Komunikaty PR

Unilever przedstawia plan wspierający równość, włączenie i różnorodność

2021-01-22  |  12:15
Biuro prasowe

Unilever, który zatrudnia ponad 150 tys. pracowników i którego produkty trafiają na 190 rynków na całym świecie, zadeklarował podjęcie szeregu kolejnych działań prospołecznych. Jednym z nich będzie osiągnięcie do 2025 r. obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z firmami, których właściciele lub osoby zarządzające pochodzą z grup niedostatecznie reprezentowanych.

Unilever podejmie także działania w kierunku weryfikacji kwestii odpowiedniego wynagradzania* pracowników swoich bezpośrednich podwykonawców i dostawców towarów. Mają one objąć przede wszystkim kraje rozwijające się, takie jak Indie, Indonezja, Malezja, czy Wybrzeże Kości Słoniowej.

Budowa i wspieranie różnorodności

Różnorodność w miejscu pracy bezpośrednio wpływa na poprawę wyników finansowych, sprzyjając innowacyjności, kreatywności i empatii. Dlatego jednym z najważniejszych celów Unilever w zakresie działań prospołecznych jest zapewnienie różnorodności wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Firma, wdrażając nową strategię „Równość, włączenie i różnorodność” chce usunąć bariery i nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Uwzględnia ona wyrównywanie szans i zwiększanie możliwości dla osób z grup niedostatecznie reprezentowanych.

Jednym z celów strategii jest osiągnięcie do 2025 r. obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z dostawcami – małymi i średnimi firmami - których właścicielami lub menadżerami są kobiety, przedstawiciele mniejszości narodowych, osoby z niepełnosprawnościami oraz LGBTQI+. Poza współpracą, Unilever będzie wspierać partnerów w ramach nowego programu, zapewniającego dostęp m.in. do finansowania i możliwości nawiązywania kontaktów.

Unilever chce również wykorzystywać siłę swoich marek do stymulowania zmian. Firma zwiększy liczbę reklam, do których zaangażowane będą osoby z różnorodnych grup, zarówno na ekranie, jak i za kamerą, by pomóc zwalczać stereotypy i promować sposób reprezentowania ludzi, który w większym stopniu sprzyja ich włączeniu.

Podnoszenie standardów życia

Zapewnienie, że ludzie na całym świecie zarabiają kwotę pozwalającą im na godne życie, jest ważnym krokiem w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa. Pozwala to zapewnić odpowiedni poziom życia, umożliwiający spełnienie podstawowych potrzeb rodziny, takich jak dostęp do żywności, wody, zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkalnych, edukacji, opieki zdrowotnej, a także zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych wydatków. Z drugiej strony, dzięki stymulowaniu wydatków konsumenckich, sprzyjaniu tworzenia miejsc pracy, wspieraniu małych firm, zmniejszaniu rotacji personelu, a także poprawie produktywności i jakości pracy, korzysta na tym cała gospodarka. A wszystko to tworzy korzystny cykl wzrostu gospodarczego.

Ambicją Unilever jest poprawa standardów życia wszystkich pracowników na całym świecie. W związku z tym firma zapowiedziała, że do 2030 r. zarobki każdej osoby dostarczającej towary i świadczącej usługi na rzecz firmy będą pozwalać na godziwy poziom życia jej i jej rodzinie. Obejmie to zwłaszcza pracowników zatrudnionych w sektorze produkcji i rolnictwa. Firma deklaruje chęć współpracy z dostawcami, innymi przedsiębiorstwami, organami rządowymi i organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia systemowej zmiany i globalnego przyjęcia praktyk związanych z godziwym wynagrodzeniem.

