Komunikaty PR

WYNIKI FINANSOWE GRUPY ES-SYSTEM ZA I KWARTAŁ 2019 R.

2019-05-23  |  08:10

REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW W I KWARTALE - DWUCYFROWY WZROST SPRZEDAŻY W KRAJU I ZAGRANICĄ, SKOKOWY WZROST ZYSKÓW PRZY SPADKU KOSZTÓW, PERSPEKTYWY DALSZEGO KILKUPROCENTOWEGO WZROSTU SPRZEDAŻY W II KWARTALE BR.

 

W mln zł

1 Q 2019

1 Q 2018

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

51,8

41,7

24,2%

Sprzedaż w kraju

40,4

33,4

21,1%

Sprzedaż za granicą

11,4

8,3

36,5%

EBIT

2,8

0,2

1405,3%

Rentowność operacyjna EBIT

5,4%

0,4%

 

Zysk netto

2,7

0,36

640,8%

Rentowność sprzedaży netto (zysku)

5,1%

0,9%

 

 

– Bieżący rok rozpoczęliśmy dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w kraju i zagranicą, co przełożyło się na rekordowy
w I kwartale poziom przychodów w wysokości 52 mln zł. Wzrost przychodów, przy jednoczesnym spadku kosztów operacyjnych przekłada się na kilkunastokrotny wzrost zysku operacyjnego. W oparciu o bieżący portfel zleceń spodziewamy się kilkuprocentowych wzrostów przychodów w kolejnym kwartale 2019 r. – komentuje Rafał Gawrylak, Prezes Zarządu ES-SYSTEM S.A.

 

POCZĄTEK ROKU Z REKORDOWYM POZIOMEM PRZYCHODÓW PRZY DWUCYFROWYCH WZROSTACH SPRZEDAŻY

W I kwartale 2019 r. ES-SYSTEM wypracował przychody na poziomie 51,8 mln zł, tj. 24,2% wzrostu r/r, pochodna wzrostu sprzedaży krajowej i zagranicznej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 19,9 mln zł, tj. 16,7% wzrostu r/r. Marża wyrażona w % na sprzedaży ogółem w I kwartale 2019 r. wyniosła 38,4% i była niższa niż w analogicznym okresie 2018 r. o 2,5 p.p.

 

PONAD 20% WZROST SPRZEDAŻY PRZY DOBREJ KONIUNKTURZE NA RYNKU W POLSCE

W I kwartale 2019 r. spółka zanotowała sprzedaż krajową na poziomie 40,4 mln zł, tj. wzrost o 21,1% r/r, pochodna dobrej koniunktury na rynku budowlanym w Polsce oraz rozbudowanego portfela zleceń po przesunięciach projektów z końca 2018 r. W omawianym okresie wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach działalności: oświetlenia przemysłowego (o 34,6% r/r), awaryjnego (o 21,5% r/r) oraz w segmencie sterowania (o 158% r/r), a także w segmencie oświetlenia architektonicznego (o 1% r/r) i zewnętrznego (o 2,2% r/r).

– W związku z wyzwaniami klimatycznymi, w ostatnich latach rośnie zainteresowanie inwestycjami w inteligentne systemy oświetleniowe, które przyczyniają się do oszczędności energii nawet do 80%. Grupa planuje dalszy rozwój efektywności opraw na bazie LED wraz z zaawansowanymi systemami sterowania, które pozwalają znacznie ograniczyć zużycie energii – mówi Prezes Gawrylak.

W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji:

 • Centrum Edukacji Medialnej – Warszawa
 • Teatr Współczesny – Wrocław
 • Biurowiec Ogrodowa – Łódź
 • Zakłady Produkcyjne Velux – Namysłów i Gniezno
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Wrocław
 • MOGILSKA Office – Kraków
 • Linia kolejowa nr 7 Pilawa-Otwock

 

SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA ROŚNIE DWUCYFROWO

Sprzedaż zagraniczna ES-SYSTEM w I kwartale br. ukształtowała się na poziomie 11,4 mln zł, tj. wzrost o 36,5% r/r. Jest to wynik m.in. finalizacji w br. projektów przesuniętych z końca 2018 r. oraz nowo pozyskanych projektów. Kluczowymi rynkami zagranicznymi pozostają rynki Unii Europejskiej oraz Azja i Bliski Wschód. W omawianym okresie Spółka wykazała 46% wzrost sprzedaży na rynkach UE, do poziomu 8,1 mln zł z 5,6 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

W I kwartale br. zakończono lub kontynuowano realizację następujących inwestycji zagranicznych:

