Kalendarium

23 września
Kalendarium
Konferencja: 10:00 do 2024-09-24 17:00
Instytucja: Grupa LUX MED
Organizator:
Kongres Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko jest wspólną inicjatywą Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Ruchu Open Eyes Economy (Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie).
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
Kontakt:
Imię i nazwisko: Magdalena Galant
Funkcja: Koordynatorka ds. komunikacji ESG i obszaru korporacyjnego
Firma: Grupa LUX MED
Telefon: 724343219
E-mail: magdalena.galant|luxmed.pl| |magdalena.galant|luxmed.pl

Kongres Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko

Premiera 3. edycji Indeksu Zdrowych Miast
Kongres Zdrowe Miasta: Ludzie - Biznes – Środowisko promuje miejskie inicjatywy, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju miast.

Informacje ogólne

Nadchodzący Kongres, w ciągu dwóch dynamicznych dni, otworzy forum dla inspirujących dyskusji i wymiany doświadczeń. Program wydarzenia zostanie zaprojektowany wokół ośmiu kluczowych ścieżek tematycznych, które odzwierciedlają kategorie Indeksu Zdrowych Miast: Środowisko, Zdrowie, Ludność i pokolenia, Usługi komunalne i społeczne, Edukacja, Mieszkalnictwo, Przestrzeń oraz Infrastruktura. Nowością w stosunku do Indeksu Zdrowych Miast będzie zaproszenie do aktywnego udziału przedstawicieli polskich firm, które przecież także, poprzez swoją działalność biznesową, wpływają na miejski krajobraz.

Jednocześnie bardzo istotnym elementem Kongresu będzie Okrągły Stół, który zgromadzi szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin, m.in.: zdrowia publicznego, biznesu, ochrony środowiska, nauki, władz samorządowych. To tutaj, w otwartym i twórczym dialogu, zostaną wypracowane fundamenty nowego projektu – Indeksu Zdrowych Firm. Celem tej inicjatywy jest stworzenie wiarygodnej i transparentnej metodologii oceny polskich przedsiębiorstw pod kątem ich wpływu na zdrowie pracowników oraz środowisko naturalne. Indeks Zdrowych Firm ma za zadanie doceniać firmy, które aktywnie wkładają wysiłek w tworzenie zdrowych przestrzeni i przyjaznego środowiska pracy.

Podczas Kongresu, jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie uroczysta gala, w trakcie której poznamy wyniki trzeciej edycji Indeksu Zdrowych Miast. To szczególny moment, w którym miasta zostaną docenione za ich wysiłki w kształtowaniu zrównoważonych przestrzeni miejskich. Wyróżnienia w postaci statuetek zostaną przekazane na ręce burmistrzów, prezydentów miast lub ich delegatów. 

Organizatorom przyświeca cel, by Zdrowe Miasta były nie tylko hasłem, ale rzeczywistymi, działającymi mechanizmami wpływającymi na codzienne życie obywateli. Dlatego celem Kongresu jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, które przyczynią się do polepszenia jakości życia w naszych miastach oraz zainspirują do działania na szeroką skalę.

Wezmą udział

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, środowiska biznesowego, środowiska naukowego, liderów opinii.

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele władz samorządowych, sektora biznesowego, jak również liderzy organizacji miejskich. Z ogromną radością oczekujemy na obecność przedstawicieli władz wykonawczych i ustawodawczych.

W Radzie Programowej Kongresu Zdrowe Miasta zasiadają następujące osoby:

  • prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES, założyciel Fundacji GAP;
  • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • dr Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy LUX MED, wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan, Prezeska Związku Pracodawcy dla Zdrowia
  • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH, Prorektorka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • prof. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;
  • Natalia Hatalska, Prezeska i założycielka infuture.institute – instytutu badań nad przyszłością;
  • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan;
  • Ewa Ewart, Dziennikarka, reżyserka;
  • Maria Krawczyńska-Kaczmarek, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
  • dr Bernard Waśko, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Warunki akredytacji

Kontakt: biuroprasowe@zdrowemiasta.pl

Bezpłatna rejestracja na www.zdrowemiasta.pl