Komunikaty PR

WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I KWARTAŁ 2019 R.

2019-05-23  |  08:10

REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW W I KWARTALE - DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY W KRAJU I ZAGRANICĄ, SKOKOWY WZROST ZYSKÓW PRZY SPADKU KOSZTÓW, PERSPEKTYWY DALSZEGO KILKUPROCENTOWEGO WZROSTU SPRZEDAŻY W II KWARTALE BR.

 

W mln zł

1 Q 2019

1 Q 2018

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

51,8

41,7

24,2%

Sprzedaż w kraju

40,4

33,4

21,1%

Sprzedaż za granicą

11,4

8,3

36,5%

EBIT

2,8

0,2

1405,3%

Rentowność operacyjna EBIT

5,4%

0,4%

 

Zysk netto

2,7

0,36

640,8%

Rentowność sprzedaży netto (zysku)

5,1%

0,9%

 

 

– Bieżący rok rozpoczęliśmy dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w kraju i zagranicą, co przełożyło się na rekordowy
w I kwartale poziom przychodów w wysokości 52 mln zł. Wzrost przychodów, przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych przekłada się na kilkunastokrotny wzrost zysku operacyjnego. W oparciu o bieżący portfel zleceń spodziewamy się kilkuprocentowych wzrostów przychodów w kolejnym kwartale 2019 r. – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

 

POCZĄTEK ROKU Z REKORDOWYM POZIOMEM PRZYCHODÓW PRZY DWUCYFROWYCH WZROSTACH SPRZEDAŻY

W I kwartale 2019 r. ES-SYSTEM wypracował przychody na poziomie 51,8 mln zł, tj. 24,2% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 19,9 mln zł, tj. 16,7% wzrostu r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I kwartale 2019 r. wyniosła 38,4% i była niższa niż w analogicznym okresie 2018 r. o 2,5 p.p.

 

PONAD 20% WZROST SPRZEDAŻY PRZY DOBREJ KONIUNKTURZE NA RYNKU W POLSCE

W I kwartale 2019 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 40,4 mln zł, tj. wzrost o 21,1% r/r, pochodna dobrej koniunktury na rynku budowlanym w Polsce oraz rozbudowanego portfela zleceń po przesunięciach projektów z końca 2018 r. W omawianym okresie wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach działalności: oświetlenia przemysłowego (o 34,6% r/r), awaryjnego (o 21,5% r/r) oraz w segmencie sterowania (o 158% r/r), a także w segmencie oświetlenia architektonicznego (o 1% r/r) i zewnętrznego (o 2,2% r/r).

– W związku z wyzwaniami klimatycznymi, w ostatnich latach rośnie zainteresowanie inwestycjami w inteligentne systemy oświetleniowe, które przyczyniają się do oszczędności energii nawet do 80%. Grupa planuje dalszy rozwój efektywności opraw na bazie LED wraz z zaawansowanymi systemami sterowania, które pozwalają znacznie ograniczyć zużycie energii – mówi Prezes Gawrylak.

W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji:

 • Centrum Edukacji Medialnej – Warszawa
 • Teatr Współczesny – Wrocław
 • Biurowiec Ogrodowa – Łódź
 • Zakłady Produkcyjne Velux – Namysłów i Gniezno
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Wrocław
 • MOGILSKA Office – Kraków
 • Linia kolejowa nr 7 Pilawa-Otwock

 

SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA ROŚNIE DWUCYFROWO

Sprzedaż zagraniczna ES-SYSTEM w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 11,4 mln zł, tj. wzrost o 36,5% r/r. Jest to wynik m.in. finalizacji w br. projektów przesuniętych z końca 2018 r. oraz nowo pozyskanych projektów. Kluczowymi rynkami zagranicznymi pozostają rynki Unii Europejskiej oraz Azja i Bliski Wschód. W omawianym okresie Spółka wykazała 46% wzrost sprzedaży na rynkach UE, do poziomu 8,1 mln zł z 5,6 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji zagranicznych:

 • Cmentarz podziemny – Jerozolima, Izrael
 • London Empire House (ośw. awaryjne) – Londyn, Wielka Brytania
 • Aljaied Facory Misurata – Libia
 • Galeria handlowa SUN PLAZA – Bukareszt, Rumunia

