Komunikaty PR

Zarząd SoftBlue SA z listem do Akcjonariuszy

2020-06-01  |  09:17

Szanowni Państwo,

odnosząc się do Państwa pytań dotyczących strategii Spółki Softblue S.A. oraz działania osób pełniących obowiązki zarządcze, chcielibyśmy podkreślić, że wszystkie działania podejmowane zarówno przez Spółkę jak i osoby nią zarządzające mają na celu tylko i wyłącznie dobro Spółki oraz zwiększenie skali jej działalności.

Jako spółka publiczna dążymy do pełnej współpracy z Akcjonariuszami oraz inwestorami. W tym celu na bieżąco aktualizujemy naszą stronę internetową, w szczególności zakładkę dotyczącą „relacji inwestorskich” jak również dzielimy się z Państwem informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych (np. facebook). Również staramy się na bieżąco odpowiadać na Państwa pytania dotyczące bieżącej sytuacji w Spółce – z uwzględnieniem zakazu ujawniania informacji poufnych oraz z przestrzeganiem tajemnicy przedsiębiorstwa. Jesteśmy bardzo wdzięczni Państwu za zaangażowanie w rozwój Softblue S.A., które odbieramy jako wielki zaszczyt i wyraz zaufania do Spółki. Również wskazywane w Państwa wiadomościach uwagi/sugestie/rady nie pozostają bez echa i Zarząd Spółki analizuje wskazane przez Państwa informacje, które również posiadają wielkie znaczenie w kontekście dalszego rozwoju Spółki.

Zarząd Spółki, przed podjęciem każdej kluczowej decyzji mającej znaczenie dla Spółki, dokonuje skrupulatnej analizy i kieruje się wyłącznie dobrem Spółki oraz realizacją planów – zarówno tych krótkoterminowych jak i tych długoterminowych. Jednym z takich długoterminowych planów jest większe zaangażowanie w spółkę Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Podmiot ten, jako jeden z liderów w swojej branży, prowadzący bardzo innowacyjną działalność, łączący działalność nowych technologii (wirtualna rzeczywistość) z działalnością medyczno-edukacyjną, pozostaje w kręgu naszego zainteresowania. Obecnie, Zarząd Spółki zdecydował o większym zaangażowaniu zarówno kapitałowym jak i technologicznym, w celu współpracy z tym podmiotem w realizacji i budowie Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR. Spółka widzi bardzo duży potencjał w tej inwestycji, która w przyszłości również Softblue S.A. może przynieść korzyści. Jeżeli Inventionmed S.A. zacznie generować zyski i będzie dzielić się z inwestorami dywidendą, to Softblue S.A., jako jeden z większych Akcjonariuszy, również na tym zyska. Tym bardziej istotne jest głębsze zaangażowanie w realizację tego projektu. Spółka, chciałaby budować silną, rozwojową i innowacyjną grupę kapitałową i zaangażowanie w Inventionmed S.A. wpisuje się w realizację tego celu. Natomiast Zarząd wskazuje, że w przypadku ewentualnej emisji akcji skierowanej do Inventionmed S.A. będzie dbał o interesy dotychczasowych Akcjonariuszy i cena emisyjna akcji nie będzie równa wartości nominalnej a znacznie wyższa oraz zobowiąże Inventionmed S.A. do niezbywania akcji przez okres co najmniej 2 lat (lock-up), co również powinno wpłynąć na bezpieczeństwo i pewność dotychczasowych Akcjonariuszy.

