News powiązane z wspólne rozliczenie podatkowe

2014-04-22 | 06:20
Podatki
Wspólne rozliczenie z dzieckiem możliwe tylko przy terminowym złożeniu PIT News powiązane z wspólne rozliczenie podatkowe

Wspólne rozliczenie z dzieckiem możliwe tylko przy terminowym złożeniu PIT

Rodzice, którzy faktycznie samotnie wychowują dzieci, mają prawo do wspólnego rozliczenia z nimi, co umożliwia pomniejszenie ich podatku. Prawo do tego przysługuje rodzicom dzieci do 18. roku życia lub do 25. roku, jeśli dziecko się uczy. Rodzic traci do tego prawo, gdy dziecko rozpoczęło już pracę i w ubiegłym roku zarobiło nieco ponad 3 tys. zł.
więcej
2013-04-09 | 06:00
Podatki
Wspólne rozliczenie małżonków może uratować przed wyższym podatkiem. PIT musi jednak być złożony w terminie

Wspólne rozliczenie małżonków może uratować przed wyższym podatkiem. PIT musi jednak być złożony w terminie

Małżonkowie, którzy w zeznaniu podatkowym za 2012 r. chcą rozliczyć wspólnie swoje dochody muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim muszą być w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Żaden z małżonków nie może także osiągać dochodów opodatkowanych na zasadach szczególnych, np. w formie liniowej i oboje muszą złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie. Konieczne jest również złożenie zeznania podatkowego w terminie. Jeśli deklaracja zostanie złożona po 30 kwietnia, wtedy wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.
więcej