Kalendarium

26 listopada
Kalendarium
Konferencja: 09:30 do 2019-11-27 15:15
Instytucja: Koalicja
Organizator:
Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"
Miejsce: Warszawa, Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94)
Kontakt:
Imię i nazwisko: Milena Bękarska
Firma: Koalicja
Telefon: 690 051 414
E-mail: konferencja|niesamodzielnym.pl| |konferencja|niesamodzielnym.pl

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO

Konferencja Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"
Konferencja "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO" ma zapoczątkować publiczną debatę o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

Informacje ogólne

Konferencja "OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO", którą organizujemy w dniach 26-27 listopada 2019 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94), ma zapoczątkować publiczną debatę o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce. Chcemy aby obejmowała rekomendacje kierunków zmian w tym sektorze w oparciu o raport przygotowywany na zlecenie Koalicji przez zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja ma mieć charakter cykliczny, ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, a udział nieodpłatny, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Przed dokonaniem rejestracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" od początku swojego istnienia (2014 rok) działa na rzecz zainicjowania systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz rozwoju i profesjonalizacji środowiskowego wsparcia. Jesteśmy zdania, że dla ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa osób niesamodzielnych i jakości ich życia niezwykle ważny jest fakt, żeby świadczone im usługi pomocowe i opiekuńcze były standaryzowane, koordynowane, nadzorowane i poparte stabilnymi źródłami finansowania. Zależy nam również na tym aby polskie społeczeństwo przygotować na zapowiadane zmiany demograficzne i uświadomić skalę tych zmian.

Wezmą udział

 • prof. Piotr Błędowski, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego
 • prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Główny Lekarz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Beata Drzazga, Prezes Zarządu, BetaMed S.A.
 • Grażyna Śmiarowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
 • Marzena Okła-Drewnowicz, Poseł na Sejm RP, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska
 • dr Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 • dr n. med. Iwona Markiewicz, Właściciel I-MED MARKIEWICZ Sp.j.
 • Rafał Marek, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM”
 • Janina Łowicka, Dyrektor ds. Medycznych, BetaMed S.A.
 • Aleksandra Pauszek, Psycholog Koordynujący Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego w Bydgoszczy
 • dr Elżbieta Szwałkiewicz, Prezes Zarządu, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Agnieszka Rucińska, Sekretarz Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
 • dr Michał Sutkowski, Prezes Oddziału w Warszawie, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Oddział w Warszawie
 • Jacek Szostakiewicz, Dyrektor Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk w Konstancinie-Jeziorna
 • Justyna Szymczyk, HR Business Partner, ORPEA Polska
 • dr Michał Milczarek, Forum Medycyny Laboratoryjnej
 • Bożena Magiera, Właściciel Domu Seniora w Borkach Małych
 • dr Paweł Łuczak, Adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  
 • dr Zofia Czepulis-Rutkowska, Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych  
 • prof. Daniel Eryk Lach, Katedra Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rafał Bakalarczyk, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • Sebastian Migdalski, Wiceprezes ds. Wyrobów Medycznych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • dr Wojciech Wysoczański, Dyrektor Oddziału Wrocławskiego, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
 • Mirosław Izdebski, Dyrektor Departamentu ds. Programów,  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
 • Dariusz Dziełak, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Leszek Wierzowiecki, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu
 • Stanisław Maćkowiak, Prezes Federacji Pacjentów Polskich 
 • Jacek Gleba, Prezes, MDT Medical Sp. z o.o. 
 • dr hab. prof. SGH Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
 • Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • Krzysztof Tłoczek, Wiceprezes Zarządu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
 • Adam Soska, Dyrektor ds. Operacyjnych, BetaMed S.A.
 • Wojciech Mizerka, Dyrektor Operacyjny, ORPEA Polska
 • Mieczysław Augustyn, Senator RP w latach 2005-2019
 • Grażyna Śmiarowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
 • Elżbieta Bojanowska, Dyrektor, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Oraz Przedstawiciele Klubów Parlamentarnych

Warunki akredytacji

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału:

 • e-mailowo na adres: konferencja@niesamodzielnym.pl (wpisaując: MEDIA imię, nazwisko, redakcja)
 • SMS pod numer: 690 051 414 (wpisaując: MEDIA imię, nazwisko, redakcja)
 • telefonicznie - 690 051 414