Komunikaty PR

Wyniki za I kwartał – powrót korporacyjnego optymizmu?

2024-05-29  |  10:30
Biuro prasowe
Kontakt
Artur Niewrzędowski
AKM multiAN PR

Godebskiego 20
05-820 Piastów
artur.niewrzedowski|multian.pl| |artur.niewrzedowski|multian.pl
509433874
www.multian.pl
Do pobrania Komunikat ( 0.38 MB )

Spółki amerykańskie reprezentowane w indeksie S&P 500 notowały wyniki lepsze od oczekiwań; tymczasem w europejskim indeksie Stoxx 600 również jest poprawa, ale niejednorodna (najgorzej wypadły spółki z Polski)

 

Streszczenie

• Spółki z amerykańskiego indeksu S&P 500 nadal przewyższały oczekiwania, co doprowadziło do najwyższego wzrostu zysków rok do roku od 2. kwartału 2022 roku. Pomimo mieszanych prognoz na kolejny kwartał, analitycy nadal przewidują wzrost zysków o +11% w 2024 roku. 

• W Europie wyniki są mniej optymistyczne, ale wykazują oznaki poprawy, a pozytywna dynamika sugeruje, że wzrost zysków o +5% w 2024 r. będzie możliwy. 

• Sektor finansowy jest jedynym sektorem, który nadal odnotowuje dodatni roczny wzrost zysków i przychodów w Europie.

• Wyniki spółek europejskich ze Stoxx 600 są bardzo zróżnicowane w podziale na kraje: analitycy spodziewają się dodatniego wzrostu zysków w pierwszym kwartale firm z siedmiu na 15 krajów reprezentowanych w indeksie STOXX 600. Przewiduje się, że (reprezentowane w indeksie) spółki z Portugalii (+92,0%) i Hiszpanii (+20,5%) odnotują najwyższe roczne stopy wzrostu zysków, podczas gdy te z Polski (-27,1%) i Austrii (-18,6%) odnotują najniższy wzrost.

• Pomimo tych ogólnie zachęcających sygnałów płynących z obydwu indeksów, obecna reaktywność rynku i koncentracja zysków wskazują na podwyższone ryzyko skupione wokół kilku spółek i ich wysokich wycen (w skrócie: niewielki podzbiór megakorporacji napędza wyniki całego rynku), co może prowadzić do asymetrycznych negatywnych reakcji na złe wiadomości.

 

W pierwszym kwartale 2024 r. spółki z indeksu S&P 500 odnotowały najwyższy wzrost zysków rok do roku (+7,6%) od drugiego kwartału 2022 r. i najwyższy wzrost przychodów (+3,7%) od czwartego kwartału 2022 r., wprowadzając na rynki nową dawkę korporacyjnego optymizmu. W miarę jak sezon wyników za I kwartał dobiega końca, około 77% spółek z indeksu S&P 500 przekroczyło oczekiwania analityków dotyczące zysków, a 60% przekroczyło szacunki dotyczące przychodów. Marże zysku również wykazały pozytywne trendy, osiągając poziom o 11,7% wyższy niż w poprzednim kwartale i odrobinę powyżej pięcioletniej średniej. Ten stały wzrost rentowności nadal podkreśla siłę efektywności operacyjnej amerykańskich spółek i ich zdolność do poruszania się w obecnym środowisku makroekonomicznym i geopolitycznym. Niemniej jednak, same spółki wydają się mniej optymistyczne w odniesieniu do trwającego kwartału, a ponad połowa z nich wydała negatywne prognozy EPS. W opinii Allianz Trade analitycy pozostają jednak optymistyczni w odniesieniu do całego roku, prognozując stopę wzrostu zysków na poziomie ~11%.

 

Reakcje rynku na zaskakujące wyniki finansowe były większe niż przeciętnie. Spółki informujące o pozytywnych niespodziankach w zyskach odnotowały średni wzrost cen o +1%, podczas gdy te informujące o negatywnych niespodziankach odnotowały średni spadek cen o -3%. Różnica ta podkreśla wrażliwość rynku na wyniki finansowe w stosunku do oczekiwań, która jest zaostrzana przez napięte wyceny panujące na rynkach amerykańskich, co prowadzi do asymetrycznej funkcji reakcji na pozytywne i negatywne wiadomości. Aby umieścić to w kontekście, terminowy 12-miesięczny wskaźnik ceny do zysków dla S&P 500 wynosi obecnie 20,8, co jest poziomem zbliżonym do rajdu akcji z lat 2000 i 2020.  

