News powiązane z private banking

2018-05-15 | 06:00
Stock market
The value of investments on the private equity fund market is growing. The well-off are using them as a way to deposit their money. News powiązane z private banking

The value of investments on the private equity fund market is growing. The well-off are using them as a way to deposit their money.

The development of private equity funds in Poland is gaining momentum. In 2017, the value of investments on our market reached nearly EUR 7 bn. But compared to developed markets we’re still going through the stage of early growth, says Michał Staszkiewicz, Vice-President of the Management Board, Private Equity Managers and MCI Capital TFI. The funds, which invest in private companies, are a good alternative to low-interest deposits and to the volatile stock market. They are more resistant to economic fluctuations, and they rely on long-term strategies and diversified portfolios. But this form of investing is not for everyone.
więcej
2018-04-16 | 06:30
Bankowość
Rośnie wartość inwestycji na rynku funduszy private equity. Coraz częściej służą jako lokata pieniędzy dla zamożnych

Rośnie wartość inwestycji na rynku funduszy private equity. Coraz częściej służą jako lokata pieniędzy dla zamożnych

Rozwój funduszy private equity nabiera w Polsce tempa – wartość inwestycji na naszym rynku w 2017 roku sięgnęła blisko 7 mld euro, ale patrząc na rynki rozwinięte jesteśmy jeszcze w fazie wczesnego wzrostu – ocenia Michał Staszkiewicz, wiceprezes zarządu Private Equity Managers oraz MCI Capital TFI. Fundusze, które inwestują w spółki prywatne, są dobrą alternatywą dla nisko oprocentowanych lokat i niepewnego rynku akcji. Są bardziej odporne na turbulencje i wahania koniunktury, a ich strategia jest nastawiona na długi horyzont czasowy i podzieloną budowę portfela. Nie jest to jednak rodzaj inwestycji przeznaczony dla każdego inwestora.
więcej
2016-10-17 | 07:10
Bankowość
Start-up byłego prezesa BRE Banku liczy na co najmniej dwie licencje w Europie w ciągu roku

Start-up byłego prezesa BRE Banku liczy na co najmniej dwie licencje w Europie w ciągu roku

Sektor fintech wyrasta na poważnego rywala banków. Start-upy z tej branży oferują często szybkie, niesformalizowane usługi finansowe i celują zwłaszcza w zamożnych Europejczyków. Jednym z nich jest projekt Sławomira Lachowskiego, byłego prezesa BRE Banku.
więcej
2015-12-21 | 06:55
Bankowość
40–50 tys. Polaków ma przynajmniej 3 mln zł wolnych środków. Rynek usług bankowych dla zamożnych klientów do 2020 roku będzie rósł średnio o 19 proc. rocznie

40–50 tys. Polaków ma przynajmniej 3 mln zł wolnych środków. Rynek usług bankowych dla zamożnych klientów do 2020 roku będzie rósł średnio o 19 proc. rocznie

Rynek private banking w Polsce będzie rósł w tempie 19 proc. rocznie do 2020 roku – wynika z badań przeprowadzonych przez Citi Handlowy i „The Economist”. Liczba klientów tego typu usług, czyli osób z płynnymi aktywami wartymi przynajmniej 3 mln zł, szacowana jest na 40–50 tys. osób. Oprócz tradycyjnej oferty banku osoby te interesują się także rynkiem walutowym oraz produktami strukturyzowanymi. Przyszłość z kolei stanowi kompleksowa oferta ubezpieczeniowa.
więcej
2015-01-19 | 06:45
Bankowość
Citi Handlowy walczy o zamożnych klientów. Otwiera nowy typ wyspecjalizowanych placówek

Citi Handlowy walczy o zamożnych klientów. Otwiera nowy typ wyspecjalizowanych placówek

Usługi doradcze w placówkach i transakcje wykonywane online – w tę stronę zmierza bankowość prywatna w Polsce. Klientów tego sektora przybywa, bo już teraz w Polsce jest 120 tysięcy milionerów, a rynek bankowości prywatnej rośnie o 10-15 proc. rocznie. Walkę o udział w rynku zamożnych klientów zapowiada Citi Handlowy, którzy otworzył właśnie pierwszą w kraju nowoczesną placówkę Smart Citigold HUB.
więcej
2015-01-13 | 06:30
Bankowość
Polscy klienci private banking inwestują bardziej krótkoterminowo i ryzykownie niż Ci zachodnioeuropejscy

Polscy klienci private banking inwestują bardziej krótkoterminowo i ryzykownie niż Ci zachodnioeuropejscy

W Polsce przybywa osób zamożnych. Jest ich już 880 tys., a do 2016 r. będzie ich ponad milion. To dla nich banki rozwijają specjalne usługi z zakresu private banking, premium banking i wealth management, czyli m.in. szyte na miarę doradztwo inwestycyjne, prestiżowe karty kredytowe czy usługi concierge. Nowym zjawiskiem jest rosnące zapotrzebowanie na pomoc związaną z sukcesją majątku.
więcej
2013-04-19 | 06:40
Kultura
Zainteresowanie inwestycjami w sztukę u Polaków coraz większe

Zainteresowanie inwestycjami w sztukę u Polaków coraz większe

Polski rynek sztuki jest wart 300-350 mln zł. To jedynie 0,2 proc. rynku światowego. Jednak jak wynika z badań Deloitte „Rynek sztuki. Sztuka rynku”, zainteresowanie bogacącej się części polskiego społeczeństwa inwestycjami w sztukę jest coraz większe i coraz częściej staje się ona już nie tylko realizacją hobby.
więcej