Komunikaty PR

BERM realizuje projekt dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

2017-11-17  |  07:00
Biuro prasowe

Agencja BERM Creative Production Group została wybrana do realizacji działań promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych przy trzech projektach realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: CAPAP, K-GESUT oraz ZSIN 2.

 

Agencja odpowiadać będzie za opracowanie i wykonanie działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych dla zadań i produktów tworzonych przez GUGiK w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. BERM będzie wspierać Urząd w realizacji projektów: Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP), Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT) oraz Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2). Zgodnie z założeniami projekty te mają ułatwiać obywatelom dostęp do danych gromadzonych w ramach krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Efektem ich wdrożenia będzie szereg e-usług, które dadzą większą możliwość łatwego wykorzystania danych przestrzennych w codziennym życiu.

Celem naszych działań będzie przede wszystkim informowanie i edukowanie z zakresu realizowanych projektów, ale także jednocześnie wspieranie pozytywnego wizerunku Urzędu. Wymienione projekty to temat bardzo złożony, dotykający wielu sfer z codziennego życia, dlatego też szeroki jest zakres naszych działań. Będziemy realizować wiele aktywności promocyjno-edukacyjnych na różnych polach. Chcemy nie tylko wyjaśniać na czym polegają te trzy projekty i informować o postępach w ich realizacji, ale przede wszystkim pokazywać jak są przydatne, jakie niosą korzyści oraz w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Podejmowane przez nas aktywności mają podnosić świadomość społeczeństwa w zakresie geoinformacji komentuje Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu BERM Creative Production Group. Współpraca z GUGiK z racji złożonej natury projektów to dla nas ciekawe zadanie, a jednocześnie duże wyzwanie. Cieszymy się, że powierzono je właśnie nam – dodaje.

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej to pierwszy z projektów, przy którym informacyjnie i promocyjnie urząd wspierać będzie Agencja BERM Creative Production Group. Celem tego projektu jest zwiększenie stopnia wykorzystania danych przestrzennych będących w dyspozycji administracji publicznej oraz innych podmiotów, które będą chciały włączyć się w inicjatywę, przez obywateli, przedsiębiorców i administrację publiczną. Im właśnie będą świadczone usługi CAPAP.

Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu to kolejny projekt realizowany przez GUGiK. Projekt ma na celu stworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. Powstanie bazy przyczyni się do poprawy jakości i wiarygodności danych, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców.  

Projekt Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II (ZSIN 2) to kontynuacja projektu ZSIN realizowanego w ramach POIG. Jego głównym celem jest zwiększenie efektywności pracy Urzędów w zakresie rejestrów związanych z nieruchomościami oraz podniesienie poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w działaniach związanych z pozyskiwaniem informacji o nieruchomościach.

Do zadań BERM Creative Production Group należeć będzie kompleksowa realizacja działań zarówno stricte promocyjnych, jak i informacyjno-edukacyjnych skierowanych do grup odbiorców wszystkich trzech projektów. Naszym zadaniem będzie m.in. organizacja spotkań informacyjnych głównie z myślą o młodzieży ponadgimnazjalnej oraz konferencji prasowych. Nasi eksperci zajmą się także opracowaniem księgi znaków oraz przygotowaniem projektów materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – wyjaśnia Janusz Jabłoński, Prezes Zarządu BERM Creative Production Group.

Oferta przedstawiona przez BERM została wybrana na drodze przetargu nieograniczonego, spełniając wszelkie wymogi i otrzymując najwyższą liczbę punktów za kryteria wymagane w postępowaniu przetargowym.

Za projekt dla GUGiK po stronie Agencji BERM odpowiada Magda Świderska – Maruszak, Project Manager BERM Creative Production Group.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Infrastruktura BRAK ZDJĘCIA
2020-12-04 | 06:00

UNIFE rusza z kampanią Hop-On for our Planet

Za 5 lat ok 40% wysoko wykwalifikowanych pracowników przemysłu kolejowego przejdzie na emeryturę. Już teraz polskie, jak i europjskie koleje, zmagają się z brakami kadrowymi. Żeby temu zaradzić, Europejskie Stowarzyszenie
Infrastruktura Zmiany organizacyjne w Danfoss gwarantujące przyszły wzrost
2020-12-01 | 10:45