 

Usługi (tele)komunikacyjne znalazły się na szczycie tabeli z najwyższym wzrostem zysków rok do roku na poziomie +34%, ale był on napędzany głównie przez Alphabet i Meta. Pomijając te dwie kluczowe spółki, z wyliczeń Allianz Trade wynika, że wzrost w sektorze spadłby znacząco do +2%. Sektor usług użyteczności publicznej odnotował drugą najwyższą stopę wzrostu zysków (+33%), pomimo utrzymującej się presji na przychody. Na kolejnym miejscu uplasował się sektor dóbr konsumenckich (+24,5%), głównie za sprawą spółki Amazon. Bez Amazona stopa wzrostu spadłaby do +2,4% rocznie. Sektor technologiczny odnotował wzrost o 23,6%, do czego w dużej mierze przyczyniła się spółka NVIDIA. Po czerwonej stronie sezonu wyników, sektory opieki zdrowotnej i energii odnotowały znaczące spadki o -25,4%, a następnie materiały podstawowe o -20,6%.

 

Po drugiej stronie Atlantyku optymizm jest umiarkowany, ale widać oznaki poprawy fundamentów. Do tej pory raporty przedstawiło około 90% spółek, z czego około 60% przekroczyło oczekiwania analityków dotyczące zysków, a 50% przekroczyło szacunki dotyczące przychodów. Chociaż ogólne wyniki pozostają ujemne, wskazują one, że indeks Stoxx 600 nabiera rozpędu po trzech kwartałach znacznego ujemnego rocznego wzrostu zysków i przychodów. Oczekuje się, że w I kwartale spółki odnotują -2% wzrost zysków rok do roku i -4% wzrost przychodów, co będzie najwyższym wynikiem od I kwartału 2023 r., zbliżając się do dodatniego progu zysków i przychodów. Ponadto dodatnie kwartalne zyski i wzrost przychodów sugerują, że prognozowany wzrost zysków o około 5% w 2024 r. może być wykonalny, pod warunkiem, że nie wystąpią czynniki egzogeniczne zakłócające obecny trend. Ostatecznie ta przewidywana poprawa bilansu i odporność uzasadniają stosunkowo niewielką różnicę w wynikach między akcjami amerykańskimi i europejskimi.

 

Pomimo tych słabych, ale zachęcających wyników, sezon zysków w Europie był nierówny w poszczególnych krajach. Analitycy spodziewają się dodatniego wzrostu zysków w pierwszym kwartale w siedmiu z 15 krajów reprezentowanych w indeksie STOXX 600. Przewiduje się, że (reprezentowane w indeksie) spółki z Portugalii (+92,0%) i Hiszpanii (+20,5%) odnotują najwyższe roczne stopy wzrostu zysków, podczas gdy te z Polski (-27,1%) i Austrii (-18,6%) odnotują najniższy wzrost. Patrząc w przyszłość, przewidujemy, że ożywienie gospodarcze w Europie w ciągu najbliższych dwóch lat wesprze główne gospodarki, takie jak Niemcy i Francja, w osiągnięciu dodatniej dynamiki wzrostu zysków i przychodów. To z kolei powinno pomóc w poprawie ogólnych fundamentów indeksów akcji, doprowadzając je do bardziej stabilnych i komfortowych poziomów.

 

Sektor finansowy jest jedynym sektorem, który nadal odnotowuje dodatni roczny wzrost zysków i przychodów w Europie. Wszystkie pozostałe sektory wykazały ujemną górną lub dolną linię. Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwać można, że trzy z dziesięciu sektorów w indeksie wykażą lepsze zyski w porównaniu z 1. kwartałem 2023 roku. Wiodący sektor użyteczności publicznej może pochwalić się najwyższą stopą wzrostu zysków (+18,2%), podczas gdy sektor nieruchomości ma mieć najsłabszy wzrost (-31,9%). Pomimo tego, że większość sektorów odnotowała ujemne zyski, duże europejskie spółki (tj. GRANOLAS) nadal osiągają dobre wyniki, napędzając wzrost szerokich europejskich indeksów, podobnie jak w USA.

