Kalendarium

7 lutego
Kalendarium
Konferencja: 10:00 do 15:00
Instytucja: POPON
Organizator:
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
00-390 Warszawa
Kontakt:
Imię i nazwisko: Anna Węgrzynowicz
Telefon: 668461252
E-mail: rzecznik|popon.pl | |rzecznik|popon.pl

Kongres POPON-Biznes Odpowiedzialny Społecznie


Kongres POPON to doskonała okazja na poszerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, nawiązania kontaktów z praktykami i ekspertami, wzięcia udziału w dyskusjach i skorzystania z licznych atrakcji przygotowanych przez wystawców. Trzy panele: 1. CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw 2. Zatrudniam bo warto, pracuję bo warto. Porozmawiajmy o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością 3. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w mediach

Informacje ogólne

Podczas wydarzenia przedstawimy CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw. Pokażemy społeczną odpowiedzialność biznesu jako bardzo cenne źródło szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Idea CSR nieustannie się rozwija, ale w dalszym ciągu wymaga ona usystematyzowania, edukacji oraz uporządkowania, szczególnie jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenia przedsiębiorców w przedmiotowym zakresie.

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na uwzględnianie w koncepcji Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu działań dotyczących zarządzania różnorodnością. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu organizacji. W ten sposób łączy się cele biznesowe ze społecznymi, a zarządzanie różnorodnością jest elementem odpowiedzialnego biznesu.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby podejmowane w tym obszarze aktywności nie były tylko incydentalnymi, doraźnymi wydarzeniami, lecz miały one charakter długofalowy, ponieważ tylko wtedy mogą przynosić  pożądane efekty.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Warunki akredytacji

akredytacja dziennikarzy na adres: rzecznik|popon.pl| |rzecznik|popon.pl