News powiązane z wsparcie finansowe

Poprawia się kondycja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw. Powrót koniunktury możliwy jednak najwcześniej w połowie 2021 roku News powiązane z wsparcie finansowe

Poprawia się kondycja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw. Powrót koniunktury możliwy jednak najwcześniej w połowie 2021 roku

Pakiety pomocowe dla firm i odmrożenie gospodarki sprawiły, że stopniowo poprawia się sytuacja mikro-, małych i średnich firm. Podobnie jak ich nastroje. Wskaźnik Barometru EFL po raz pierwszy od III kwartału 2019 roku przekroczył 50 pkt, co wskazuje na korzystną ocenę warunków do rozwoju sektora MŚP. Mimo to przedsiębiorcy mniej optymistycznie niż w maju patrzą na perspektywy powrotu do stanu sprzed pandemii. – Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej, jednak gospodarka najwcześniej w połowie 2021 roku powróci do poziomu aktywności sprzed kilku miesięcy – ocenia Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.
więcej
2012-09-28 | 06:55
Firma
Kilkanaście naborów wniosków na pieniądze z UE dla małych i średnich przedsiębiorstw jeszcze w tym roku

Kilkanaście naborów wniosków na pieniądze z UE dla małych i średnich przedsiębiorstw jeszcze w tym roku

– Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw mogą liczyć na wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – zapewnia jej prezes, Bożena Lublińska Kasprzak. Szefowa PARP zapewnia, że jeszcze w tym roku Agencja przeprowadzi kilkanaście konkursów na dofinansowanie projektów, które będą adresowane do firm, skupionych wokół różnych gałęzi przemysłu.
więcej