News powiązane z lokata bankowa

2015-10-06 | 07:50
Fundusze inwestycyjne
BPH TFI: Od początku roku z funduszy dłużnych odpłynęło już ponad 640 mln zł. Powodem są zawirowania rynkowe oraz niskie stopy zwrotu News powiązane z lokata bankowa

BPH TFI: Od początku roku z funduszy dłużnych odpłynęło już ponad 640 mln zł. Powodem są zawirowania rynkowe oraz niskie stopy zwrotu

Tylko w sierpniu z polskich funduszy dłużnych odpłynęło ponad 100 mln zł. To i tak mniej niż miesiąc wcześniej, kiedy inwestorzy wycofali przeszło 390 mln zł. Powodem są ostatnie zawirowania rynkowe, skutkujące słabymi wynikami funduszy inwestycyjnych. Alternatywą mogą być obligacje korporacyjne oraz fundusze selektywne, które na tle rynku giełdowego czy depozytów bankowych wypracowują korzystniejsze stopy zwrotu.
więcej
2012-09-20 | 06:15
Bankowość
ZBP: Klienci banków wciąż za mało wiedzą o możliwości dysponowania swoimi pieniędzmi na wypadek śmierci

ZBP: Klienci banków wciąż za mało wiedzą o możliwości dysponowania swoimi pieniędzmi na wypadek śmierci

Instytucja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci jest w Polsce wciąż mało znana. Z danych Związku Banku Polskich wynika, że świadomość klientów banków, że mogą w ten sposób zdecydować o losie swoich pieniędzy zgromadzonych na rachunku lub lokacie bankowej, jest zbyt niska. Ma to zmienić planowana przez ZBP kampania informacyjna. Rozwiązanie jest warte rozpropagowania, bo umożliwia szybki dostęp do gotówki bliskim zmarłego posiadacza rachunku lub lokaty, bez konieczności prowadzenia długiego procesu spadkowego.
więcej