 • Cmentarz podziemny – Jerozolima, Izrael
 • London Empire House (ośw. awaryjne) – Londyn, Wielka Brytania
 • Aljaied Facory Misurata – Libia
 • Galeria handlowa SUN PLAZA – Bukareszt, Rumunia

 

LED-Y FILAREM ROZWOJU GRUPY

W I kwartale 2019 r. sprzedaż rozwiązań LED-owych wzrosła o 29% r/r, do poziomu 42 mln zł. Udział LED w całości sprzedaży wyniósł 81,1% wobec 78,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W I kwartale 2019 r. sprzedaż rozwiązań LED na rynku krajowym wyniosła 32,2 mln zł, tj. wzrost o 25% r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży krajowej stanowił 79,7%, wobec 77,1% w I kwartale 2018 r. Sprzedaż eksportowa rozwiązań LED wyniosła 9,8 mln zł, tj. 45% wzrostu r/r, a udział oświetlenia LED w całości sprzedaży eksportowej stanowił 86,7%, wobec 81,7% w I kwartale 2018 r.

 

ZYSKI W GÓRĘ DZIĘKI WYŻSZEJ SPRZEDAŻY W KRAJU I ZAGRANICĄ ORAZ NIEZNACZNYM SPADKOM KOSZTÓW OPERACYJNYCH

W I kwartale 2019 r. EBIT ukształtował się na poziomie 2,8 mln zł, co oznacza wzrost o 1405,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. To efekt wzrostu sprzedaży, przy nieznacznym spadku kosztów operacyjnych do poziomu 17 mln zł, tj. o 1,2% r/r. Marża operacyjna w I kwartale 2019 r. wyniosła 5,4% w porównaniu do 0,4% w analogicznym okresie 2018 r. tj. zmiana o 5 p.p.

Strata na pozostałej działalności operacyjnej ukształtowała się na poziomie 50 tys. zł - pochodna odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości zapasów oraz kosztów likwidacji towarów i materiałów. Na działalności finansowej Grupa odnotowała stratę w wysokości 0,14 mln zł, efekt kosztów z tytułu leasingu, a także straty z tytułu różnic kursowych. W I kwartale 2019 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 2,66 mln zł wobec 0,36 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. wzrost o 640,8% r/r.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 21,6 mln zł, co oznacza 23,3% spadku r/r. Pochodna, miedzy innymi, mniejszych przepływów operacyjnych przy wzroście stanu należności krótkoterminowych o 8,1 mln zł, wobec 8,3 mln zł spadku w analogicznym okresie 2018 r., w związku z opóźnieniami realizacji części projektów na przełomie roku, a zatem stosunkowo niskimi przychodami w IV kwartale 2018 r.

 

PERSPEKTYWY WYNIKÓW W 2019 R.

Biorąc pod uwagę dobrą koniunkturę na rynku krajowym, wyniki I kwartału br. i wielkość portfela zamówień, Zarząd spodziewa się zwiększenia liczby projektów realizowanych przez Spółkę oraz utrzymania tendencji wzrostowej w sprzedaży Grupy. W sprzedaży krajowej w II kw. 2019 r. Zarząd spodziewa się wzrostu przychodów o kilka procent w stosunku do II kwartału 2018 r. W sprzedaży zagranicznej oczekiwany jest co najmniej kilkuprocentowy wzrost sprzedaży względem II kwartału 2018 r.

Dzięki działaniom spółki ES-SYSTEM UK Ltd. spodziewane są również kolejne realizacje w Wielkiej Brytanii. W 2019 r. Zarząd planuje dalszy rozwój sprzedaży na dotychczasowych rynkach zagranicznych.

Łączna wartość inwestycji w 2019 r. jest planowana na poziomie 8 mln zł i dotyczy przed wszystkim nakładów w zakładach produkcyjnych. W ramach inwestycji Grupa planuje zakup nowych maszyn i urządzeń.


Dodatkowych informacji udziela:

Anna Przyczyna

Biuro Zarządu ES-SYSTEM S.A.

