Kalendarium

3 czerwca
Kalendarium
Kalendarium
Konferencja: 10:00 do 14:00
Organizator:
UNEP/GRID-Warszawa
Miejsce: Warszawa, Łazienki Królewskie, Pałac na Wyspie
Kontakt:
Imię i nazwisko: Aleksandra Gąsowska
Funkcja: PR Project Manager
Firma: 24/7Communication
Telefon: +48 733 202 653
E-mail: aleksandra.gasowska|247.com.pl| |aleksandra.gasowska|247.com.pl

„ONLY ONE EARTH” Konferencja z okazji Światowego Dnia Środowiska

50-lecie UNEP oraz 50-lecie Konferencji Sztokholmskiej
Konferencja i debata z udziałem przedstawicieli instytucji, biznesu oraz działaczy społecznych i aktywistów na temat wyzwań stojących przed naszą planetą oraz działań, jakie można wspólnie podjąć na rzecz pokoju. Ważne: Podczas wydarzenia zostanie ogłoszony Manifest #OnlyOneEarth

Informacje ogólne

Jedna ludzkość, jedna planeta – w pokoju.

 

Only One Earth” to przesłanie przyświecające rozpoczynającej się 3 czerwca kampanii zainicjowanej przez UNEP/GRID Warszawa z okazji Światowego Dnia Środowiska (WED) oraz obchodów 50-lecia Konferencji Sztokholmskiej.

Pod tym samym hasłem pół wieku temu w Sztokholmie obradowała Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdy w tle rozgrywała się wojna w Wietnamie. Postanowieniem historycznej konferencji powołany został Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Enviroment Programme/UNEP), który od 50 lat łączy troskę o zdrowie ludzi i planety z takimi wartościami jak odpowiedzialność, pokój i poszanowanie zasad równości. Dziś, w jubileuszowym dla UNEP roku, w obliczu spustoszenia, jakie sieje wojna w Ukrainie, hasło  “Only One Earth” wybrzmiewa równie mocno, co pół wieku temu.

- Do niedawna widzieliśmy w WED potencjał do promocji działań wobec wyzwań potrójnego kryzysu środowiska (klimatycznego, bioróżnorodności, zanieczyszczeń). Dziś wojna zmusza nas do zmiany tej optyki i do przypomnienia, że warunkiem niezbędnym do realizowania wszelkich działań na naszej planecie jest pokój – mówi Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Ziemia jest jedna dla wszystkich

Pokój nie jest stanem trwałym, tym bardziej wszyscy widzimy, że działania skierowane na ratunek ludziom i planecie przenikają się, a bezpieczeństwo staje się kluczową potrzebą wszystkich: cywilów, instytucji, firm oraz wszystkich obywateli Ziemi. Dlatego w ramach inauguracji kampanii 3 czerwca w Łazienkach Królewskich odbędzie się konferencja i debata, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych grup, by dyskutować o wspólnej przyszłości i wyzwaniach, jakie nas czekają w najbliższych latach.

- Środowisko stoi w obliczu wielu zagrożeń, w tym konfliktów. Środowisko zawsze jest ofiarą wojny. Zawsze. Widzieliśmy to w wielu konfliktach, niezależnie od tego, jak się zaczynają i jak się kończą. A kiedy środowisko pada ofiarą wojny, ludzie cierpią – nie przez kilka tygodni czy miesięcy, ale długo po zakończeniu konfliktu -  mówiła niedawno Inger Andersen, Dyrektor UNEP.

Społeczeństwa, które wierzą w swoją sprawczość, mogą zmienić wiele. Nikt z nas nie żyje w izolacji od innych i tylko działając razem możemy zapobiec zmianom lub adaptować się do nich. Obserwujemy jak bardzo Polska i Europa wspiera uchodźców z pogrążonej w wojnie Ukrainy. Dzięki czemu widzimy, jaką moc ma solidarność, braterstwo i zaangażowane dla pożytku innych. Bezpieczeństwo ludzi i bezpieczeństwo planety są obecnie najważniejszą, jednoczącą wszystkich potrzebą, dlatego te tematy będą szeroko omawiane podczas obchodów Światowego Dnia Środowiska 2022.

 

- Byłoby wspaniale, gdyby tegoroczne obchody WED, stały się wspólnym świętem ludzi i środowiska – świętem obchodzonym przez całą rodzinę ONZ w Polsce. Zapraszamy wszystkich do celebracji tego dnia oraz śledzenia strony dlaplanety.pl, gdzie już 3 czerwca, każdy z nas będzie mógł wyrazić swoje poparcie dla Manifestu, mówiącego o tym, że walka o klimat jest jednocześnie troską o pokój, dobrostan i sprawiedliwość na świecie – zapowiada Patrycja Adamska, Dyrektor Programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Kampania „Only One Earth” ma na celu przypomnienie jak ważne są działania, dzięki którym pewnego dnia będziemy mogli żyć razem jako jedna ludzkość, na jednej Ziemi, w zgodzie z naturą i sobą nawzajem.

 

Kampania na rzecz środowiska nie mogłaby się odbyć z pominięciem tak ważnego kroku jak policzenie i zneutralizowanie jej śladu węglowego. Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z firmą TerGo obliczy ślad węglowy całej kampanii oraz dołoży wszelkich starań, aby zredukować go do minimum. Pozostałe emisje zostaną skompensowane, dzięki czemu event będzie neutralny węglowo.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.dlaplanety.pl

 

---

 

Kampania  „Only One Earth”

Organizator: UNEP/GRID-Warszawa

Patroni honorowi: Komisja Europejska, Ambasada Szwecji, Miasto Stołeczne Warszawa

Patronat medialny: PAP, Radio Zet, Rzeczpospolita, Onet, Ströer, Biznes i Ekologia, EkoGazeta, Sozosfera.pl, Ekologia.pl, Ekorynek.com, Ekologia i Rynek, Business Magazine

 

O UNEP/GRID-Warszawa

Od 1991 roku UNEP/GRID-Warszawa realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Wezmą udział

- Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska (tbc)

- Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji

- Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa

- Bogusław CHRABOTA, redaktor naczelny Rzeczpospolita, Climate Leadership Council

- Gunnar Haglund, radca Ambasady Szwecji w Warszawie

- prof. Grzegorz Kołodko

- Rafał Kostrzyński, UNHCR

- Artur Nowak-Gocławski, CEO ANG

- Urszula Zielińska – posłanka Partia Zieloni (tbc)

- Prof. Zbigniew Karaczun, SGGW, członek Koalicji Klimatycznej oraz Climate Leadership Council

- Paulina Górska – eko-influencerka

 

Manifest odczyta Magdalena Popławska

Warunki akredytacji

obecność tylko z potwierdzoną akredytacją, zgłoszenia udziału do 01.06.2022 do:

Aleksandra Gąsowska

T: 733202653

E:aleksandra.gasowska@247.com.pl