Zmiany organizacyjne w Danfoss gwarantujące przyszły wzrost

Danfoss wdraża nową strukturę grupy łącząc ze sobą segmenty Heating oraz Cooling, które od tej pory działać będą pod szyldem Danfoss Climate Solutions. Decyzja ta ma na celu
Infrastruktura Panasonic we współpracy z YOTTA – rozwiązanie do zarządzania zasobami
2020-11-23 | 11:00

Panasonic we współpracy z YOTTA – rozwiązanie do zarządzania zasobami

Rozwiązanie umożliwi korzystanie z danych oraz najnowszych technologii czujników i IoT w celu sprawniejszego realizowania zadań, jak np. zarządzanie odpadami i recykling, zarządzanie

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Edukacja

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego: Szczepienia podstawą bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Powinny być przeprowadzane równolegle ze szczepieniami seniorów

– Szczepienia są sprawą podstawową z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami – podkreśla Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego ZNP postulował do rządu o wykonywanie ich wśród nauczycieli równolegle z grupą seniorów, którzy będą szczepieni od 25 stycznia. Na to jednak nie ma na razie szans, tym bardziej że w następnych tygodniach możliwe jest ograniczenie dostaw szczepionek przez firmę Pfizer. Jak podkreśla prezes ZNP, wszystkim zależy na bezpiecznym powrocie do nauki stacjonarnej, zwłaszcza że ma to duże znaczenie dla normalnego funkcjonowania milionów rodziców.

Prawo

W 2060 roku dwie trzecie seniorów będzie otrzymywać minimalną emeryturę. Brak reform może pogrążyć polski system emerytalny

– O ile dzisiaj jesteśmy mniej więcej w środku peletonu europejskiego pod względem wysokości emerytur, o tyle w 2060 roku będziemy należeć do krajów o najniższych emeryturach – mówi Krzysztof Nowak, prezes Mercera. Według różnych szacunków za 40 lat wysokość emerytury w Polsce będzie stanowić 25–30 proc. ostatniej pensji, czyli prawie dwukrotnie mniej niż dzisiaj. To efekt nie tylko zmian demograficznych, lecz także niskiego wieku emerytalnego. Stopa zastąpienia będzie jeszcze niższa dla kobiet ze względu na to, że przechodzą na emeryturę o pięć lat wcześniej niż panowie. – Emeryt w Polsce dziś nie jest bogaty, w przyszłości będzie biedny, a kobiety będą jeszcze biedniejsze – podkreśla ekspert.

Bankowość

Nowy system ułatwi służbom dostęp do informacji o kontach bankowych Polaków. Eksperci ostrzegają przed ryzykiem nadużyć

W resorcie finansów trwają prace nad Systemem Informacji Finansowej, który pozwoli odpowiednim służbom i instytucjom szybko ustalić, w jakich bankach Polacy mają konta oraz czy korzystają ze skrytek bankowych lub kont maklerskich. Zgodnie z unijnymi przepisami ma to być narzędziem walki z poważnymi przestępstwami. – Służby powinny mieć dostęp do danych finansowych w przypadku ścigania poważnych przestępstw, jednak istnieje ogromne ryzyko, że będzie to wykorzystywane także w innych, błahych sprawach, a być może nawet w sytuacjach, które są zwykłym nadużyciem – mówi Wojciech Klicki, prawnik z Fundacji Panoptykon.

Ochrona środowiska

Kwestie środowiskowe coraz ważniejsze dla inwestorów. Nie będą finansować spółek nieraportujących swojego wpływu na klimat

ESG, czyli czynniki niefinansowe obejmujące np. dbałość firmy o środowisko i kwestie ważne społecznie, mają coraz większe znaczenie w podejmowaniu decyzji przez inwestorów. Takich danych szukają m.in. ubezpieczyciele czy banki, które dzięki nim mogą ocenić, czy firma działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opłaca się udzielić jej finansowania. W tym roku duże polskie spółki giełdowe będą już po raz czwarty obowiązkowo publikować dane ESG w swoich raportach niefinansowych, ale już wkrótce większą wagę do tego aspektu będą musiały przyłożyć również podmioty średnie i mniejsze. W przeciwnym razie grozi im utrudniony dostęp do kapitału.