Kalendarium

1 marca
Kalendarium
Konferencja: 09:00 do 2023-03-02 16:00
Miejsce: Centrum Prasowe Newseria,
budynek Varso 2
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
transmisja on-line: Youtube

Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich


Partnerzy projektu RENALDO oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zapraszają na dwudniową konferencję w dniach 1-2 marca 2023 zatytułowaną " Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich”.

Informacje ogólne

Partnerzy projektu RENALDO oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zapraszają na dwudniową konferencję zatytułowaną " Spółdzielnie energetyczne jako element zrównoważonej transformacji energetycznej obszarów wiejskich”. 

W pierwszym dniu jej uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ideą spółdzielni energetycznych i ich korzyściami, dobrymi praktykami z projektu RENALDO oraz przykładami z krajów europejskich. MRiRW przedstawi również program wsparcia dla spółdzielni energetycznych „Energia dla wsi”. Drugi dzień konferencji jest z kolei dedykowany podmiotom zainteresowanych utworzeniem spółdzielni, które będą mogły nabyć obszerną wiedzę z zakresu zakładania, funkcjonowania i doboru źródeł OZE dla spółdzielni energetycznych oraz poznać ich podstawy prawne.

RENALDO to projekt realizowany na wniosek MRiRW, finansowany w 100 proc. ze środków UE oraz niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu i potrwa do końca marca 2023 roku. W ramach projektu powstają pilotażowe spółdzielnie energetyczne w siedmiu wybranych gminach z województwa podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami, doświadczenia i wnioski z projektu RENALDO mają posłużyć później jako impuls dla innych podmiotów, które będą zainteresowane zakładaniem spółdzielni energetycznych. Przydatnym narzędziem, opracowanym w ramach tego projektu, jest też specjalny kalkulator umożliwiający modelowanie profili i dobór optymalnych źródeł generacji OZE do potrzeb członków spółdzielni energetycznej oraz podręcznik „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię energetyczną“. Oba materiały będą już niebawem dostępne na stronie KOWR.

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w Ustawie o OZE. Tworzy lokalny rynek energii dla swoich członków w oparciu o zbiorową działalność prosumencką. Jej ideą jest zapewnienie członkom spółdzielni tańszej energii dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów, a dodatkową zaletą jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ energia jest zużywana i bilansowana lokalnie, na małym obszarze. Wpływa to też m.in. na zrównoważoną transformację obszarów wiejskich, zmniejszenie wpływu rolnictwa na środowisko i spadek ubóstwa energetycznego.

Warunki akredytacji

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ilość miejsc w wydarzeniu stacjonarnym jest ograniczona. W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o wypełnienie formularza  do 24 lutego 2023. W obu dniach wydarzenie będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube. Link do streamingu zostanie przesłany na adres mailowy do uczestników dzień przed konferencją.

 

Renaldo konferencja - dzień pierwszy

 

 

Renaldo konferencja - dzień drugi