Newsy

Uchodźcy z Ukrainy ze wsparciem ze strony ubezpieczycieli. Bezpłatne polisy mogą otrzymać dzieci w szkołach, kierowcy czy najemcy mieszkań

2022-05-04  |  06:25
Mówi:Jacek Rink, menedżer zespołu rozwoju produktów i badań rynku, UNIQA
Dariusz Baran, menedżer zespołu ubezpieczeń osobowych, UNIQA
 • MP4
 • Rosyjska napaść na Ukrainę i wybuch wojny sprawiły, że w Polsce z każdym dniem rośnie liczba uchodźców zza wschodniej granicy. W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się Polacy, instytucje, NGO-sy i prywatne firmy, w tym także ubezpieczyciele. Poza przekazywaniem pieniędzy i organizowaniem akcji pomocowych wprowadzili oni szereg ułatwień dla ukraińskich obywateli, takich jak bezkosztowe, 30-dniowe ubezpieczenie OC pojazdu czy możliwość bezpłatnego objęcia ochroną NNW uczniów z Ukrainy zapisanych do polskich szkół. Na bezpłatną ochronę ubezpieczeniową mogą liczyć też ci, którzy zdecydowali się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy lub zapewnić im mieszkanie.

   Duża liczba uchodźców z Ukrainy dla nas wszystkich jest zaskoczeniem, natomiast ubezpieczyciele na tyle, na ile potrafią, starają się pomóc – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Rink, menedżer zespołu rozwoju produktu i badania rynku w UNIQA.

  Według ostatnich danych Straży Granicznej od 24 lutego br., czyli od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę i początku wojny w tym kraju, do Polski przyjechało blisko 3,1 mln ukraińskich uchodźców. Dziennie granicę przekracza ok. 20 tys. osób, zarówno pieszo, jak i autobusami czy pociągami, ale część z nich przyjeżdża też własnymi samochodami, które zgodnie z przepisami powinny mieć Zieloną Kartę (dokument potwierdzający, że pojazd jest ubezpieczony na terenie kraju rejestracji) lub ubezpieczenie OC graniczne.

  Polscy ubezpieczyciele postanowili pomóc w tym aspekcie kierowcom z Ukrainy, którzy w pośpiechu opuszczali mieszkania i często nie mają ze sobą wymaganych dokumentów. Dlatego część firm oferuje krótkoterminowe, 30-dniowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych bez konieczności opłacenia składki.

  – Inne zakłady ubezpieczeń organizują np. infolinie w języku ukraińskim i rezygnują z wymogu posiadania PESEL, dzięki czemu mogą oni bezproblemowo skontaktować się z ubezpieczycielem i zawierać umowy w uproszczony sposób – wymienia Jacek Rink.

  Wsparciem objęte zostały też dzieci z Ukrainy. Jak w ubiegłym tygodniu informowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, w polskim systemie edukacji jest ponad 193 tys. (z czego 140 tys. uczęszcza do szkół podstawowych, a 37 tys. do przedszkoli). Część towarzystw ubezpieczeniowych zapewnia im bezpłatną, bezskładkową ochronę w ramach NNW w placówkach oświatowych objętych ubezpieczeniem grupowym.

  – Uczniowie z Ukrainy, podobnie jak polskie dzieci, powinni być objęci ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne – mówi Dariusz Baran, menedżer zespołu ubezpieczeń osobowych, UNIQA. – Uczniowie z Ukrainy są obejmowani polisą NNW w takim samym zakresie jak uczniowie z Polski. Maksymalnie uprościliśmy jednak procedurę obejmowania ich taką ochroną ubezpieczeniową. Wystarczy przesłać do nas imienne zgłoszenie ucznia, który ma zostać nią objęty.

  UNIQA oferuje też specjalną ochronę ubezpieczeniową wszystkim tym, którzy w ramach tymczasowej pomocy zdecydowali się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy i zapewnić im mieszkanie.

