Komunikaty PR

Śląsk i Mazowsze: gigantyczne koszty zagrożenia blackoutem

2019-01-13  |  23:00
Biuro prasowe

Gdyby pod koniec zeszłego roku doszło w całym kraju do ośmiogodzinnej przerwy w dostawie energii w całym kraju, straty dla gospodarki wyniosłyby aż 2,6 mld zł – wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń pt. „Klimat ryzyka”. Honorowy patronat nad raportem objęło Ministerstwo Środowiska.

Największe koszty blackoutu poniósłby przemysł przetwórczy, blisko 1,2 mld zł. Gospodarstwa domowe straciłyby aż 551 mln zł. Najboleśniej straty odczułoby województwo mazowieckie. Blackout kosztowałby je 421,6 mln zł. Śląsk straciłby prawie 340 mln zł, a Wielkopolska prawie 300 mln zł.

- Warto pamiętać, że mówimy tylko o ośmiogodzinnej przerwie w dostawie prądu. Polska coraz częściej będzie narażona na tego typu kataklizmy. Wykonane w raporcie symulacje dowodzą, że na skutek rozwoju gospodarczego, zjawiska pogodowe będą powodować coraz większe straty – komentuje Rafał Mańkowski, ekspert-analityk PIU.

Prewencja albo katastrofa

Coraz większe ryzyko blackoutu to efekt rozwoju gospodarczego i zmian klimatycznych. Zimą zalegający śnieg może spowodować uszkodzenia sieci energetycznej. Tak było w 2008 r. w Szczecinie, gdzie awaria kosztowała ponad 50 mln zł. Z kolei przy upalnej pogodzie rośnie zapotrzebowanie na energię (np. klimatyzacja). Dodatkowo długi okres upałów przekłada się na trudności w chłodzeniu elektrowni, ponieważ przepływ wody w rzekach jest zbyt mały. Jednocześnie coraz częściej mamy do czynienia z burzami i gwałtownymi wiatrami, które są zagrożeniem dla infrastruktury przesyłowej.

- Jedyną skuteczną bronią na tego typu zjawiska, jest spójna strategia zarządzania ryzykiem katastrof, uwzględniająca rolę administracji centralnej, samorządów i sektora prywatnego – podkreśla Rafał Mańkowski.

Brak świadomości i procedur zarządzania ryzykiem

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) w raporcie „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” przygotowanym wraz z firmą Deloitte, wskazuje, jak minimalizować potencjalne straty, związane z katastrofami. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w Polsce brakuje dostatecznej świadomości społecznej oraz procedur zarządzania ryzykiem.

- Wiele przedsiębiorstw nie wie w praktyce, jak powinny postępować i o ile obniżyć pobór energii elektrycznej, aby zrobić to w sposób efektywny i bezpieczny. Konieczna jest również edukacja gospodarstw domowych, jak reagować na ostrzeżenia i wezwania o ograniczeniu poboru energii - zauważa Rafał Mańkowski.

Rolą ubezpieczycieli jest m.in. precyzyjna ocena ryzyka i efektywna likwidacja szkód, ale dużą odpowiedzialność dotyczy państwa i władz w wymiarze lokalnym. Zaliczają się do niej:

  • prewencja i edukacja
  • tworzenie map zagrożeń katastrofami naturalnymi
  • odpowiednia polityką zagospodarowania przestrzennego
  • dostosowanie norm budowlanych do zagrożeń
  • wzmocnienie roli nadzoru budowlanego

PIU

Raport „Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie?” można pobrać na stronie: https://nawypadekgdy.pl/wp-content/uploads/2018/12/181212_PIU_raport-klimatyczny.pdf

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Komunikaty PR”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Franklin Templeton sprawia, że inwestowanie jest łatwiejsze i bardziej dostępne Biuro prasowe
2019-02-15 | 10:00

