Przegląd mediów

25
luty
Najnowszy wpis

Przezorny ubezpieczony

listopad 2016

Jakie ograniczenia praw obywateli przewiduje ustawa antyterrorystyczna?

2016-11-02  |  17:56

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań. Zdaniem mecenasa Roberta Nogackiego, założyciela Kancelarii Prawnej Skarbiec, ustawa ta wprowadziła także ograniczenia w korzystaniu z praw przez obywateli.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 904) weszła w życie 2 lipca br. – Ustawa nakłada ograniczenia w korzystaniu ze swobód i praw obywatelskich w celu walki z terroryzmem – ocenia mec. Nogacki.

W myśl ustawy funkcjonariusze ABW, Policji i Straży Granicznej są uprawnieni do pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy lub nieinwazyjnego pobierania materiału biologicznego w celu oznaczenia profilu DNA osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy:

 • istnieje wątpliwość co do tożsamości osoby

 • istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo wątpliwość co do deklarowanego celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • istnieje podejrzenie co do zamiaru nielegalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • istnieje podejrzenie związku osoby ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym

 • osoba mogła uczestniczyć w szkoleniu terrorystycznym

  Użycie broni palnej

W ramach działań antyterrorystycznych, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania bezpośredniemu, bezprawnemu, gwałtownemu zamachowi na życie lub zdrowie człowieka lub do uwolnienia zakładnika, omawiana ustawa dopuszcza użycie broni palnej przeciwko osobie dokonującej zamachu albo biorącej lub przetrzymującej zakładnika, czego skutkiem może być śmierć lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tej osoby.

Specjalnego użycia broni mogą dokonywać funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzący w skład grupy wykonującej działania antyterrorystyczne.

Rejestracja kart telefonicznych

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych zmieniła też ustawę Prawo telekomunikacyjne. Chodzi o obowiązek rejestracji przedpłaconych kart telefonicznych (prepaid). Abonenci tzw. przedpłaconych kart telefonicznych muszą podać swoje dane. W przypadku osób fizycznych jest przewidziany obowiązek podania co najmniej następujących danych:

 • imienia i nazwiska;

 • numeru ewidencyjnego PESEL albo nazwy i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu.

Abonenci niebędący osobami fizycznymi muszą podawać co najmniej dane dotyczące:

 • < >

  numeru identyfikacyjnego REGON lub NIP, lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim.

   

  Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych jest uzależnione od podania przez abonenta wskazanych wyżej danych oraz potwierdzenia ich prawdziwości. Procedura podania danych i ich potwierdzenia może być przeprowadzona także elektronicznie. W celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania dostawców usług telekomunikacyjnych potwierdzenie danych abonenta jest możliwe także za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług.

  Osoby, które używały kart prepaid przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 2. lipca br. muszą podać swoje dane do końca stycznia 2017 r.

   

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Przeglądzie mediów”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)

Informacje z dnia: 2 listopada

Medium

Kalendarium

28 marca

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Konsument

W tym roku spodziewane nasilone ataki hakerskie ransomware. Szyfrują pliki użytkownika i żądają okupu w zamian za przywrócenie dostępu

Atak hakerski i zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem to coraz częstsza przyczyna utraty danych zapisanych na twardym dysku komputera. Eksperci od cyberbezpieczeństwa przestrzegają w tym roku przed nasilonymi atakami ransomware, które szyfrują pliki użytkownika i żądają okupu w zamian za przywrócenie dostępu. W części przypadków informacje można odzyskać dzięki pomocy specjalistycznej firmy, jednak zdarza się, że utrata danych jest nieodwracalna.

Patronat Newserii

Surowce

Benzyna w Polsce jeszcze podrożeje. Jednak stabilizacja cen jest blisko

Porozumienie producentów ropy dotyczące ograniczania jej wydobycia, zawarte pod koniec 2016 roku, spowodowało odbicie na rynku ropy, a to wywołało podwyżki cen na stacjach benzynowych. Zdaniem Wojciecha Jakóbika, analityka sektora energetycznego, ceny ropy powinny już jednak się stabilizować dzięki przeciwwadze ze strony wyższej produkcji w Stanach Zjednoczonych. Dlatego ceny benzyny wkrótce zatrzymają swój marsz w górę, LPG też nie powinien już drożeć.

Transport

Kraków wprowadzi wypożyczalnię rowerów IV generacji. Będą wyposażone w komputer pokładowy i GPS

Kraków wprowadza w tym roku na dużą skalę system miejskich wypożyczalni rowerów, składający się z 1,5 tys. jednośladów i 150 stacji rozlokowanych na terenie miasta. Podobne funkcjonują już w większości dużych polskich miast. Stolica Małopolski jest jednak pierwszym miastem, które wprowadza rowery czwartej generacji, w pełni zautomatyzowane i robi to w systemie koncesyjnym, zamiast klasycznego przetargu publicznego. To pozwoli miastu na spore oszczędności.

Infrastruktura

Inwestycje w kamienice coraz popularniejsze. Wyremontowane mieszkania w takich budynkach znacząco zyskują na wartości

Inwestycje w kamienice, zwłaszcza położone w ścisłych centrach miast, przy głównych, reprezentacyjnych ulicach stają się coraz popularniejsze. Ze względu na położenie nadają się na wynajem czy przestrzenie komercyjne. Po rewitalizacji wartość budynku może wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent. Zakup budynku może jednak być ryzykowny. Oprócz wyłożenia pokaźnej sumy na remont, problematyczna może się okazać skomplikowana struktura własnościowa czy wpisanie na listę zabytków, które niekiedy uniemożliwiają przeprowadzenie prac remontowych.

Firma

Stres przyczyną 60 proc. nieobecności w pracy. Europejskie firmy tracą na nim ponad 600 mld euro rocznie

Eksperci alarmują, że ponad połowa nieobecności pracowników może być spowodowana nadmiernym stresem. Przyczyną napięcia często jest nadmiar obowiązków i duże oczekiwania przełożonych. Osoby, które pracują w takim środowisku, często bywają mniej efektywne i popełniają błędy, co przekłada się na kondycje firm. W Europie straty przedsiębiorstw z tego powodu szacowane są na 617 mld euro rocznie. Dlatego pracodawcy powinni wspierać pracowników w radzeniu sobie ze stresem.