News powiązane z ustawa abolicyjna

2014-04-29 | 06:15
Podatki
Sposób rozliczania z dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od kraju, w jakim podatnik pracuje News powiązane z ustawa abolicyjna

Sposób rozliczania z dochodów uzyskiwanych za granicą zależy od kraju, w jakim podatnik pracuje

Już tylko kilka dni zostało na rozliczenie się z fiskusem. Osoby, które nawet część swoich dochodów osiągnęły za granicą, powinny pamiętać, że choć podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym osiągnęły dochody, to zobowiązane są także do rozliczenia się z urzędem skarbowym w Polsce. Nie oznacza to jednak, że będą zmuszone zapłacić podwójny podatek. Istnieją bowiem metody, które pozwalają tego uniknąć.
więcej
2013-01-15 | 06:30
Ubezpieczenia
Od dziś pół miliona przedsiębiorców może składać do ZUS wnioski o umorzenie zaległych składek

Od dziś pół miliona przedsiębiorców może składać do ZUS wnioski o umorzenie zaległych składek

Abolicja dotyczy zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za lata 1999-2009 r. Podstawowym warunkiem jest to, że nie mogą to być zaległe składki za zatrudnionych pracowników. Dzięki abolicji część aktywnych jeszcze przedsiębiorców będzie mogła stanąć na nogi. Jednak każdy kij ma dwa końce. Zła wiadomość jest taka, że ten, komu składki zostaną umorzone, będzie miał mniej środków zgromadzonych na koncie emerytalnym, a tym samym otrzyma niższą emeryturę.
więcej