 

LED-Y FILAREM ROZWOJU GRUPY

W I kwartale 2019 r. sprzedaż rozwiązań LED-owych wzrosła o 29% r/r, do poziomu 42 mln zł. Udział LED w całości sprzedaży wyniósł 81,1% wobec 78,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W I kwartale 2019 r. sprzedaż rozwiązań LED na rynku krajowym wyniosła 32,2 mln zł, tj. wzrost o 25% r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży krajowej stanowił 79,7%, wobec 77,1% w I kwartale 2018 r. Sprzedaż eksportowa rozwiązań LED wyniosła 9,8 mln zł, tj. 45% wzrostu r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży eksportowej stanowił 86,7%, wobec 81,7% w I kwartale 2018 r.

 

ZYSKI W GÓRĘ DZIĘKI WYŻSZEJ SPRZEDAŻY W KRAJU I ZAGRANICĄ ORAZ NIEZNACZNYM SPADKOM KOSZTÓW OPERACYJNYCH

W I kwartale 2019 r. EBIT ukształtował się na poziomie 2,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1405,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To efekt wzrostu sprzedaży, przy nieznacznym spadku kosztów operacyjnych do poziomu 17 mln zł, tj. o 1,2% r/r. Marża operacyjna w I kwartale 2019 r. wyniosła 5,4% w porównaniu do 0,4% w analogicznym okresie 2018 r. tj. zmiana o 5 p.p.

Strata na pozostałej działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 50 tys. zł - pochodna odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości zapasów oraz kosztów likwidacji towarów i materiałów. Na działalności finansowej Grupa odnotowała stratę w wysokości 0,14 mln zł, efekt kosztów z tytułu leasingu, a także straty z tytułu różnic kursowych. W I kwartale 2019 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 2,66 mln zł wobec 0,36 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. wzrost o 640,8% r/r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 21,6 mln zł, co oznacza 23,3% spadku r/r. Pochodna, miedzy innymi, mniejszych przepływów operacyjnych przy wzroście stanu należności krótkoterminowych o 8,1 mln zł, wobec 8,3 mln zł spadku w analogicznym okresie 2018 r., w związku z opóźnieniami realizacji części projektów na przełomie roku, a zatem stosunkowo niskimi przychodami w IV kwartale 2018 r.

 

PERSPEKTYWY WYNIKÓW W 2019 R.

Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku krajowym, wyniki I kwartału br. i wielkość portfela zamówień, Zarząd spodziewa się zwiększenia liczby projektów realizowanych przez Spółkę oraz utrzymania tendencji wzrostowej w sprzedaży Grupy. W sprzedaży krajowej w II kw. 2019 r. Zarząd spodziewa się wzrostu przychodów o kilka procent w stosunku do II kwartału 2018 r. W sprzedaży zagranicznej oczekiwany jest co najmniej kilkuprocentowy wzrost sprzedaży względem II kwartału 2018 r.

Dzięki działaniom spółki ES-SYSTEM UK Ltd. spodziewane są również kolejne realizacje w Wielkiej Brytanii. W 2019 r. Zarząd planuje dalszy rozwój sprzedaży na dotychczasowych rynkach zagranicznych.

Łączna wartość inwestycji w 2019 r. jest planowana na poziomie 8 mln zł i dotyczy przed wszystkim nakładów w zakładach produkcyjnych. W ramach inwestycji Grupa planuje zakup nowych maszyn i urządzeń.


Dodatkowych informacji udziela:

Anna Przyczyna

Biuro Zarządu ES-SYSTEM S.A.