  – Tym klientom, którzy posiadają ubezpieczenie nieruchomości i przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, oferujemy możliwość bezkosztowego rozszerzenia tej polisy o OC najemcy. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, wypełnić specjalny formularz i wyrazić chęć przystąpienia do tego programu pomocowego. Wtedy polisa zostanie rozszerzona o ubezpieczenie OC najemcy, więc zakład ubezpieczeń pokryje ewentualne szkody wyrządzone w mieniu właściciela – mówi Jacek Rink. – W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, z którymi współpracujemy i które wynajmują mieszkania uchodźcom z Ukrainy, jesteśmy w stanie zaoferować im ubezpieczenie tych mieszkań za symboliczną złotówkę. 

  Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń, branża przeznacza też spore środki finansowe na wsparcie uchodźców z Ukrainy, jak i niesienie pomocy humanitarnej bezpośrednio w kraju ogarniętym wojną. Ubezpieczyciele w sumie przekazali już na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych. Większość z nich angażuje się też w szereg akcji pomocowych: organizują zbiórki darów i najbardziej potrzebnych rzeczy, oferują wsparcie medyczne i psychologiczne, pomoc prawną albo tymczasowe mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. PIU wskazuje też, że towarzystwa ubezpieczeniowe, które miały swoje oddziały i prowadziły działalność w Ukrainie, uruchomiły specjalne środki i podjęły działania, aby wesprzeć tamtejszych pracowników i ich rodziny.

  Kalendarium

  Więcej ważnych informacji

  Kongres Nowej Mobilności

  Jedynka Newserii

  Jedynka Newserii

  Farmacja

  Ryzyko śmierci z powodów anestezjologicznych jest dziś praktycznie zerowe. W szpitalach rośnie jednak liczba zakażeń i powikłań pooperacyjnych

  Dzięki wyśrubowanym standardom wypracowywanym w ostatnich dekadach anestezjologia jest dziś jedną z najbezpieczniejszych dziedzin medycyny. Mimo to problem powikłań okołooperacyjnych narasta z powodu rosnącej liczby zakażeń szpitalnych. To zaś drastycznie pogarsza rokowania pacjentów po zabiegach operacyjnych. – Trzy obszary, w których bezpieczeństwo pacjenta i optymalizacja leczenia może być poprawiona, to właśnie zakażenia, prawidłowa farmakoterapia i prawidłowa diagnostyka obrazowa – wskazuje anestezjolog, prof. Janusz Andres. Jak podkreśla, potrzebna jest dyskusja ekspertów różnych specjalizacji, która przyczyniłaby się do rozwiązania obecnych problemów i ogólnej poprawy bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów.

  Edukacja

  Ponad połowa firm z sektora przemysłowego ma problem z pozyskaniem kadr. Wciąż potrzebna jest promocja zawodów technicznych wśród młodzieży

  W Polsce stopa bezrobocia pozostaje na rekordowo niskim poziomie, a zapotrzebowanie na nowych pracowników rośnie szybciej niż ich podaż. Dotyczy to zwłaszcza firm produkcyjnych i zawodów technicznych. Według badania Grafton Recruitment ponad połowa pracodawców z branży przemysłowej wskazała jako największe wyzwanie w tym roku pozyskanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Jedną z przyczyn, wskazywanych przez ekspertów, jest wciąż niedostatecznie często wybierane szkolnictwo zawodowe i uczelnie techniczne. Dlatego firmy chętnie angażują się we wszelkie inicjatywy, które mają promować zawody techniczne.

  Prawo

  Samorządy na coraz większym minusie. Pogrąża je m.in. duża niestabilność regulacyjna i rosnąca liczba zadań

  Samorządy od czterech lat są zmuszone łatać coraz większe dziury w swoich budżetach. Spadek dochodów z tytułu podatku PIT, pandemia, wojna w Ukrainie i kryzys uchodźczy, inflacja i wysokie ceny energii, a na dodatek brak środków z KPO spowodowały, że obecnie trudno jest im planować jakiekolwiek większe wydatki. Sytuację pogarsza niestabilność regulacyjna i coraz większa liczba zadań przerzucanych na samorządy, co pociąga za sobą wzrost wydatków budżetowych. – Jednym z ważniejszych wyzwań w tym obszarze jest obecnie opieka społeczna – wskazuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

  Partner serwisu

  Instytut Monitorowania Mediów

  Szkolenia

  Akademia Newserii

  Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.