Jednocześnie do 2025 r. Unilever wesprze 5 milionów małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozwijania ich działalności poprzez dostęp do wiedzy, finansowania i technologii. MŚP, z którymi Unilever obecnie współpracuje, to często firmy detaliczne, prowadzące mniejszej lub średniej wielkości sklepy, czy też mikroprzedsiębiorcy oferujący swoje towary w sprzedaży ulicznej lub bezpośredniej. Zapewnienie im dostępu do narzędzi cyfrowych, usług finansowych oraz modeli publiczno-prawnych, wspierających przedsiębiorczość społeczną, ma pomóc im rozwijać ich działalność i zwiększać dochody.

Przygotowanie ludzi do pracy w przyszłości

Zmiany zachodzące w środowisku pracy wpływają na perspektywy zatrudnienia wielu osób. Obecnie wiele zawodów jest w trakcie gruntowych zmian, głównie pod wpływem cyfryzacji i automatyzacji. Unilever, będąc odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymywanie szans zatrudnienia, zapowiada działania przygotowujące pracowników i inne osoby spoza organizacji do zachodzących zmian społecznych i technologicznych.

W tym celu do 2025 r. firma deklaruje przekwalifikowanie wszystkich pracowników lub podniesienie ich kwalifikacji, aby zdobyli kompetencje niezbędne w przyszłości. Poza rozwojem umiejętności pracowników, do 2030 r. Unilever wprowadzi również nowe modele zatrudnienia i umożliwi pracownikom elastyczne formy zatrudnienia. Obejmą one m.in. umowy o pracę zapewniające dodatkowe świadczenia, takie jak na przykład urlopy na edukację lub przekwalifikowanie. Celem jest stworzenie środowiska, w którym docenia się otwartość i zdolność przystosowania się oraz które sprzyja rozwojowi talentów i wzmacnia odporność na zmiany rynkowe.

Ponadto Unilever do 2030 r. pomoże wyposażyć 10 milionów młodych osób w umiejętności niezbędne do wkroczenia na rynek pracy. Firma, wspólnie z partnerami pracuje nad LevelUp – platformą, która ułatwi młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego, umożliwi znalezienie stażu, czy zaoferuje pakiet szkoleń.

„Dwa największe zagrożenia, przed jakimi stoi obecnie świat, to zmiany klimatu i nierówność społeczna. Wydarzenia w minionym roku bez wątpienia doprowadziły do jeszcze większych podziałów. Należy zatem podjąć stanowcze działania na rzecz budowania społeczeństwa, które wspiera poprawę warunków bytowych, jest otwarte na różnorodność, pielęgnuje talenty i każdemu zapewnia jednakowe możliwości. Jesteśmy przekonani, że działania, do realizacji których się zobowiązaliśmy, uczynią z Unilever lepszą i silniejszą firmę, gotową na olbrzymie zmiany społeczne, których dzisiaj doświadczamy. Zmiany, które z pewnością będą przyspieszały. Bez zdrowego społeczeństwa nie można prowadzić zdrowego biznesu” – powiedział Alan Jope, dyrektor generalny Unilever.

* Wynagrodzenie otrzymywane za standardowy tydzień pracy, wystarczające na odpowiedni poziom życia pracownika i jego rodziny, obejmuje dostęp do żywności, wody, zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkalnych, edukacji, opieki zdrowotnej, a także zabezpieczenie na wypadek nieoczekiwanych wydatków.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Finanse Masterlease i Automarket na fali wzrostów Biuro prasowe
2021-03-04 | 18:00

Masterlease i Automarket na fali wzrostów

Grupa Masterlease po przejęciu przez PKO Leasing notuje wynik finansowy na poziomie 28,2 mln zł netto zysku za rok 2020. Spółka zanotowała dodatnie dynamiki wzrostu w zakresie
Finanse BFF OGŁASZA NOWĄ IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ MARKI
2021-03-04 | 15:00

BFF OGŁASZA NOWĄ IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ MARKI

BFF ma zaszczyt ogłosić nową tożsamość marki w związku z połączeniem firmy macierzystej Banca Farmafactoring S.p.A. z DEPObank S.p.A.1, które razem tworzyć będą BFF Bank
Finanse Co mogą ugrać frankowicze?
2021-03-03 | 10:30

Co mogą ugrać frankowicze?

