Komunikaty PR

Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej

2019-08-20  |  13:22
Biuro prasowe

Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej, które firma prezentuje w swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2018 r.

11. edycja Raportu Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej to okazja do podsumowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lidera branży piwowarskiej w Polsce. Tym razem KP odnosi swoje działania do celów zrównoważonego rozwoju ONZ, przyjętych w 2015 r, wskazując konkretne zadania, do realizacji których przyczynia się jej aktywność.

– W tym raporcie punktem wyjścia do przedstawienia naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju były cele ONZ, a nie – jak wcześniej – nasza strategia. Mamy świadomość, że zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku i spójnych działań w wielu obszarach, w tym: w zakresie zdrowia publicznego, wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Celem nadrzędnym jest budowanie lepszego świata i ONZ w 2015 r. wskazała, również nam, jak powinniśmy to robić – komentuje Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Raport CSR za 2018 r. pokazuje wkład firmy w realizowanie 13-tu spośród 17-tu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej skupiona jest na 3 obszarach, tj. produkty i zdrowie; ludzie i społeczeństwo; środowisko naturalne. W ich ramach firma realizuje m.in. programy na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, dba o społeczności lokalne oraz zapewnia świetne warunki pracy i rozwoju swoim pracownikom, oszczędza wodę, energię i zapewnia niemal 100% recyklingu swoich odpadów i produktów ubocznych.

Przedstawione poniżej wybrane przykłady z raportu, obrazują realne efekty prowadzonych działań przez firmę, w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030).

Kompania Piwowarska od wielu lat stara się zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym ze spożywaniem alkoholu i wypadkami drogowymi. Te działania są zbieżne z dwoma z zadań określonych w celu zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczącym zdrowia (SDG 3.). W ubiegłym roku aż 273 tys. osób zostało zaangażowanych w programy odpowiedzialnościowe realizowane przez Kompanię Piwowarską, m.in. Sprawdź Promile, w ramach którego 85 tys. osób przebadało się alkomatami. Firma rozwinęła również segment piw bezalkoholowych – wzrost sprzedaży piw tego rodzaju, będących m.in. dobrą alternatywą dla osób, które nie chcą lub nie powinny spożywać alkoholu, wyniósł ponad 85%.

Kompania Piwowarska realizuje również zadanie dotyczące zwiększania liczby dorosłych posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które jest częścią celu 4. ONZ odnoszącego się do dobrej jakości edukacji.  Wszyscy pracownicy Kompanii Piwowarskiej przechodzą różnego rodzaju szkolenia podnoszące ich kwalifikacje – w ubiegłym roku każdy z nich spędził w salach szkoleniowych średnio 3,7 dnia pracy.

W zakresie celu 5. ONZ dotyczącego równości, lider branży piwowarskiej w Polsce nie ustaje w dążeniach do wyeliminowania dyskryminacji wobec kobiet i zapewnienia im równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych. Firma należy do grona 14 firm, które w 2012 r. jako pierwsze w Polsce podpisały Kartę Różnorodności. Efekt tych działań to m.in. 32,2% kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w tzw. męskiej branży, a różnica w wynagrodzeniach obu płci w Kompanii Piwowarskiej zawiera się w granicach od +2% do -3%, co w praktyce oznacza, że płace kobiet i mężczyzn w KP są równe.  

Cel 11, w którym jest mowa o zrównoważonych miastach i społecznościach – w jego ramach Kompania Piwowarska od kilku lat realizuje programy dla wspólnot lokalnych. Flagowym projektem firmy jest LECHSTARTER, marki Lech. W 2018 r. w ramach tej inicjatywy firma przeznaczyła aż 1 mln zł na projekty zgłoszone przez społeczności lokalne.

Cel 6. ONZ, związany jest z dążeniem do zapewniania dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Efektem ubiegłorocznych działań Kompanii Piwowarskiej jest najlepszy w branży wynik w zakresie zużycia wody do produkcji piwa – 2,64 hl wody na 1 hl piwa. Ten wynik stawia firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kompania Piwowarska utrzymuje również niski poziom emisji CO2 e/hl piwa (6,63 kg) pomimo zwiększenia poziomu produkcji piwa w swoich browarach. Firma w pełni monitoruje też ilość i parametry wytwarzanych ścieków oraz bezwzględnie przestrzega zasad ich oczyszczania przed wprowadzeniem do środowiska.

Kompania Piwowarska chce istotnie obniżyć poziom wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie. W zakresie celu 12. ONZ poświęconego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (99,65%). Na masową skalę korzysta z opakowań zwrotnych, w butelkach tego rodzaju sprzedała w ub. roku 46% swojego piwa. 