Franklin Templeton sprawia, że inwestowanie jest łatwiejsze i bardziej dostępne

Franklin Templeton Investments wysyła polskim inwestorom indywidualnym informacje podatkowe, ułatwiające im rozliczenie zobowiązań podatkowych związanych z inwestycjami w fundusze
Ze smogiem walczmy wiedzą
2019-02-14 | 22:00

Ze smogiem walczmy wiedzą

Edukacja, nie tylko młodzieży, ale też dorosłych, to klucz do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza – uważają organizatorzy projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Do ESA jest
11 Forum Gospodarcze TIME
2019-02-06 | 05:00

11 Forum Gospodarcze TIME

11 Forum Gospodarcze TIME SIECI 5G DLA PRZEMYSŁU 4.0 Współpraca, wiedza, umiejętności - europejskie inwestycje w infrastrukturę i przemysł 11 Forum Gospodarcze TIME

Kalendarium

CES 2019

Edukacja

Studia dualne coraz popularniejsze wśród studentów i przedsiębiorców. To szansa dla firm na pozyskanie pracowników z praktyczną wiedzą

Studia dualne, czyli nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z pracą zawodową, cieszą się rosnącą popularnością wśród studentów i przedsiębiorców. Są najlepszą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – jako alternatywna forma pozyskania pracowników przez pracodawców, którzy podczas zajęć praktycznych mają możliwość zaproponowania studentom stażu i zatrudnienia w swojej firmie. Dla studentów staż w firmie współpracującej z uczelnią to szansa na zdobycie doświadczenia w kierunku, w którym się kształcą, oraz kompetencji miękkich. Na wprowadzenie modelu studiów dualnych decyduje się coraz więcej polskich uczelni, i to już nie tylko na kierunkach technicznych.

Telekomunikacja

Polacy pracują nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji. NASK chce w ten sposób m.in. zapewnić cyberbezpieczeństwo w szkołach

Sztuczna inteligencja ma potencjał, żeby przeobrazić nie tylko przemysł czy rynek pracy, lecz także całą administrację publiczną. Jednym z krytycznych obszarów jej zastosowania jest też cyberbezpieczeństwo. Instytut Badawczy NASK prowadzi obecnie badania nad analizą obrazów w oparciu o techniki sztucznej inteligencji i wykorzystaniem tego rozwiązania w celu wykrywania niechcianych treści czy ataków hakerskich. Instytut wykorzysta AI także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która połączy szybkim internetem 26 tys. szkół w całej Polsce.

Farmacja

Polska daleko w tyle w leczeniu raka prostaty. Pacjenci apelują o zmianę w programie lekowym

Diagnozę rak gruczołu krokowego słyszy co roku około 10 tys. mężczyzn. W leczeniu tego nowotworu Polska znacznie odbiega od standardów. W Europie już od kilku lat stosuje się nowoczesne leki hormonalne przed chemioterapią, co pozwala wydłużyć życie pacjentów i poprawić jego jakość. To również szansa dla tych, którzy do chemioterapii się nie kwalifikują. W Polsce – mimo wielokrotnych apeli środowisk pacjenckich i lekarzy – nadal nie są refundowane. Program lekowy powinien być nośnikiem postępu, a nie konserwą historyczną, dlatego powinien zostać rozszerzony – podkreśla dr Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny ze Szpitala Wolskiego. 

Edukacja

Mała aktywność fizyczna dzieci to zagrożenie dla ich zdrowia. Co piąty uczeń opuszcza lekcje WF-u

Co trzeci ośmiolatek w Polsce ma nadmierną masę ciała. Problem z otyłością ma 12,7 proc. z nich. Co dziesiąty drugoklasista ma nieprawidłowe ciśnienie właśnie ze względu na zbyt dużą wagę. Jednocześnie tylko 24 proc. dzieci ćwiczy przynajmniej godzinę dziennie, co zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Program Aktywne Szkoły MultiSport pomaga to zmienić. Dzięki niemu dzieci odzyskały 43 proc. sprawności fizycznej, którą ich rówieśnicy stracili między 1999 a 2009 rokiem. Niedawno ruszyła druga edycja programu, tym razem dla uczniów z województwa mazowieckiego.