Tel. +48 (12) 295 80 39

e-mail: anna.przyczyna@essystem.pl


ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa. Strategia rozwoju Grupy zakłada wzrost organiczny realizowany poprzez umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz rozwój sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Giełda Spyrosoft z rekordowym zyskiem w 2019 roku Biuro prasowe
2020-02-18 | 08:39

Spyrosoft z rekordowym zyskiem w 2019 roku

Spyrosoft, wrocławski dostawca oprogramowania opublikował wyniki finansowe wypracowane w 2019 roku. W tym czasie skonsolidowane przychody Grupy wzrosły o 124 proc. w stosunku do roku 2018 i
Giełda ECC Games: wiosną br. do sprzedaży we wczesnym dostępie trafi Drift21
2020-02-17 | 06:51

ECC Games: wiosną br. do sprzedaży we wczesnym dostępie trafi Drift21

ECC Games, notowany na NewConnect, producent gier i symulatorów sportów motoryzacyjnych, kończy prace nad swoim kluczowym projektem. Wiosną do sprzedaży we wczesnym dostępie
Giełda Draw Distance wypracowało blisko 2,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019
2020-02-14 | 08:14

Draw Distance wypracowało blisko 2,4 mln zł przychodów netto ze sprzedaży w 2019

Blisko 2,4 mln zł przychodów ze sprzedaży netto wypracowało w 2019 roku Draw Distance, notowany na NewConnect producent gier wideo, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych

Więcej ważnych informacji

Kalendarium

Bankowość

Polacy coraz chętniej korzystają z usług assistance. Na znaczeniu zyskuje pomoc medyczna i w podróży

Pakiet usług pomocowych ma 42 proc. Polaków, a co trzeci deklaruje, że korzysta z nich w praktyce przynajmniej raz do roku – wynika z badania Europ Assistance. Największą popularnością niezmiennie cieszy się assistance drogowy, w tym m.in. holowanie samochodu czy możliwość wynajęcia auta zastępczego. Szybko rośnie również liczba Polaków, którzy posiadają i wykorzystują assistance podróżny i medyczny. W tych produktach firmy świadczące takie usługi widzą szczególny potencjał wzrostu, zwłaszcza dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, m.in. możliwości odbycia wideokonsultacji z lekarzem.

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Komunikat

Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Transport

Umacnia się pozycja polskich portów morskich. Dzięki nowym inwestycjom znacznie zwiększą się ich zdolności przeładunkowe

Przeładunki w polskich portach morskich w 2019 roku przekroczyły rekordowe 108 mln ton. Do ponad 3 mln TEU wzrosła też liczba kontenerów, które do nich trafiły. Zaplanowane na kolejne lata inwestycje mają przyczynić się do dalszego wzrostu możliwości przeładunkowych i znaczenia krajowych portów w Europie. Prognozy zakładają, że do 2050 roku zapotrzebowanie na przeładunki kontenerowe będzie ponad trzykrotnie większe niż dziś. Przykładem takiej inwestycji jest budowa Portu Zewnętrznego w Gdyni.

Prawo

Firmy w finansowych tarapatach wciąż rzadko korzystają z narzędzi naprawczych. Pomocą dla nich może być ustawa antyzatorowa

Wskaźnik upadłości i restrukturyzacji jest w Polsce dosyć niski, a rodzime przedsiębiorstwa rzadko – w porównaniu z innymi krajami Europy – korzystają z przewidzianych prawem środków naprawczo-oddłużeniowych. Ułatwieniem ma być nowelizacja prawa upadłościowego, która wejdzie w życie 24 marca i uelastyczni oraz przyspieszy procedurę tzw. pre-packu, czyli przygotowanej sprzedaży. Przełoży się to m.in. na krótszy czas i niższe koszty postępowania upadłościowego. Z kolei na zmniejszenie skali problemów z płynnością finansową może wpłynąć działająca od stycznia ustawa zatorowa.

 
 

Finanse

Służba zdrowia może sobie nie poradzić bez wzrostu nakładów społeczeństwa. Konieczna publiczna debata na ten temat

Planowany wzrost nakładów na służbę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB w 2025 roku może być niewystarczający i nie przynieść żadnych efektów, bo pieniądze zostaną pochłonięte przez inflację w sektorze medycznym i wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Konieczne jest szybsze zwiększanie finansowania, nie tylko z budżetu. – Czeka nas dyskusja w społeczeństwie o wzroście również naszych nakładów na służbę zdrowia – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego. W perspektywie kilku lat może być niezbędne wprowadzenie jak w innych państwach dodatkowego, powszechnego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, które pozwoli zbudować stabilny system opieki długoterminowej.