Kalendarium

22 stycznia
Kalendarium
Konferencja: do 2018-01-24
Organizator:
Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym"
Miejsce: Kraków, Hotel Fero Express***
Kontakt:
Imię i nazwisko: Małgorzata Tymorek
Telefon: 22 630 98 02
E-mail: mtymorek|kig.pl| |mtymorek|kig.pl

Szkolenie dla NGO i Izb Gospodarczych w Krakowie!

Wzmocnij z nami pozycję swojej organizacji
Zapraszamy przedstawicieli regionalnych i branżowych izb gospodarczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Informacje ogólne

Najbliższe bezpłatne szkolenie dla NGO i Izb Gospodarczych już 22 stycznia w Krakowie!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na bezpłatne szkolenia przygotowujące do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk. Szczegółowy program

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Więcej informacji na www.iped.pl/efektywne-ngo-i-izby-gospodarcze.html

Warunki akredytacji

Wypełnienie formularza : www.iped.pl/formularz-zgloszeniowy,2.html