprawa koniunktury w realnej gospodarce. Mimo ryzyka, jakie wiąże się m.in. z sytuacją na Ukrainie, akcje powinny dać lepszą stopę zwrotu niż obligacje czy surowce.
więcej
2012-07-18 | 06:50
Finanse
Rekordowe kwoty na kontach OFE. W ciągu 3 miesięcy fundusze zarobiły 11 mld zł

Rekordowe kwoty na kontach OFE. W ciągu 3 miesięcy fundusze zarobiły 11 mld zł

Portfele otwartych funduszy emerytalnych coraz grubsze. Ich aktywa systematycznie rosną. W ostatnim czasie przekroczyły już rekordową kwotę 240 mld zł. – Na ten wzrost OFE największy wpływ miała sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych – uważa szef Komisji Nadzoru Finansowego, Andrzej Jakubiak.
więcej
2011-12-21 | 17:29
Finanse
OFE do likwidacji?

OFE do likwidacji?

Polska przegrała z Komisją Europejską spór o ograniczenia w inwestycjach zagranicznych funduszy emerytalnych. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że polskie przepisy naruszają swobodę przepływu kapitału.
więcej