Komunikaty PR

Od czego zależy wysokość renty dożywotniej?

2021-09-24  |  19:00
Biuro prasowe

O hipotece odwróconej możemy mówić w dwóch ujęciach: sprzedażowym i kredytowym. Model sprzedażowy to inaczej renta dożywotnia oferowana w Polsce przede wszystkim przez fundusze hipoteczne. W tym wypadku, w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości, senior otrzymuje świadczenia pieniężne aż do swojej śmierci i może dożywotnio zamieszkiwać swoje lokum. Model kredytowy hipoteki odwróconej niestety nie istnieje w Polsce w praktyce. To usługa, którą mogłyby oferować banki na mocy ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, ale dotychczas żaden nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Od czego zależy wysokość świadczeń w przypadku renty dożywotniej?

 

Przypomnijmy, że renta dożywotnia, czyli hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym funkcjonuje w Polsce od ponad dziesięciu lat. Jest to rozwiązanie skierowane do osób 65+, które posiadają nieruchomość na własność i w zamian za przekazanie prawa do jej własności będą pobierać świadczenia pieniężne do końca życia. Wysokość renty dożywotniej zależy od kilku czynników. Przede wszystkim wartości posiadanej nieruchomości, płci świadczeniobiorcy oraz jego wieku. Z danych Związku Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że średnia wartość renty dożywotniej to 1000 zł miesięcznie, ale Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM podkreśla, że zdarzają się również renty w wysokości 3000 zł, a nawet 5000 zł. Wszystko zależy od konkretnego przypadku. Często mówi się, że osoby prywatne, które podpisują z seniorem umowę dożywocia proponują wyższą rentę dożywotnią aniżeli profesjonalne instytucje. Warto zatem wyjaśnić jak taka renta jest wyliczana i jakie ryzyka są brane pod uwagę.

– Najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo beneficjenta, czyli osoby, która będzie otrzymywała świadczenia do końca swojego życia. Może się zdarzyć, że taka osoba przeżyje 20 lat, ale równie dobrze może jeszcze żyć 35 lat i wciąż pobierać rentę dożywotnią. Dlatego szacując takie zobowiązanie trzeba wziąć pod uwagę dużo czynników. Często czytamy w mediach, że umowy zawierane indywidualnie, przez osoby prywatne, np. seniora i jego sąsiada, nie są dotrzymywane. Trzeba podkreślić, że osoby prywatne niejednokrotnie mają dobre chęci i chcą wspierać seniorów finansowo, ale nie zdają sobie sprawy, że wzięcie na siebie tak długofalowego zobowiązania może być ryzykowne. Nie każdy jest w stanie przewidzieć jak będzie wyglądała jego sytuacja finansowa za 5, 10, czy 15 lat, a co dopiero unieść stałe wypłaty dla seniora i to w długiej perspektywie czasu – dodaje Robert Majkowski, Prezes najstarszego i największego funduszu hipotecznego w Polsce.

Odwrócony kredyt hipoteczny, który mogłyby oferować banki, nie istnieje w Polsce w praktyce, gdyż dotychczas żaden bank nie wprowadził go do swojej oferty.

 

Kilka niewiadomych, które wpływają na kalkulację

W przypadku hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym wyliczenia renty dożywotniej jest dosyć skomplikowane, a usługodawca musi zobowiązać się do spełniania szeregu świadczeń na rzecz świadczeniobiorcy. Największa trudność wynika z nieograniczonego w czasie terminu wypełniania świadczeń oraz nieograniczonego w czasie prawa do korzystania z nieruchomości przez beneficjenta. Skutkuje to tym, że nie jest znana łączna wysokość świadczeń, jakie fundusz hipoteczny będzie musiał spełnić, nieznany jest również moment, kiedy fundusz będzie mógł zbyć nieruchomości, z której przestanie korzystać dożywotnik. Tym samym, nie jest wiadome i nie można dokładnie określić przyszłej wartości, ceny nieruchomości, z której fundusz pokryje wszystkie powstałe w trakcie trwania umowy koszty. Dodatkowo w tej kalkulacji należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie, gdyż wypłacone świadczenia i poniesione koszty zostaną pokryte z nieruchomości w nieznanej przyszłości. Warto pamiętać, że przeważnie fundusze hipoteczne waloryzują wysokość wypłacanych świadczeń wskaźnikiem inflacji.

 

Wartość pieniądza w czasie

Wartość pieniądza w czasie i związane z tym mechanizmy warto wyjaśnić na podstawie pożyczki. Jeśli założymy, że koszt pieniądza w czasie wynosi 7,2 proc. w skali roku, a przysłowiowy Kowalski pożycza 100 tysięcy złotych, to po dziesięciu latach będzie miał do oddania ponad 200 tysięcy złotych. Oznacza to, że 100 tysięcy zł stanowić będzie właśnie koszt pieniądza w czasie. Po szesnastu latach ten koszt urośnie do ponad 200 tysięcy złotych i Kowalski będzie miał do oddania 304 tysiące złotych.

Wróćmy teraz do renty dożywotniej. Biorąc pod uwagę dane Głównego Urzędu Statystycznego z lipca 2021 roku kobieta w wieku 68 lat ma przed sobą – statystycznie – 17 lat życia. Tyle wynosi oczekiwana długość życia przeciętnej mieszkanki miasta w tym wieku. Jeżeli jej nieruchomość jest warta 300 tysięcy złotych, przy koszcie pieniądza w czasie 7,2 proc. w skali roku, łączna suma świadczeń pieniężnych wypłaconych z tytułu renty dożywotniej, w okresie 17 lat, które prognozuje do wypłaty fundusz hipoteczny w kwocie 100 tysięcy przekroczy wartość nieruchomości. 

