News powiązane z rekomendacja U

2015-07-14 | 10:00
Bankowość
W zeszłym roku banki w Polsce zarobiły ponad 16,2 mld zł. Mimo optymizmu w branży obecny rok może być słabszy News powiązane z rekomendacja U

W zeszłym roku banki w Polsce zarobiły ponad 16,2 mld zł. Mimo optymizmu w branży obecny rok może być słabszy

Według badania KPMG większość przedstawicieli banków spodziewa się w tym roku wzrostu przychodów i zysków. Po rekordowym 2014 roku, kiedy zysk netto sektora bankowego w Polsce wyniósł ponad 16,2 miliarda złotych, bieżący może okazać się jednak słabszy. Niskie stopy procentowe, podwyżki opłat do BFG oraz cięcie stawek intercharge – to tylko niektóre czynniki ograniczające przychody banków. Niepewność budzą także prognozy wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych.
więcej
2015-04-09 | 06:30
Bankowość
Pierwsza połowa roku nie sprzyja polskim bankom. Sektor czekają słabsze wyniki i konsolidacja

Pierwsza połowa roku nie sprzyja polskim bankom. Sektor czekają słabsze wyniki i konsolidacja

Polskie banki czeka słabszy rok. Na ich gorsze wyniki finansowe wpływ mają spadające stopy procentowe NBP, mocny frank i zmiany w przepisach zapewniające klientom banków lepszą ochronę.
więcej
2015-01-16 | 06:50
Bankowość
Banki i ubezpieczyciele przygotowują się do wprowadzenia nowych regulacji na rynku. Liczą na wzrost sprzedaży polis w bankach

Banki i ubezpieczyciele przygotowują się do wprowadzenia nowych regulacji na rynku. Liczą na wzrost sprzedaży polis w bankach

Z końcem marca zacznie obowiązywać Rekomendacja U Komisji Nadzoru Finansowego. Wymusza ona na bankach zmianę polityki sprzedaży ubezpieczeń wobec klientów np. zaciągających kredyt. Część zmian może wpłynąć na zmniejszenie sprzedaży polis, jednak z drugiej strony większa przejrzystość oferty powinna spowodować wzrost zainteresowania klientów tymi produktami.
więcej
2014-11-28 | 08:00
Bankowość
Kończy się bardzo dobry rok polskich banków. Kolejny będzie trudniejszy

Kończy się bardzo dobry rok polskich banków. Kolejny będzie trudniejszy

Przyszły rok nie będzie już tak zyskowny dla polskich banków jak obecny. Odsetki od kredytów będą niższe, zyski z ubezpieczania klientów spadną, a wydatki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny wzrosną.
więcej
2014-08-19 | 06:35
Bankowość
W 2015 r. nieznacznie wrosną ceny ubezpieczeń w bankach. Sprzedaż będzie jednak rosła

W 2015 r. nieznacznie wrosną ceny ubezpieczeń w bankach. Sprzedaż będzie jednak rosła

Efektem wchodzącej w przyszłym roku w życie Rekomendacji U może być nieznaczny wzrost cen produktów ubezpieczeniowych sprzedawanych w bankach. Eksperci podkreślają, że propozycje KNF dają klientom więcej możliwości wyboru tych produktów. Przez wprowadzenie obowiązku dokładnego informowania klientów o korzyściach i kosztach dokument może przyczynić się do wzrostu świadomości konsumentów, a tym samym do wzrostu sprzedaży tych produktów.
więcej
2014-08-07 | 06:45
Bankowość
Dzięki wyższym niż w Europie stopom procentowym bankom rosną zyski z odsetek

Dzięki wyższym niż w Europie stopom procentowym bankom rosną zyski z odsetek

Nawet o jedną piątą mogły wzrosnąć zyski odsetkowe polskich banków w drugim kwartale tego roku w ujęciu rok do roku. Będzie to wynikało głównie z efektu niskiej bazy na wyniku odsetkowym w drugim kwartale 2013. Obniżka stóp, która może nastąpić we wrześniu, mogłaby spowolnić dynamikę wzrostu wyników odsetkowych banków w kolejnych kwartałach.
więcej
2014-06-25 | 06:40
Ubezpieczenia
Zmiany na rynku polis bankowych. Dotyczą m.in. zasad pobierania opłat przez banki i informowania o tym produkcie

Zmiany na rynku polis bankowych. Dotyczą m.in. zasad pobierania opłat przez banki i informowania o tym produkcie

