News powiązane z spółki akcyjne

2015-09-21 | 06:45
Prawo
Dostosowanie przepisów o rewizji finansowej do wymogów UE wstrząśnie branżą audytorską. Mniejsze firmy mogą zniknąć z rynku News powiązane z spółki akcyjne

Dostosowanie przepisów o rewizji finansowej do wymogów UE wstrząśnie branżą audytorską. Mniejsze firmy mogą zniknąć z rynku

Ustawa, która ma dostosować polskie przepisy dotyczące kontroli finansowej przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej, zmieni obraz branży audytorskiej – oceniają jej przedstawiciele. Celem reformy jest dekoncentracja rynku, ale konsekwencje mogą być dotkliwe dla małych firm, którym grozi wypadnięcie z rynku. W resorcie finansów trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów.
więcej
2015-08-28 | 10:00
Giełda
Zmieniona dyrektywa Transparency nakłada na spółki większe kary za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych

Zmieniona dyrektywa Transparency nakłada na spółki większe kary za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych

Do 26 listopada br. Polska powinna wprowadzić do krajowego systemu prawnego regulacje wynikające ze zmienionej dyrektywy Transparency. Istotnemu podwyższeniu ulegną kary finansowe nakładane na emitentów za niedochowywanie przez nich wymagań dotyczących transparentności. Będzie można także ukarać członków rady nadzorczej za nieprzestrzeganie przez emitenta wspomnianych obowiązków. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie ostatecznie kształt regulacji europejskich w prawodawstwie krajowym, obecnie pracuje nad nimi parlament.
więcej
2014-12-29 | 06:45
Prawo
Dochody członków rad nadzorczych będą ozusowane. Od nowego roku składki emerytalne i rentowe będą obowiązkowe

Dochody członków rad nadzorczych będą ozusowane. Od nowego roku składki emerytalne i rentowe będą obowiązkowe

Od nowego roku od wynagrodzeń członków rad nadzorczych będą odprowadzane składki na ZUS. Spółki obliguje do tego znowelizowana ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. To może oznaczać większe wydatki spółek i mniejsze dochody członków rad.
więcej
2014-01-20 | 06:40
Giełda
Dywidendy za 2013 rok będą wyższe niż za poprzedni. Zyskają inwestorzy z udziałami w funduszach dywidendowych

Dywidendy za 2013 rok będą wyższe niż za poprzedni. Zyskają inwestorzy z udziałami w funduszach dywidendowych

Dzięki poprawie gospodarki wzrosną dywidendy wypłacane przez spółki. Wypłaty dla akcjonariuszy za 2013 rok powinny być wyższe niż za poprzedni. Wzrost wartości dywidend to szansa dla osób inwestujących w fundusze dywidendowe.
więcej