Komunikaty PR

Europa: Jak duży będzie szok spowodowany przez stopy procentowe w 2023?

2022-11-30  |  12:00
Biuro prasowe
Kontakt
Artur Niewrzędowski
AKM multiAN PR

Godebskiego 20
05-820 Piastów
artur.niewrzedowski|multian.pl| |artur.niewrzedowski|multian.pl
509433874
www.multian.pl
Do pobrania Komunikat ( 0.17 MB )

• W obliczu rosnących stóp procentowych i pogarszających się perspektyw gospodarczych, wciąż korzystna dynamika kredytowa w strefie euro prawdopodobnie nie utrzyma się zbyt długo. Po roku stabilizacji standardów udzielania kredytów, banki stały się znacznie bardziej niechętne do podejmowania ryzyka. Standardy przyznawania kredytów będą prawdopodobnie ulegać dalszemu zaostrzeniu, ponieważ zmniejszająca się tolerancja banków na ryzyko, wyższy koszt pozyskiwania funduszy oraz ograniczenia bilansowe wpłyną na podaż kredytów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zakres zaostrzenia netto jest zbliżony do poziomu obserwowanego w początkowej fazie kryzysu wywołanego przez Covid-19 w 2020 roku.

• W przypadku przedsiębiorstw Allianz Trade oczekuje średniego wzrostu stóp procentowych o +200 punktów bazowych w pierwszej połowie 2023 roku. Patrząc w przyszłość, wzrost zadłużenia finansowego przedsiębiorstw niefinansowych do nowych poziomów rekordowych w wartościach bezwzględnych, w połączeniu z globalnym zaostrzeniem warunków finansowych, spowoduje wzrost kosztów odsetkowych i zwiększenie kosztów przedsiębiorstw. Allianz Trade przewiduje, że do połowy 2023 roku dalsze podwyżki stóp procentowych spowodują wzrost średniego oprocentowania dla przedsiębiorstw o dodatkowe 200 punktów bazowych, co z kolei obniży marże firm o ponad -3 punkty procentowe. Najbardziej zagrożone są Włochy, Hiszpania i Francja. Należy jednak pamiętać, że w przypadku ponad 50% kredytów korporacyjnych okres zapadalności uległ wydłużeniu do ponad pięciu lat, a w przypadku mniej niż 20% wynosi poniżej jednego roku.

• W przypadku gospodarstw domowych, przeniesienie stóp procentowych może wynieść średnio 210 punktów bazowych. Wstrząs ten mógłby zostać częściowo zrekompensowany przez nadwyżkę oszczędności związanych z Covid-19 i wprowadzonymi środkami ostrożności. Biorąc pod uwagę udział kredytów o zmiennym oprocentowaniu (wynoszący mniej niż 10% wszystkich kredytów wobec blisko 40% przed 2012 rokiem) Allianz Trade szacuje, że strata w zakresie siły nabywczej gospodarstw domowych w strefie euro wyniesie średnio -1 punkt procentowy, co odpowiada kwocie blisko 500 EUR na gospodarstwo domowe. Wydatki z tytułu odsetek w 2023 roku byłyby równe około 20-30% całkowitych oszczędności osiągniętych w związku z pandemią Covid w Niemczech i Francji, 45% we Włoszech oraz ponad 50% w Hiszpanii. Ogółem, pomimo wysokiej stopy inflacji, prędkość przepływu pieniądza utrzymuje się znacznie poniżej poziomu sprzed pandemii, co oznacza, że większa część wzrostu podaży pieniądza została wchłonięta przez zwiększone zapotrzebowanie na środki ostrożnościowe (tzn. pieniądze, które nie zmieniają właściciela, w przeciwieństwie do sald transakcyjnych).

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Finanse W tych branżach w 2022 roku wydłużył się czas oczekiwania na przelew Biuro prasowe
2023-01-31 | 15:00

W tych branżach w 2022 roku wydłużył się czas oczekiwania na przelew

Wg danych faktura.pl w 2022 roku zapisany na fakturach wystawianych przez firmy MSP termin przelewu wyniósł średnio 13,2 dnia. Jest on niemal taki sam jak w 2021 roku, jednak są
Finanse Własne lokum z programem „Pierwsze Mieszkanie” – sprawdzamy, gdzie warto?
2023-01-30 | 01:00

Własne lokum z programem „Pierwsze Mieszkanie” – sprawdzamy, gdzie warto?

Wybór idealnego mieszkania to spore wyzwanie. Jednym z najważniejszych kryteriów jest lokalizacja nieruchomości. Potencjalni nabywcy zwracają uwagę na obecność sklepów,
Finanse BRAK ZDJĘCIA
2023-01-30 | 01:00

Raty kredytów spadają, a zdolność kredytowa zaczyna powoli wzrastać

Według danych Biura Informacji Kredytowej z 5 stycznia 2023 roku, średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w grudniu 2022 r. wyniosła 347,62 tys. zł i była niższa o 3,3% r/r. WIBOR trzymiesięczny (3M), który jest

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Bankowość

ESG stymuluje rozwój zielonej transformacji. PGE planuje wielomiliardowe inwestycje w OZE i dystrybucję

W ramach transformacji energetycznej PGE zrealizuje w najbliższych latach potężne, wielomiliardowe inwestycje w OZE i dystrybucję, ale  aby ułatwić pozyskiwanie finansowania na te inwestycje  musi w większym stopniu odpowiedzieć na oczekiwania instytucji, które będą je współfinansować. – Musimy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom związanym z realizacją ścieżki dekarbonizacji oraz wplataniem elementów ESG w strategię biznesową – zaznacza Filip Osadczuk, pełnomocnik zarządu ds. ESG oraz dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

Handel

Sektor handlu atrakcyjny dla pracowników. Najbardziej poszukiwani są kierowcy i przedstawiciele handlowi

W handlu, zarówno detalicznym, jak i hurtowym, pracuje nawet 2 mln osób. Na tle innych sektorów w stosunkowo najmniejszym stopniu odczuwa on brak rąk do pracy. W przypadku dużych podmiotów pracowników przyciągają łatwość dostępu i możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz wiele ścieżek awansu w ramach organizacji. Dlatego często wiążą się z takim pracodawcą na wiele lat.

IT i technologie

Sztuczna inteligencja generuje już teksty o takiej samej wartości jak te tworzone przez ludzi. To duże wyzwanie pod kątem cyberbezpieczeństwa

Model językowy w trzy sekundy nauczy się sposobu mówienia danej osoby, a potem wypowie dowolny komunikat jej głosem i z jej emocjami. Najprawdopodobniej w takim kierunku rozwiną się algorytmy generujące dziś komunikaty tekstowe o walorach równoznacznych z tymi, które tworzą ludzie. Choć technologia przynosi wiele korzyści, związanych np. z łatwiejszą komunikacją ze sztuczną inteligencją, to pojawiają się obawy o jej nieetyczne wykorzystanie, np. w cyberatakach czy tworzeniu bardzo wiarygodnych fake newsów. Te ryzyka nie zagrożą jednak rozwojowi takich rozwiązań i ich wdrażaniu na masową skalę. Rynek technologii przetwarzania języka naturalnego do końca dekady wzrośnie niemal dwudziestokrotnie.

Współpraca

Obsługa konferencji prasowych

Zapraszamy do współpracy przy organizacji konferencji prasowych. Nasz doświadczony i kompetentny zespół sprosta każdej realizacji. Dysponujemy nowoczesnym, multimedialnym centrum konferencyjnym i biznesowym w samym sercu Warszawy. Zapraszamy do kontaktu w sprawie oferty.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.