Komunikaty PR

Najnowsze badanie wpływu diety na występowanie objawów dermatologicznych u kotów

2018-07-12  |  11:00
Biuro prasowe
Do pobrania info_pras ( 0.27 MB )

Zastosowanie diety Anallergenic Royal Canin istotnie zmniejszyło u badanych kotów zarówno występowanie zmian skórnych, jak i stopień odczuwanego przez nie świądu. W ostatnim dniu badania średnia procentowa zmiana skali SCORFAD wyniosła 52,49% w stosunku do początku badania, natomiast skali VAS 70,24%. Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas XIV Warsztatów Dermatologicznych Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, które odbyły się w dniach 8-10 czerwca w Ustroniu.

 

U kotów zmiany skórne mają dużo różnych prezentacji klinicznych, a w porównaniu do diagnostyki psów – proces diagnostyki kotów jest trudniejszy do przeprowadzenia. Koty częściej się wylizują i czyszczą, rzadziej dochodzi u nich do wtórnych infekcji, rzadziej też zmiany skórne mają postać przewlekłą. Podczas XIV Warsztatów Dermatologicznych Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker i prof. Jarosław Popiel przedstawili wyniki badania trwającego od listopada 2017 r. do maja 2018 r., podczas którego oceniano wpływ stosowanej diety Anallergenic Royal Canin u kotów z podejrzeniem atopowego zapalenia skóry i/ lub alergii pokarmowej na stopień nasilenia zmian skórnych (wg. punktacji SCORFAD) i świąd (wg. skali VAS).

 

Opis badania

 

Do badania zostało zakwalifikowanych 39 kotów podejrzanych o atopowe zapalenie skóry lub/i alergię pokarmową, niewychodzących na zewnątrz i przebywających w domach właścicieli. W grupie badanej znalazło się 21 samców i 18 samic różnych ras. Ich średnia wieku wynosiła 4 lata, a średnia masa ciała 4,7 kg. Zostały wykluczone u nich inne choroby skóry i wyleczone powikłania.  Koty nie otrzymywały żadnych leków ogólnoustrojowych dwa tygodnie przed rozpoczęciem oraz w czasie trwania badania. Możliwe było jedynie stosowanie profilaktyki przeciw pchłom i kleszczom ze względu na ryzyko zarażenia chorobami odkleszczowymi i alergiczne pchle zapalenie skóry.

 

Schemat badania

 

Przez 2 tygodnie przed badaniem stopniowo wprowadzano kotom dietę Anallergenic poprzez mieszanie jej z dotychczas stosowaną karmą. Koty zakwalifikowane do badania były żywione wyłącznie dietą Anallergenic Royal Canin przez 12 tygodni (84 dni). Badanie kliniczne pacjentów wraz z określeniem masy ciała oraz wypełnieniem kwestionariuszy były przeprowadzane w dniach 0, 21, 42, 63 oraz 84.

 

Efekty mierzone wg punktacji SCORFAD i skali VAS

 

W badaniu wykorzystano skalę SCORFAD, według której oceniano nasilenie czterech typów zmian (otarcia, płytki eozynofilowe, wyłysienia z samouszkodzenia, prosówkowe zapalenie skóry) w 10 miejscach ciała w skali od zera do czterech punktów (0 – brak zmian, 1 – bardzo łagodne, 2 – łagodne, 3 – umiarkowane, 4 – ciężkie). Natężenie świądu oceniano w skali VAS. Na 5 punktów oceniano niezwykle silny świąd (niemal ciągły, gdy zwierzę zaczyna się drapać, nie może przestać, świąd obecny nawet podczas wizyty u lekarza, niezbędne jest unieruchomienie zwierzęcia, by przerwać świąd); na 4 punkty znaczny świąd (długie epizody drapania, świąd może być obecny także w nocy, w czasie posiłków i podczas zabawy); na 3 punkty średni świąd (regularne epizody drapania świąd może być obecny także w nocy, w czasie posiłków i podczas zabawy); na 2 punkty nieznaczny świąd (wygryzanie częstsze, nie pojawia się, gdy zwierzę śpi, podczas posiłków i w czasie zabawy); na 1 punkt słaby świąd (sporadyczne napady świądu, kot drapie się niewiele więcej niż przed chorobą); na zero punktów brak świądu.