Co mogą ugrać frankowicze? Oszczędzali dziesiątki tysięcy złotych na kredytach względem hipotek złotówkowych, by po zmianie kursu często dopłacać do interesu. Teraz dla

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Transport

W czasie pandemii Polacy zaczęli korzystać z carsharingu na dłuższe dystanse. Na krótkoterminowy wynajem aut stawia też coraz więcej firm

W czasie kolejnych lockdownów mobilność Polaków była mniejsza, ale z drugiej strony własny samochód stał się jedynym pewnym i bezpiecznym środkiem transportu. Za zmianami wynikającymi z obostrzeń pandemicznych szybko nadążyły też firmy carsharingowe, które wprowadziły do oferty usługę dezynfekcji pojazdu, tak żeby ich użytkowanie było bezpieczne dla zdrowia. Po chwilowym zahamowaniu popytu w ubiegłym roku w kolejnych miesiącach klienci chętniej sięgali po auta na minuty. I to nie tylko na krótkich dystansach, lecz również na dłuższe podróże. – Musieliśmy rozszerzyć naszą ofertę o pakiety dobowe czy tygodniowe i weszliśmy do 100 kolejnych miast – mówi Maciej Panek z PANEK Carsharing. Wynajem aut na minuty – zamiast własnej floty – rozważa też coraz więcej firm.

Ochrona środowiska

Do końca czerwca Krajowy Plan Odbudowy powinien uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Polska liczy na pierwsze środki już w wakacje

W drugiej połowie tego roku krajową gospodarkę powinny realnie wesprzeć środki przewidziane na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Projekt tego dokumentu kilka dni temu trafił do konsultacji. Jego głównymi celami mają być m.in. wzmocnienie konkurencyjności i odbudowa polskiej gospodarki po pandemii, wsparcie ochrony zdrowia i zielonej transformacji. Do rozdysponowania będzie prawie 60 mld euro. – W najbliższych miesiącach będziemy obserwowali boom gospodarczy i rozwojowy, o ile uporamy się z pandemią – mówi wiceminister Waldemar Buda. 

Prawo

W kwietniu możliwe duże zmiany w ubezpieczeniach społecznych. Rząd pracuje nad ustawą, która ma usprawnić rozliczenia płatników z ZUS-em

1 kwietnia 2021 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą pracuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z założeniami projekt ma uporządkować system ubezpieczeń społecznych, wprowadzić jednolite rozwiązania w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnić rozliczanie płatników z ZUS-em. Część rozwiązań budzi jednak wątpliwości. – Skrócenie do roku możliwości samodzielnego złożenia korekt informacji ZUS IWA, czyli dokumentów, na podstawie których ZUS ustala wysokość składki wypadkowej dla płatnika, zaburza równowagę między przedsiębiorcą a urzędem – komentują eksperci Inventage.

Problemy społeczne

Efektem pandemii może być fala samobójstw wśród nastolatków. Prawie 40 proc. zmaga się z objawami depresji, a co piąty z nich ma myśli samobójcze

Polska jeszcze przed pandemią COVID-19 była w niechlubnej czołówce państw z najwyższym odsetkiem samobójstw wśród dzieci i młodzieży. W 2019 roku w grupie wiekowej 13–18 lat odnotowano blisko tysiąc prób samobójczych. W ubiegłym roku było ich nieco mniej, ale specjaliści od zdrowia psychicznego obawiają się, że długotrwałym skutkiem pandemii może być fala samobójstw wśród nastolatków. – W grupie nastolatków z objawami depresji, potrzebującej natychmiastowej pomocy psychologa i psychiatry, ok. 18 proc. zmaga się z myślami samobójczymi – alarmuje psycholog dr Beata Rajba. – Nie oznacza to, że te nastolatki popełnią samobójstwo, ale że są w grupie wysokiego ryzyka i potrzebują natychmiastowej pomocy – dodaje.