Kalendarium

28 maja
Kalendarium
Konferencja: 12:00 do 13:30
Organizator:
WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
ul. Królewska 2/26
00-065 Warszawa
Kontakt:
Imię i nazwisko: Małgorzata Olczyk
Funkcja: Ekspertka ds. Komunikacji
Firma: WiseEuropa
Telefon: +48 794 968 202
E-mail: malgorzata.olczyk|wise-europa.eu | |malgorzata.olczyk|wise-europa.eu

NOWE ROZDANIE. Reforma EMD a rynek polski


WiseEuropa ma przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie dotyczące raportu: „NOWE ROZDANIE. Reforma EMD a rynek polski”, które odbędzie się w dniu 28.05.2024 o godzinie 12 na platformie ZOOM.

Informacje ogólne

WiseEuropa ma przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie dotyczące raportu: „NOWE ROZDANIE. Reforma EMD a rynek polski”, które odbędzie się w dniu 28.05.2024 o godzinie 12 na platformie ZOOM.

Podczas wydarzenie porozmawiamy m.in. o:

  • Europejskim rynku energii
  • Nowym modelu rynku energii w UE, który przedstawiono w najnowszej propozycji reformy Energy Market Design (EMD)
  • Ocenie wybranych propozycji reformy EMD
  • Rekomendacjach dla dalszego rozwoju rynku energii

 

Prezentowany podczas wydarzenia raport stanowi podsumowanie i ocenę nowego modelu rynku energii w UE, który przedstawiono w najnowszej propozycji reformy Energy Market Design (EMD). Model ten jest odpowiedzią na niedoskonałości obecnej struktury rynku i pilną potrzebę opracowania przyszłościowej wizji rozwoju. Uzgodniona reforma – przedstawiona przez Komisję Europejską w marcu 2023 roku, a niedawno sfinalizowana – ma istotne konsekwencje dla konsumentów, adaptacji rynkowej energii odnawialnej i konkurencyjności sektora przemysłowego UE. Jednym z głównych celów reformy jest zapewnienie prywatnym i biznesowym odbiorcom większej stabilności cen energii elektrycznej. Oczekuje się, że uchroni to konsumentów przed skokami cen i sprawi, że ceny energii elektrycznej będą mniej zależne od zmiennych cen paliw kopalnych. Zajmując się zmiennością cen spowodowaną czynnikami takimi jak kryzys gazowy, UE stara się dostosować sektor energetyczny i stworzyć bardziej odporny i konkurencyjny krajobraz przemysłowy. Co więcej, reforma ma na celu zwiększenie wykorzystania OZE w ramach trwającej transformacji. W ten sposób wpisuje się w szersze wysiłki UE na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym i promowania przyjaznych dla środowiska rozwiązań energetycznych.

W tym ujęciu prezentowany raport nie tylko wyjaśnia propozycję nowego modelu rynku energii elektrycznej, ale także oferuje konkretne rekomendacje dla organów regulacyjnych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Przedstawiając kompleksową wizję i szczegółowy plan proponowanych zmian, chcemy przyczynić się do rozwoju wspólnego, konkurencyjnego i zrównoważonego rynku energii elektrycznej, który sprosta wyzwaniom XXI wieku.

Warunki akredytacji

Rejestracja Więcej informacji