Fundusze hipoteczne w swoich wyliczeniach muszą brać pod uwagę wiele zmiennych. Oceniając wysokość renty warto mieć na uwadze, że im większy jest stosunek świadczenia do wartości nieruchomości, tym większe jest ryzyko takiej transakcji. Aby zapewnić, że wypłaty będą stabilne, bezpieczne i regularne, to przy obecnych stopach procentowych szczególnie ostrożnie należy podchodzić do ofert rent dożywotnich, w których suma świadczeń w prognozowanej długości życia beneficjenta przekracza 50 proc. wartości nieruchomości.

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Finanse Nieczystość. Za zasłoną biznesu, we wnętrzu człowieka Biuro prasowe
2021-10-21 | 13:30

Nieczystość. Za zasłoną biznesu, we wnętrzu człowieka

Czy nieczystość w biznesie to synonim skuteczności? Czy sukces usprawiedliwia ofiary? Co możemy zrobić w kwestii zmian klimatu, zanieczyszczenia środowiska? Jak wpływa na nas cyfrowa
Finanse Zarabianie na nieruchomościach – co się dzisiaj opłaca?
2021-10-18 | 01:00

Zarabianie na nieruchomościach – co się dzisiaj opłaca?

Zarabianie na nieruchomościach – co się dzisiaj opłaca?   Patrząc obiektywnie na rynek inwestycyjny okazuje się, że nieruchomości to doskonałe miejsce na ulokowanie
Finanse BRAK ZDJĘCIA
2021-10-15 | 01:00

Kredyty dla firm podrożeją, biznes będzie szukał pieniędzy gdzie indziej

Rozpędzająca się i już rekordowa inflacja skłoniła RPP do podniesienia stóp procentowych. Kredyty staną się droższe, także te dla firm. To skomplikuje finansowanie działalności mikrobiznesu lub jego odwrót do innych

Więcej ważnych informacji

Handel

Rektor Uczelni Łazarskiego: Ustawa o cyberbezpieczeństwie wymaga ponownych konsultacji. Wątpliwości budzi zgodność z prawem części przepisów [DEPESZA]

– W tym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa pojawiły się całkowicie nowe przepisy, dotyczące choćby spółki pod nazwą Polskie 5G czy funduszu celowego na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa. Dlatego potrzebne są ponowne konsultacje – ocenia prof. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego. Jak podkreśla, już przy poprzednich wersjach nowelizacji były zgłaszane liczne uwagi z rynku, ale zostały one uwzględnione tylko w niewielkim stopniu. Aktualna wersja projektu nadal zawiera więc szereg wad prawnych i jest wątpliwa pod kątem zgodności z międzynarodowym, unijnym, a nawet polskim prawem.

Bankowość

Kredytobiorcy rezygnują z procesów frankowych w obawie przed wysokimi kosztami. Teraz będą mogli je wytoczyć bez kosztów i opłat początkowych

– Orzecznictwo sądowe jest w tej chwili bardzo przyjazne sprawom konsumenckim – mówi Anna Lengiewicz z kancelarii LWB Lengiewicz Wrońska i Wspólnicy. W sprawach sądowych dotyczących tzw. polisolokat i kredytów frankowych szanse na wygraną sięgają nawet 80–90 proc. Jednak większość konsumentów nie podejmuje żadnych kroków, aby odzyskać swoje pieniądze, obawiając się utraty kolejnych środków na opłacenie prawników i kosztów sądowych. W tym miesiącu ruszył dedykowany im program RePlan, który zapewnia finansowanie takich spraw. Kredytobiorca może w nim liczyć na obsługę prawną i pełne pokrycie kosztów postępowania, a wynagrodzenie zapłaci tylko w przypadku wygranej sprawy.

Transport

Drony przyszłością rynku usług transportowych. Dzięki nim przesyłki mogą być tańsze nawet o 80 procent

Na lotniskach całego świata coraz częściej wykorzystywane są drony cargo. Użycie ich do transportu nawet kilkuset kilogramowych paczek  pozwala obniżyć koszt nawet o 80 proc. Bezzałogowce są już używane między innymi w Australii do dystrybucji leków dla mieszkańców terenów wiejskich. Spółka wyspecjalizowana w transporcie dronowym działa także w Polsce, na lotnisku w Katowicach. Zdaniem analityków rynek logistyki z użyciem dronów wzrośnie w ciągu kilku lat niemal trzykrotnie.

Problemy społeczne

Kolejna pandemia może się pojawić już za sześć–osiem lat. Obecna ujawniła braki w systemie zarządzania kryzysowego

Pandemia COVID-19 pokazała, że polski system ochrony zdrowia nie jest przygotowany na kolejny kryzys o takiej skali – wskazują eksperci Instytutu Jagiellońskiego i postulują systemowe reformy. W raporcie „Jak przygotować polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie?” rekomendują wdrożenie 100 działań niezbędnych, żeby przygotować się na wypadek kolejnego zagrożenia epidemicznego. To m.in. efektywniejsze zarządzanie kadrami medycznymi, implementacja technologii mobilnych i rozwiązań IT przydatnych w walce z pandemią, ale i opracowanie odpowiednich strategii komunikacji na czas kryzysu, aby przeciwdziałać manipulacjom opinii publicznej.