Tel. +48 (12) 295 80 39

e-mail: [email protected]


ES-SYSTEM S.A. to największa polska firma w branży oświetleniowej w segmencie profesjonalnej techniki oświetleniowej dla obiektów budownictwa ogólnego, architektonicznego, mieszkalnego, przemysłowego, specjalistycznego i zewnętrznego. Spółka tworzy wyspecjalizowaną Grupę Kapitałową, z własnymi zakładami produkcyjnymi, która wytycza kierunki rozwoju branży zarówno w obszarze innowacyjnych rozwiązań technologicznych, energooszczędności, jak i wzornictwa. Strategia rozwoju Grupy zakłada wzrost organiczny realizowany poprzez umacnianie pozycji krajowego lidera w branży oraz rozwój sprzedaży eksportowej na rynki Unii Europejskiej i innych wysoko rozwiniętych krajów.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Giełda Electrolux zadomowi się w MLP Wrocław Biuro prasowe
2019-09-16 | 14:30

Electrolux zadomowi się w MLP Wrocław

Producent i dystrybutor urządzeń gospodarstwa domowego wynajął około 14,6 tys. m2 nowoczesnej powierzchni w parku logistycznym MLP Wrocław. Przekazanie gotowego obiektu firmie Electrolux
Giełda Tomasz Pietrzak awansował w MLP Group
2019-09-10 | 11:30

Tomasz Pietrzak awansował w MLP Group

Tomasz Pietrzak z początkiem września br. objął stanowisko Senior Leasing Managera. Z MLP Group związany jest od ponad dwóch lat i odpowiada za komercjalizację obiektów
Giełda Impel – konsekwentne poszukiwania wyższej marży na kontraktach
2019-09-06 | 10:00

Impel – konsekwentne poszukiwania wyższej marży na kontraktach

Impel, największa w kraju grupa firm świadczących usługi dla biznesu osiągnęła w pierwszym półroczu 2019 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 1 073,5 mln zł i wypracowała

Kalendarium

Finanse

Nowa perspektywa UE będzie mniej hojna dla polskich samorządów. Muszą one szukać innych źródeł finansowania inwestycji

Szybka rozbudowa infrastruktury, konieczność wypełnienia luki mieszkaniowej czy zmiany w polityce energetycznej to tylko część wyzwań, którym polskie samorządy będą musiały sprostać w nadchodzących latach. Tymczasem nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021–2027 będzie dla nich mniej hojna. Samorządy już teraz powinny szukać nowych źródeł finansowania, aby utrzymać wysoką aktywność inwestycyjną z ostatnich lat – wynika z analizy Banku Gospodarstwa Krajowego, przygotowanej na 14. edycję konferencji „BGK dla JST”.

Patronaty Newserii

European Business & Investment Summit 2019 Warsaw

Handel

Polscy menadżerowie coraz częściej decydują o strategiach zakupowych na skalę światową. Teraz muszą się przygotować na niestabilną sytuację w gospodarce

Polska branża zakupowa jest w dobrej kondycji. Coraz więcej firm przenosi tutaj swoje centra usługowe i to menadżerowie z Polski decydują o strategiach zakupowych całych korporacji, często na poziomie globalnym. Wyzwaniem dla firm jest jednak przygotowanie się na coraz większą niepewność co do sytuacji na rynku i zachowań konsumentów. Przykładem zagrażającej stabilności sytuacji może być brexit czy podwyżki cen energii w przyszłym roku. – Odpowiednie przygotowanie oznacza, że w przypadku problemów dostawcy nie zaczynamy szukać alternatywy, tylko od razu mamy w zanadrzu nowe źródło zaopatrzenia – podkreślają eksperci OptiBuy.

Prawo

Ponad 460 tys. Ukraińców płaci składki na ubezpieczenia społeczne. Tak samo liczna grupa pracuje na umowę o dzieło lub nielegalnie

Składki na ubezpieczenia społeczne płaci rekordowa liczba cudzoziemców – blisko 680 tys. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią Ukraińcy, prawie 464 tys., a według ostrożnych szacunków w Polsce przebywa ich ponad milion. Kontrole inspekcji pracy ujawniają tylko niewielki odsetek nieprawidłowości, tymczasem umowa o pracę to korzyść nie tylko dla pracownika, lecz także dla pracodawcy. Z porad dotyczących legalnego zatrudnienia będzie można skorzystać podczas organizowanego w ZUS Tygodnia Przedsiębiorcy.

Farmacja

Cukrzyca typu I atakuje coraz młodsze dzieci. Naukowcy z Polski chcą jej zapobiegać jako pierwsi na świecie

Cukrzyca typu I to zaraz po celiakii najczęstsza choroba autoimmunologiczna u dzieci. Szacuje się, że może na nią chorować średnio 1 na 250 dzieci. Lekarze coraz częściej obserwują ją wśród dzieci młodszych, poniżej 9. roku życia. W momencie jej rozpoznania około 80–90 proc. komórek, które produkują insulinę, jest już zniszczonych, a powikłania sieją spustoszenie w organizmie dziecka. Polscy naukowcy wspólnie z ośrodkami z całej Europy prowadzą jeden z największych, międzynarodowych projektów ukierunkowany na prewencję i leczenie cukrzycy typu I u dzieci.