Przegląd mediów

19
październik
listopad 2016

Jakie ograniczenia praw obywateli przewiduje ustawa antyterrorystyczna?

2016-11-02  |  17:56

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy między organami właściwymi w zakresie prowadzenia tych działań. Zdaniem mecenasa Roberta Nogackiego, założyciela Kancelarii Prawnej Skarbiec, ustawa ta wprowadziła także ograniczenia w korzystaniu z praw przez obywateli.

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 904) weszła w życie 2 lipca br. – Ustawa nakłada ograniczenia w korzystaniu ze swobód i praw obywatelskich w celu walki z terroryzmem – ocenia mec. Nogacki.

W myśl ustawy funkcjonariusze ABW, Policji i Straży Granicznej są uprawnieni do pobierania obrazu linii papilarnych lub utrwalania wizerunku twarzy lub nieinwazyjnego pobierania materiału biologicznego w celu oznaczenia profilu DNA osoby niebędącej obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy:

 • istnieje wątpliwość co do tożsamości osoby

 • istnieje podejrzenie nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo wątpliwość co do deklarowanego celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • istnieje podejrzenie co do zamiaru nielegalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • istnieje podejrzenie związku osoby ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym

 • osoba mogła uczestniczyć w szkoleniu terrorystycznym

  Użycie broni palnej

W ramach działań antyterrorystycznych, jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania bezpośredniemu, bezprawnemu, gwałtownemu zamachowi na życie lub zdrowie człowieka lub do uwolnienia zakładnika, omawiana ustawa dopuszcza użycie broni palnej przeciwko osobie dokonującej zamachu albo biorącej lub przetrzymującej zakładnika, czego skutkiem może być śmierć lub bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tej osoby.

Specjalnego użycia broni mogą dokonywać funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żołnierze Żandarmerii Wojskowej lub żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzący w skład grupy wykonującej działania antyterrorystyczne.

Rejestracja kart telefonicznych

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych zmieniła też ustawę Prawo telekomunikacyjne. Chodzi o obowiązek rejestracji przedpłaconych kart telefonicznych (prepaid). Abonenci tzw. przedpłaconych kart telefonicznych muszą podać swoje dane. W przypadku osób fizycznych jest przewidziany obowiązek podania co najmniej następujących danych:

 • imienia i nazwiska;

 • numeru ewidencyjnego PESEL albo nazwy i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej numeru ewidencyjnego PESEL, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numeru paszportu lub karty pobytu.

Abonenci niebędący osobami fizycznymi muszą podawać co najmniej dane dotyczące:

 • < >

  numeru identyfikacyjnego REGON lub NIP, lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej lub innym właściwym rejestrze prowadzonym w państwie członkowskim.

   

  Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych jest uzależnione od podania przez abonenta wskazanych wyżej danych oraz potwierdzenia ich prawdziwości. Procedura podania danych i ich potwierdzenia może być przeprowadzona także elektronicznie. W celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania dostawców usług telekomunikacyjnych potwierdzenie danych abonenta jest możliwe także za pośrednictwem osoby trzeciej działającej w imieniu dostawcy usług.

  Osoby, które używały kart prepaid przed wejściem w życie ustawy, czyli przed 2. lipca br. muszą podać swoje dane do końca stycznia 2017 r.

   

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Przeglądzie mediów”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)

Informacje z dnia: 2 listopada

Medium

Kalendarium

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Dziś w serwisie Innowacje

Rynek systemów do przewidywania pogody rośnie w tempie 6 proc. rocznie. Uzależnione od niego są m.in. lotnictwo i rolnictwo

Postępujące zmiany klimatyczne i rosnące wymagania co do trafności prognoz powodują, że coraz trudniej przewidzieć pogodę, od której uzależnionych jest wiele segmentów gospodarki, takich jak lotnictwo, rolnictwo, energetyka czy transport. Rynek systemów do prognozowania pogody rośnie w tempie blisko 6 proc. rocznie. Ultranowoczesne radary meteorologiczne wciąż zarezerwowane są do celów wojskowych, ale prognozy pogody są coraz dokładniejsze, głównie ze względu na coraz bardziej zaawansowane techniki oczyszczania sygnału.

Media i PR

Resort zdrowia chce walczyć z nadmiernym spożyciem alkoholu i planuje ograniczyć reklamę piwa. Według ekspertów nie zmniejszy to konsumpcji alkoholu

Wśród propozycji Ministerstwa Zdrowia jest m.in. ograniczenie emisji reklam piwa i zaostrzenie zakazów dotyczących sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych. Branża piwowarska ocenia, że to fasadowe rozwiązania, które nie przyczynią się do ograniczenia konsumpcji alkoholu wśród Polaków. Spowodują za to ograniczenie miejsc pracy i spadek wpływów do budżetu państwa. Po uchwaleniu nowych przepisów Polska będzie mieć jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących reklamy alkoholu w całej UE.

Transport

Poczta Polska przeznaczy na inwestycje ponad miliard złotych do 2021 roku. Najważniejszym projektem jest budowa Centralnego Hubu Logistycznego

Do 2021 roku Poczta Polska przeznaczy ponad miliard złotych na inwestycje. Najważniejsze projekty to budowa Centralnego Hubu Logistycznego oraz rozwój infrastruktury logistycznej w całym kraju. Ich celem jest poprawa jakości i szybkości usług. Władze spółki zapowiadają dalszy rozwój w segmencie e-commerce, nowe usługi cyfrowe, a w przyszłości nie wykluczają też inwestycji w segmencie elektromobilności.

Patronat Newserii

Farmacja

Raport Pracodawców RP: zwiększenie nakładów na służbę zdrowia jest konieczne, ale niewystarczające. Trzeba zwiększyć efektywność ich wydawania

Według danych Komisji Europejskiej i OECD ochrona zdrowia w Polsce jest niedofinansowana. Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że wraz za zwiększeniem finansowania na służbę zdrowia powinny iść działania, które zwiększą efektywność systemu i wydatkowania publicznych pieniędzy na ten cel. W raporcie „Zdrowe oszczędności” wskazują szereg rozwiązań reformujących ochronę zdrowia, które można szybko wdrożyć.

Firma

Łódź jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Miasto wiąże duże nadzieje z Expo 2022

Kapitał ludzki, dostępność wykwalifikowanych kadr, sprawna współpraca z władzami miasta i uniwersytetami, niskie koszty wynajmu biur – to wszystko powoduje, że Łódź jest w tej chwili jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. W mieście prężnie rozwijają się centra usług wspólnych, branża IT i farmaceutyka. Szansą dla lokalnego rynku jest też wymiana handlowa z Chinami w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku oraz organizacja wystawy Expo 2022. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w listopadzie.