Kalendarium

4 czerwca
Kalendarium
Konferencja: 08:30 do 17:00
Organizator:
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
Miejsce: EXPO XXI
Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa
Kontakt:
Imię i nazwisko: Katarzyna Matczuk
Funkcja: Account Manager
Firma: Planet Partners Sp. z o.o.
Telefon: 666 300 014
E-mail: k.matczuk|planetpartners.pl| |k.matczuk|planetpartners.pl

Forum Sektora Kosmicznego 2024


Forum Sektora Kosmicznego to konferencja branżowa o charakterze biznesowo-gospodarczym w trakcie której uczestnicy ze środowiska biznesu, nauki i administracji omawiają najważniejsze tematy związane ze stanem i rozwojem polskiego sektora kosmicznego.

Informacje ogólne

Polska Strategia Kosmiczna, technologie kosmiczne w służbie bezpieczeństwa oraz współpraca z podmiotami zagranicznymi – to główne tematy czwartej edycji Forum Sektora Kosmicznego. W jego trakcie spotkają się polscy przedsiębiorcy związani z kosmosem, przedstawiciele rządu i administracji oraz goście z Europejskiej Agencji Kosmicznej i czołowych europejskich firm. Najważniejsze gospodarcze wydarzenie na kosmicznej mapie Polski odbędzie się 4 czerwca w Warszawie.

Ostatnie lata były dla polskiego sektora kosmicznego czasem intensywnego rozwoju. Podniesienie składki członkowskiej do Europejskiej Agencji Kosmicznej, ogłoszenie udziału Polaka w locie na Międzynarodową Stację Kosmiczną czy podjęcie decyzji o stworzeniu polskiej konstelacji satelitów to tylko niektóre wydarzenia ostatnich miesięcy. O kluczowych osiągnięciach, ale przede wszystkim szansach i wyzwaniach stojących przed polskim sektorem kosmicznym będą rozmawiać uczestnicy najważniejszej konferencji kosmicznej w Polsce - Forum Sektora Kosmicznego.

W trakcie Forum odbędą się trzy panele dyskusyjne poświęcone tematom: Polskiej Strategii Kosmicznej oraz Krajowego Programu Kosmicznego, możliwości współpracy między Polską a podmiotami europejskimi, oraz Space Security.

Polski sektor kosmiczny stabilnie rozwija się już od dekad, jednak ostatnio widzimy, że zmiany w jego obrazie zachodzą znacznie szybciej. Dlatego podczas tegorocznej edycji Forum Sektora Kosmicznego chcemy zaprosić uczestników do rozmowy o tym, jaka jest kondycja naszego sektora, jak mądrze wykorzystać szanse, które się przed nami otwierają w związku z udziałem w programach ESA, ale też z jakimi wyzwaniami, chociażby w zakresie bezpieczeństwa, przyjdzie nam się zmierzyć w nadchodzących latach – wskazuje Paweł Wojtkiewicz, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Forum Sektora Kosmicznego odbędzie się 4 czerwca na terenie Expo XXI przy ul. Prądzyńskego w Warszawie, powracając do formuły stacjonarnej po spotkaniu online z 2021 roku. To już czwarta edycja wydarzenia organizowanego przez Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego od 2016 roku. Za każdym razem w Forum bierze udział około 400 uczestników: przedstawicieli firm, ośrodków naukowych, rządu i administracji. Wydarzenie składa się z części merytorycznej, stanowiącej platformę wymiany wiedzy i doświadczeń sektora kosmicznego, oraz części wystawienniczej, w której polskie przedsiębiorstwa prezentują swoje najnowsze technologie i projekty. Uczestnicy będą mogli skorzystać również z warsztatów skierowanych do firm i instytucji działających w sektorze kosmicznym. Trwają prace nad szczegółowym programem wydarzenia, który zostanie ogłoszony niebawem.

Udział w Forum Sektora Kosmicznego jest bezpłatny, jednak należy zarejestrować swój udział korzystając z formularza na stronie organizatora: https://space.biz.pl/event/forum-sektora-kosmicznego-2024/ Rejestracja ma charakter dwustopniowy – przyjęci uczestnicy dostaną potwierdzenie zaproszenia do udziału w wydarzeniu pocztą elektroniczną.

Współorganizatorami Forum Sektora Kosmicznego 2024 są Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ESA Technology Broker Poland i ESA Business Applications Ambassador Poland. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy NCBR objęły wydarzenie patronatem honorowym, a patronami zostały Europejska Fundacja Kosmiczna oraz New Space Foundation.

Pełny program wydarzenia można znaleźć na stronie organizatora

***

O organizatorze:

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego jest najdłużej działającą organizacją reprezentującą interesy pracodawców sektora kosmicznego w Polsce. Związek powstał w 2012 r. i dziś zrzesza ponad 60 podmiotów. Wśród nich są duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze, które działają w sektorze kosmicznym, dostarczając produkty oraz usługi dla odbiorców instytucjonalnych i komercyjnych w kraju i za granicą.

ZPSK bierze udział w konsultacjach kluczowych dla sektora kosmicznego aktów normatywnych, założeń programowych oraz rozwiązań instytucjonalnych. ZPSK zabiega także o jak najlepsze rozwiązania regulacyjne, strukturalne i biznesowe, które mogą wzmocnić sektor kosmiczny w Polsce. Ponadto, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego działa na rzecz zwiększenia polskiego udziału w programach kosmicznych Unii Europejskiej, programach Europejskiej Agencji Kosmicznej a także Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych i Europejskiego Obserwatorium Południowego.

Więcej informacji o działaniach ZPSK można znaleźć na stronie: https://space.biz.pl/

Wezmą udział

- prof. Grzegorz Wrochna – prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

- Waldemar Sługocki – sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju i Technologii

- Piotr Zabadała, zastępca dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

- Daniel Neuenschwander, ESA - Director of Human & Robotic Exploration

- Dr Pierluigi Mancini, NAVISP Programme Manager at ESA

- Frederic Safa, head of ESA's Future Missions Department

- Stephane Combes, Senior Industrial Policy Manager at ESA

- Anna Burzykowska, Copernicus Innovation Officer at European Space Agency – ESA

- Anna Walkowiak, p.o. Naczelnika Wydziału Technologii Kosmicznych, Departament Innowacji MON

- Dr Piotr Świerczyński, Kierownik, Sekcja Konkurencyjności Przemysłowej, Krajowy Punkt Kontaktowy, NCBiR

- Monika Krzyżanowska, członek Rady Dyrektorów EARSC

- Otylia Trzaskalska-Nuebel, Senior Adviser, European Space Agency

- przedstawiciele Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Warunki akredytacji