 

Wnioski z badania

 

Badanie potwierdza skuteczność kliniczną diety Anallergenic Royal Canin. Wartość średnia SCORFAD obniżyła się z 8,0 na początku do 3,77 po 84 dniach, a mediana spadła z 8 punktów do 3 punktów. Wartość średnia VAS spadła z 4,02 (znaczny świąd) na początku do 1,22 (słaby świąd) po 84 dniach, a mediana zmniejszyła się z 4 punktów do 1 punktu. Oznacza to polepszenie stanu skóry oraz komfortu życia u wszystkich badanych zwierząt.

 

Obydwa efekty były skorelowane ze sobą i obserwowane u wszystkich kotów niezależnie od rasy, masy ciała czy tez sposobu żywienia przed przystąpieniem dobadania. Stosowanie diety hydrolizowanej Anallegenic Royal Canin nie wpłynęło na masę ciała badanych zwierząt.

 

Zastosowanie diety Anallergenic Royal Canin istotnie zmniejszyło u badanych kotów zarówno występowanie zmian skórnych jak i stopień odczuwanego przez nie świądu. W ostatnim dniu badania średnia procentowa zmiana skali SCORFAD wyniosła 52,49% w stosunku do początku badania, natomiast skali VAS 70,24%.

 

Zaobserwowaliśmy znaczne zmniejszenie nasilenia objawów dermatologicznych u kotów żywionych dietą Anallergenic Royal Canin. Poprawa dobrostanu zwierząt dotyczyła nie tylko polepszenia stanu skóry, ale także zmniejszenia odczuwania świądu – mówi dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker. I dodaje: Dieta Anallergenic Royal Canin jest skuteczna w codziennej praktyce lekarskiej zarówno jako dieta eliminacyjna, jak i długoterminowa w przypadku alergii pokarmowej lub/i atopowym zapaleniu skóry.

 

Autorzy badania: dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw. dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker, dr hab. Iwona Taszkun, dr n. wet. Zbigniew Blimke, lek wet. Joanna Karaś-Tęcza, dr n. wet. Małgorzata Taube, lek. wet. Violetta Olender, lek. wet. Piotr Parys.


W 2016 r. przeprowadzone zostało analogiczne badanie dot. problemów dermatologicznych psów. Wyniki potwierdziły, że zastosowanie diety Anallergenic Royal Canin istotnie zmniejszyło u badanych psów zarówno występowanie zmian skórnych (rumień, liszajowacenie, otarcia i/lub wyłysienia) jak i stopień odczuwanego przez nie świądu. Redukcja zmian skórnych oraz obniżanie odczucia świądu były skorelowane ze sobą i obserwowane u wszystkich psów niezależnie od rasy, masy ciała czy tez sposobu żywienia przed przystąpieniem do testu. Zmniejszenie występowania zmian skórnych i świądu o około 50 % zauważono po 6 tygodniach (ok 45 dnia) natomiast po 90 dniach średnia procentowa zmiana skali CADESI-4 w stosunku do początku badania wyniosła 72,3% a średnia procentowa zmiana wartości skali świądu wyniosła 74,1%. Stosowanie diety hydrolizowanej Anallegenic Royal Canin nie wpłynęło na masę ciała badanych zwierząt.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Komunikaty PR”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy (media)
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Zdrowie Światowy Dzień Cukrzycy - jak dbać o wzrok? Biuro prasowe
2018-11-14 | 10:00

Światowy Dzień Cukrzycy - jak dbać o wzrok?

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 15 milionów osób straciło wzrok w wyniku tzw. powikłań cukrzycy. Od lat w listopadzie prowadzone są działania związane z walką z tą
Zdrowie Jak wykształcić prawidłowe nawyki żywieniowe?
2018-10-30 | 11:00

Jak wykształcić prawidłowe nawyki żywieniowe?

Zbilansowana dieta to jeden z ważniejszych czynników wpływających na zdrowie. Świadomość co do jej znaczenia dla zachowania zdrowia wciąż rośnie. Wyzwaniem pozostaje jednak to, jak
Zdrowie Nowe możliwości leczenia wzroku w Łodzi
2018-10-26 | 15:00

Nowe możliwości leczenia wzroku w Łodzi

Wady wzroku jako powszechny problem Wg wyników badań ponad połowa Polaków ma wadę wzroku (BCMM/badania marketingowe). Najpopularniejszym sposobem korekcji oczu są wciąż

Kalendarium

Patronaty medialne

Obsługa konferencji prasowych i innych wydarzeń

Agencja informacyjna Newseria realizując zleconą obsługę wydarzenia przygotowuje pełny zapis konferencji, a także realizuje wywiady z gośćmi i uczestnikami wydarzenia.

