Kalendarium

21 marca
Kalendarium
Kalendarium
Konferencja: 09:30 do 15:00
Organizator:
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
Miejsce: Krajowa Izba Gospodarcza

00-074 Warszawa

ul. Trębacka 4

Długoterminowa strategia podatkowa
w VAT - IGMNiR


Z uwagi na fakt, iż najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są wpływy z podatków pośrednich, wśród których podatek od wartości dodanej (VAT) stanowi zdecydowanie dominującą pozycję – warto zastanowić się jaka powinna być długoterminowa strategia podatkowa w VAT? Czy prognozowany wzrost dochodów gospodarstw domowych zwiększy konsumpcję prywatną i będzie w stanie zapewnić należyte wpływy z tego podatku? Wreszcie, czy agresywna optymalizacja podatkowa oraz uchylanie się od opodatkowania nie doprowadzą do drastycznego zmniejszenia, a nawet załamania tychże wpływów?

Informacje ogólne


Program konferencji:


Integracja europejska i związany z nią Wspólnotowy system podejmowania decyzji oraz wciąż trwający kryzys finansowy wybranych państw Unii Europejskiej zmusza do refleksji nad przyszłością szans i zagrożeń dla gospodarki narodowej. Ich istotą winno być zapewnienie dobra wspólnego oraz konkurencyjności gospodarki narodowej w perspektywie strategicznej, a nie doraźnej. Z tego względu koniecznym staje podjęcie konstruktywnej dyskusji dotyczącej polityki fiskalnej państwa, która poprzez politykę budżetową, a zwłaszcza podatkową realizuje nie tylko funkcję fiskalną – związaną z zapewnieniem budżetowi państwa określonych dochodów na realizację zadań, ale także funkcję regulacyjną, stymulacyjną oraz informacyjną. Niezbędnym elementem tego procesu jest jednak stanowienie dobrego prawa oraz efektywność funkcjonowania administracji skarbowej – która wymaga opracowania wieloletniej strategii podatkowej. Wydaje się, iż jest to również niezbędne do zapewniania stabilności finansowej oraz wzmocnienia fundamentów długoterminowego wzrostu gospodarczego – redukując w ujęciu końcowym nierównowagę strukturalną finansów publicznych.

Z uwagi na fakt, iż najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są wpływy z podatków pośrednich, wśród których podatek od wartości dodanej (VAT) stanowi zdecydowanie dominującą pozycję – warto zastanowić się jaka powinna być długoterminowa strategia podatkowa w VAT? Czy prognozowany wzrost dochodów gospodarstw domowych zwiększy konsumpcję prywatną i będzie w stanie zapewnić należyte wpływy z tego podatku? Wreszcie, czy agresywna optymalizacja podatkowa oraz uchylanie się od opodatkowania nie doprowadzą do drastycznego zmniejszenia, a nawet załamania tychże wpływów?

Próbą odpowiedzi na powyższe pytania, które zadają zarówno przedstawiciele nauki, administracji państwowej, a także przedsiębiorców, jest konferencja pt. „Długoterminowa strategia podatkowa w VAT”. Gościem specjalnym będzie Prof. Friedrich Schneider, który wraz z Prof. Konradem Raczkowskim zainicjują i obejmą merytoryczne kierownictwo nad projektem badawczym w zakresie szacowania luki podatkowej w Polsce.

Wezmą udział

Gość specjalny: Prof. Friedrich Schneider
Wystąpienie (keynote speech): „Światowa gospodarka nieoficjalna. Implikacje dla Polski.”

Prof. Friedrich Schneider – Profesor ekonomii w Instytucie Polityki Gospodarczej na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linz (Austria). Jest uznawany za niekwestionowany autorytet w dziedzinie badania światowej gospodarki nieoficjalnej. Prowadził badania i wykłady m.in. na Uniwersytetach Yale, Princeton, Virginia, Uniwersytecie w Sztokholmie, Zurychu, Carnegie Mellon czy Aarhus. W latach 1997-1999 był Prezesem Austriackiego Towarzystwa Ekonomicznego, a w latach 2005-2008 Prezesem Niemieckiego Towarzystwa Ekonomicznego. Doradzał wielu instytucjom rządowym, przedsiębiorcom oraz Komisji Europejskiej. Jest autorem lub współautorem kilkuset publikacji, z czego 62 książek wydanych w wielu językach. Zainteresowania badawcze Profesora Schneidera koncentrują się wokół teorii polityki gospodarczej, finansów oraz analizy ekonomicznych skutków interwencji rządowych.

Warunki akredytacji

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 19 marca 2013 roku na adres: vat@alfacommunications.pl