Raporty Zrównoważonego Rozwoju Kompania Piwowarska publikuje od 2009 r. Obecny został opracowany na podstawie międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative w wersji GRI Standards 2016 (poziom Core) i obejmuje cały rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. W sprawozdaniu znajdują się również takie informacje jak wpływ działalności firmy na gospodarkę kraju w kluczowych obszarach, takich jak np. rynek pracy czy dochody do budżetu państwa. 

Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem:

https://www.kp.pl/files/Kompania-Piwowarska-Raport-zrownowazonego-rozwoju-za-2018.pdf

Zapraszamy do lektury!

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Ochrona środowiska Śmieci – palący problem XXI wieku. Jak racjonalnie gospodarować odpadami? Biuro prasowe
2020-03-26 | 12:27

Śmieci – palący problem XXI wieku. Jak racjonalnie gospodarować odpadami?

Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami to jeden z największych problemów dzisiejszego świata. Rosnąca z roku na rok ilość produkowanych śmieci wymaga od władz centralnych
Ochrona środowiska Firma Davines z odnowionym certyfikatem B Corporation
2020-03-24 | 11:00

Firma Davines z odnowionym certyfikatem B Corporation

W 2020 roku Davines, włoski producent kosmetyków do włosów, podnosi poprzeczkę zrównoważonego rozwoju, odnawiając certyfikat B Corporation. Tym samym firma potwierdziła
Ochrona środowiska Eko zamiast ego. Projektowanie w symbiozie z naturą
2020-03-11 | 12:00

Eko zamiast ego. Projektowanie w symbiozie z naturą

Temat ekologii jest obecny wszędzie - nie stronią od niego również architekci. W jaki sposób pogodzić ideologię zero waste i oszczędność surowców z oczekiwaniami

Więcej ważnych informacji

Firma

Tylko 30 proc. zmian wdrażanych przez firmy kończy się sukcesem. Najlepiej wypadają branża finansowa, szkolnictwo i przemysł

Modyfikacja struktury, strategii oraz kultury organizacyjnej – to najczęściej wskazywane cele wprowadzania zmian w firmach i organizacjach. Wyniki V Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą pokazały, że proces ich wdrażania jest skuteczny tylko w co trzecim przypadku. Powody tak słabego wyniku to m.in. zbyt małe zaangażowanie zarządu w zmiany i niewystarczająca komunikacja z pracownikami. – Kolejnym istotnym czynnikiem sukcesu jest wykorzystanie odpowiedniej metodologii, czyli technik zwinnego zarządzania – przekonują twórcy badania.

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Komunikat

Ważne informacje dla dziennikarzy radiowych

Dziennikarze radiowi mają możliwość pobierania oryginalnego klipu dźwiękowego oraz  z lektorem w przypadku materiałów, w których ekspertami są obcokrajowcy.

Zapraszamy do kontaktu media|newseria.pl?subject=Kontakt%20dla%20medi%C3%B3w| style="background-color: rgb(255, 255, 255);"|media|newseria.pl 

Finanse

Technologie szansą na odbicie gospodarcze w czasie kryzysu. Tą drogą poszły też Chiny

W obszarze cyfryzacji Polska wciąż ma dużo do nadrobienia względem bardziej rozwiniętych zachodnich gospodarek. W ubiegłorocznym rankingu DESI zajęła dopiero 25. miejsce wśród 28 państw w Unii Europejskiej, a według raportu McKinsey gospodarka cyfrowa stanowi w niej tylko nieco ponad 6 proc. krajowego PKB. Prezes Fundacji Digital Poland podkreśla, że konieczne są wzrost wydatków w tym obszarze i większa adaptacja cyfrowych technologii w sektorze MŚP. W obliczu spodziewanego spowolnienia wywołanego pandemią koronawirusa to może być szansa na wzrost. Taki plan mają też Chiny.

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Handel

[DEPESZA] Sprzedaż bezpośrednia przechodzi w całości do internetu. Branża walczy też z nieuczciwymi sprzedawcami, którzy chcą zarobić na koronawirusie

Pandemia koronawirusa wymusiła na firmach zajmujących się sprzedażą bezpośrednią sporą zmianę trybu działania. W tej chwili wsparcie konsumenta odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikatorów lub telefonicznie, a przedsiębiorstwa przyjmują zamówienia zdalnie i wysyłają je do paczkomatów. Pandemia i związane z nią ograniczenia tylko przyspieszają proces digitalizacji, który zachodzi w branży już od kilku lat, ale – jak podkreśla przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej – pojawiają się też nieuczciwe firmy, które chcą na niej zarobić, oferując klientom np. suplementy rzekomo pomocne w zwalczaniu COVID-19.