Wejście w życie Rekomendacji U, przyjętej wczoraj przez Komisję Nadzoru Finansowego, doprowadzi do zmian na rynku ubezpieczeń oferowanych przez banki. Będą one dotyczyć m.in. zasad pobierania wynagrodzeń przez banki oraz sposobu informowania klienta o tym produkcie. Pewne utrudnienia z tym związane mogą doprowadzić do odejścia niektórych podmiotów od tego segmentu rynku, jednak zmiany te nie powinny zagrozić istnieniu rynku bancassurance.
więcej
2014-05-15 | 06:55
Ubezpieczenia
KNF chce uregulować sprzedaż polis w bankach. Zbyt silne regulacje mogłyby ograniczyć dostęp do tego typu ubezpieczeń

KNF chce uregulować sprzedaż polis w bankach. Zbyt silne regulacje mogłyby ograniczyć dostęp do tego typu ubezpieczeń

KNF zapowiada, że Rekomendacja U, która będzie regulować sprzedaż ubezpieczeń przez banki, ma być gotowa do końca czerwca. Prace nadzorcy z uwagą śledzi branża ubezpieczeniowa, ponieważ rekomendacje będą dotyczyć również sprzedaży polis przez agentów czy brokerów. Kanał bankowy jest o tyle ważny, że ma istotny udział w sprzedaży niektórych rodzajów ubezpieczeń, która w dodatku jest mocno powiązana ze sprzedażą kredytów i innych produktów bankowych. Dlatego zbyt restrykcyjne rekomendacje mogą sprawić, że dostęp do nich będzie mniejszy.
więcej
2014-05-14 | 06:55
Ubezpieczenia
KNF kończy prace nad zmianami w ubezpieczeniach sprzedawanych przez banki. Rekomendacja U zostanie przyjęta do końca czerwca

KNF kończy prace nad zmianami w ubezpieczeniach sprzedawanych przez banki. Rekomendacja U zostanie przyjęta do końca czerwca

Od listopada ma zacząć obowiązywać rekomendacja U, która ureguluje obszar bancassurance, czyli sprzedaż produktów ubezpieczeniowych przez banki. Klienci, których kredyty są ubezpieczane, mają zyskać m.in. wgląd do treści umów między bankami a firmami ubezpieczeniowymi. KNF chce się zająć także wypracowaniem kodeksu dobrych praktyk dotyczących bezpośredniej likwidacji szkód. Firmy ubezpieczeniowe czeka w najbliższym czasie wiele zmian – większe wymogi będą dotyczyły nie tylko ochrony konsumentów, lecz także ich kapitału.
więcej
2014-04-28 | 06:25
Bankowość
Spada sprzedaż ubezpieczeń na życie w bankach. Instytucje finansowe szykują się do Rekomendacji U

Spada sprzedaż ubezpieczeń na życie w bankach. Instytucje finansowe szykują się do Rekomendacji U

W ubiegłym roku spadła sprzedaż ubezpieczeń na życie w bankach, a udział tego kanału sprzedaży w dystrybucji polis życiowych spadł o niemal 7 pkt proc. Część ekspertów ocenia, że może mieć to związek z wchodzącą w życie w listopadzie Rekomendacją U, która ma rozdzielić podwójną rolę, jaką pełnią banki – ubezpieczającego i pośrednika finansowego.
więcej
2014-02-28 | 06:55
Bankowość
Banki mogą stracić 2,5 mld zł przychodów. Na dostosowanie się do Rekomendacji U mają tylko 8 miesięcy

Banki mogą stracić 2,5 mld zł przychodów. Na dostosowanie się do Rekomendacji U mają tylko 8 miesięcy

2,5 mld zł – takie przychody bankom przynosi rocznie sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Zgodnie z wchodzącą w życie w listopadzie Rekomendacją U te instytucje, które nie dostosują się do nowych wymogów formalnych związanych z działalnością ubezpieczeniową, będą musiały z niej zrezygnować. A na to polskie banki nie mogą sobie pozwolić. Dlatego te, które szybko dostosują się do nowych realiów, wyprzedzą konkurencję.
więcej
2013-12-31 | 06:55
Bankowość
KNF przygotowuje Rekomendację U. Uporządkuje ona rynek ubezpieczeń oferowanych przez banki

KNF przygotowuje Rekomendację U. Uporządkuje ona rynek ubezpieczeń oferowanych przez banki

Z końcem stycznia zakończą się prace nad Rekomendacją U. Będzie ona dotyczyła tzw. bancassurance, czyli sprzedaży produktów ubezpieczeniowych przez banki. Efektem tej regulacji ma być zmuszenie banków do prowadzenia czytelnej i przejrzystej komunikacji z klientami.
więcej