 

Wskaźniki rewizji zysków rosną, a analitycy są coraz bardziej przekonani o kontynuacji dynamiki zysków i przychodów obserwowanej w 1. kwartale. Ta pozytywna prognoza jest zgodna z naszymi szacunkami wzrostu zysków opartymi na danych makroekonomicznych i wspiera oczekiwane wyniki kapitałowe w 2024 roku na poziomie około +10% zarówno dla rynków europejskich, jak i amerykańskich. Sezon wyników finansowych uwypuklił jednak rosnące ryzyko koncentracji na rynkach akcji, zarówno pod względem cenowym, jak i fundamentalnym, przy czym niewielki podzbiór megakorporacji napędza wyniki całego rynku. Podkreśla to asymetryczną reakcję uczestników rynku na negatywne wiadomości, przy czym niekorzystne wydarzenia są sprzedawane trzykrotnie intensywniej niż pozytywne, co z kolei świadczy o napiętych wycenach i prawdopodobnie zbyt optymistycznych oczekiwaniach dotyczących wyników rynku akcji.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Źródło informacji: AKM multiAN PR
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Giełda Siedem lat rozwoju - podsumowanie rozwoju GPW w Warszawie w latach 2017-2023 Biuro prasowe
2024-07-10 | 12:30

Siedem lat rozwoju - podsumowanie rozwoju GPW w Warszawie w latach 2017-2023

Stabilność, bardzo dobre wyniki finansowe i otwarte drogi rozwoju – tak o sytuacji Grupy Kapitałowej GPW na progu zmian we władzach Giełdy Papierów Wartościowych
Giełda DNA Medical Group planuje debiut na warszawskiej giełdzie
2024-06-05 | 10:00

DNA Medical Group planuje debiut na warszawskiej giełdzie

DNA Medical Group - firma medyczna działająca w branży badań genetycznych, planuje debiut na rynku NewConnect. Wcześniej spółka chce pozyskać finansowanie od inwestorów na
Giełda MediSensonic przygotowuje się do procesu certyfikacji dla Touchwave’
2024-05-29 | 08:45

MediSensonic przygotowuje się do procesu certyfikacji dla Touchwave’

MediSensonic planuje w 2025 roku przeprowadzenie procesu szybkiej ścieżki certyfikacji dla jednego ze swoich wiodących projektów – ‘Touchwave’. To efekt pomyślnie

Kalendarium

Więcej ważnych informacji

Konkurs Polskie Branży PR

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Handel

Branża tytoniowa alarmuje o drastycznych podwyżkach akcyzy. Są kilkukrotnie wyższe od zaplanowanych do 2027 roku

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała obowiązująca od 2022 roku mapa akcyzowa, czyli porozumienie wypracowane po długich konsultacjach z rynkiem. Już w przyszłym roku akcyza na wyroby tytoniowe, zamiast o pierwotnie zakładane 10 proc. na wszystkie kategorie wyrobów, ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Nowością jest objęcie podwyżkami również płynów do e-papierosów, na które w 2025 roku akcyza wzrośnie o 75 proc.

Bankowość

Większość małych i średnich firm przez całą swoją działalność nie zmienia banku. Wysoko oceniają dostępność do usług bankowych

Mikro-, małe i średnie firmy są surowymi recenzentami usług bankowych, ale mimo to ich ocena pozostaje dość wysoka – mówi Wojciech Terlikowski z CBM Indicator. Kredyt bankowy jest drugim – po środkach własnych – najpopularniejszym źródłem finansowania działalności MŚP, ale firmy chętnie korzystają również z kredytów inwestycyjnych czy kart kredytowych. Są zainteresowane także dodatkowymi usługami ze strony banków, np. doradztwem przy pozyskiwaniu środków UE. Ekspert wskazuje, że to przekłada się na lojalność klientów – przedsiębiorcy przywiązują się do banków i rzadko je zmieniają.

Przemysł

W Polsce rośnie tempo robotyzacji. Pod względem zaangażowania robotów w przemyśle przegrywa wyścig z innymi krajami regionu

Z niemal 18 tys. robotów zainstalowanych w sektorze przetwórstwa przemysłowego Polska znajduje się na szóstym miejscu w UE. Jednak na 10 tys. pracowników zatrudnionych w tej branży przypada 54,6 robota, znacznie mniej niż nie tylko na Zachodzie, ale i w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie 76 proc. przedsiębiorców badanych przez Polski Instytut Ekonomiczny zgadza się, że robotyzacja i automatyzacja będzie coraz bardziej stanowiła o przewadze konkurencyjnej firm na rynku.

Partner serwisu

Instytut Monitorowania Mediów

Szkolenia

Akademia Newserii

Akademia Newserii to projekt, w ramach którego najlepsi polscy dziennikarze biznesowi, giełdowi oraz lifestylowi, a  także szkoleniowcy z wieloletnim doświadczeniem dzielą się swoją wiedzą nt. pracy z mediami.