> Zobacz pełne informacje o naszej ofercie.

Bankowość

Zadłużenie Polaków przekracza już 34 mld zł i wciąż rośnie. Potrzebna lepsza edukacja finansowa

Złe nawyki finansowe, przeszacowanie swoich możliwości albo kompulsywne zakupy, a także sytuacja życiowa – na przykład utrata pracy, rozwód czy ciężka choroba w rodzinie – mogą być przyczyną zadłużenia. Z danych Grupy KRUK wynika, że na koniec III kwartału tego roku z takim problemem boryka się 4,5 mln Polaków. Mają oni łącznie do spłaty 34 mld zł. 17 listopada już po raz dziesiąty w Polsce będziemy obchodzić Dzień bez Długów. Jest to między innymi okazja do edukacji finansowej Polaków i zwrócenia ich uwagi na problem zadłużenia. 

Prawo

W 2019 roku wchodzą nowe obciążenia prawne dla pracodawców. Koszty pracy będą dalej rosnąć

Polscy pracodawcy odczuli w ostatnich miesiącach wzrost kosztów pracy. Generują go, po pierwsze, dobra koniunktura gospodarcza, która pociąga za sobą wzrost płac, a po drugie, szereg zmian prawnych, na które pracodawca nie ma żadnego wpływu. Już w tej chwili obciążenie składkowe po stronie pracodawcy wynosi ok. 20 proc. wynagrodzenia pracownika. Po wprowadzeniu pracowniczych programów kapitałowych będzie ono jeszcze wyższe. Nadal istnieje ryzyko związane ze zniesieniem limitu tzw. 30-krotności. Choć Trybunał Konstytucyjny uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją, temat wciąż może powrócić. Wzrostu kosztów nie da się uniknąć, ale pracodawcy mogą je sobie zrekompensować gdzie indziej – wskazują eksperci Ayming Polska.

Patronat Newserii

Bankowość

Citi Handlowy stawia na sztuczną inteligencję. W 2019 roku biometria ma zastąpić tradycyjny sposób logowania w nowej aplikacji mobilnej

W ciągu trzech pierwszych kwartałów tego roku Citi Handlowy wypracował wzrost zysku netto z 372,2 mln zł do 486,6 mln zł. W części instytucjonalnej bank zamierza nadal aktywnie promować biznes międzynarodowy, wspierając ekspansję polskich przedsiębiorstw e-commerce. W bankowości detalicznej strategia zakłada inwestowanie w relacje z klientami i dalszą digitalizację rozwiązań, która ma poprawić jakość oferowanych produktów i usług. W 2019 roku Citi Handlowy wdrażać będzie w dwóch fazach nową aplikację mobilną, zbudowaną zgodnie z trendem otwartej bankowości, w której tradycyjny model logowania zastąpi biometria. Prezes banku Sławomir S. Sikora podkreśla, że technologie – zwłaszcza sztuczna inteligencja – będą przesądzać o przyszłym kształcie usług bankowych. 

Handel

Polacy wystawiają często negatywne komentarze firmom w internecie. Robią to z chęci rekompensaty i ostrzeżenia innych klientów

Pozytywne opinie budują wiarygodność firm w oczach potencjalnych klientów. Zdaniem ekspertów Polacy woleliby wystawiać dobre oceny, nie mają jednak motywacji do dzielenia się pozytywnymi doświadczeniami. Do negatywnych komentarzy skłania ich chęć powetowania własnych strat oraz ostrzeżenia innych konsumentów przed nietrafionym wyborem. Podejmujemy decyzje kierując się opiniami, dlatego do dzielenia się nimi  w sieci zachęca kampania „Dobry głos dla firm”.

Problemy społeczne

60 proc. Polaków pracuje nieefektywnie. Przyczyną permanentne zmęczenie i nieumiejętne zarządzanie energią życiową

11 mln Polaków cierpi z powodu permanentnego zmęczenia. Przekłada się ono zarówno na jakość życia prywatnego, jak i na obniżoną efektywność w pracy. Przyczyną jest m.in. nieumiejętne zarządzanie energią, którą należy czerpać z czterech źródeł: fizycznego, emocjonalnego, mentalnego i społecznego. Pomaga to rozwijać siłę i odporność psychiczną.