Ponadto zbycie akcji przez Prezesa Zarządu miało na celu tylko i wyłącznie wzmocnienie Softblue S.A. środkami finansowymi w kontekście nakładów inwestycyjnych (w tym również tzw. wkładów własnych do projektów zewnętrznych) na planowane do realizacji projekty, co zresztą zostało zmaterializowane w formie pożyczki (linii pożyczkowej), jaką Prezes Zarządu udzielił Spółce. Prezes Zarządu całość zrealizowanego zysku przeznaczył na wsparcie Softblue S.A., co pokazuje jego przywiązanie do Spółki oraz chęć pracy dla dobra Spółki. Zarząd Spółki liczy, że najbliższe walne zgromadzenie zaakceptuje udzieloną pożyczkę, która jest zrealizowana według niskich wartości rynkowych tego typu transakcji,  a co za tym idzie bardzo korzystna dla Spółki. Umowa nie zawiera również żadnych zabezpieczeń ani dodatkowych kosztów, dzięki czemu Spółka nie będzie zobowiązana do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat czy prowizji związanych ze skorzystaniem z pożyczki. Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że nie zamierza w najbliższej przyszłości zmniejszać posiadanego przez siebie stanu posiadania akcji ani udziału w głosach w Spółce.

 

Zarząd Spółki liczy, że środki finansowe jakie zostaną przez niego uruchomione na potrzeby inwestycyjne Spółki wpłynie na jej dalszy, dynamiczny rozwój oraz pozwoli na realizację dalekosiężnych celów związanych z budową silnej, innowacyjnej grupy kapitałowej, co w konsekwencji powinno się również przełożyć na generowane wyniki finansowe w przyszłości.

 

Spółka konsekwentnie buduje wartość realizowanych przez siebie projektów technologicznych, inicjuje własne pomysły badawczo-rozwojowe, zamierza angażować się w inne, innowacyjne i rozwojowe projekty. Dotychczasowe doświadczenie, wiedza i umiejętności osób związanych ze  Spółką (Zarządu, Rady Nadzorczej oraz dyrektorów Spółki) dają podstawy do uznania, że obrana przez Spółkę ścieżka rozwoju jest właściwa i perspektywiczna.

Konsekwencja w działaniu Zarządu Spółki widoczna jest w ilości ciągle zwiększającego się grona klientów, sprzedaży rozwiązań własnych ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wytworzone przez dział badawczo – rozwojowy a co najważniejsze również w wynikach finansowych. Perspektywy obecnie realizowanych kontraktów, projektów jak i planowanych projektów inwestycyjnych pozwalają nam pozytywnie patrzeć w przyszłość. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że obecna sytuacja światowa związana z pandemią, co prawda niesprzyjająca tradycyjnemu modelowi biznesu,   z całą pewnością „sprzyja” jednak rozwiązaniom i modelowi spółek innowacyjnych a w szczególności zakresowi  działalności Spółki Softblue SA. Wskazywać na to może niespotykane do tej pory tempo i konieczność cyfryzacji wielu obszarów życia lub coraz większą liczbą publikacji naukowych wskazujących na powiązanie smogu (obszar działalności Spółki Softblue SA.) z nasileniem skutków pandemii wirusa.

Zarząd Spółki liczy również na współpracę Akcjonariuszy i będzie zwiększał zaangażowanie w komunikacje z nimi, bo z myślą również o nich podejmuje się realizacji wyznaczanych sobie celów, gdyż sukces Spółki to również sukces jej Akcjonariuszy. 

 

Z wyrazami szacunku

Michał Kierul

Prezes Zarządu

 

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Giełda BRAK ZDJĘCIA
2020-06-30 | 11:00

Nowe osoby w BTC Studios S.A.

Nowymi członkami Rady Nadzorczej BTC Studios S.A., notowanego na NewConnect producenta i wydawcy gier mobilnych oraz konsolowych, zostali Yoshio Osaki oraz Anthony Poullain. Yoshio Osaki to założyciel IDG Consulting, natomiast Anthony Poullain
Giełda BRAK ZDJĘCIA
2020-06-25 | 17:00

Rynek gier mobilnych atrakcyjny dla graczy, ale i dla biznesu

Autorem komentarza jest Jarosław Zeisner, członek zarządu BTC Studios S.A. Rynek gier pokazał siłę – kiedy wiele gałęzi gospodarki cierpiało z powodu obowiązkowego lockdownu okazało się, że w tym czasie gaming utrzymuje, a
Giełda Symulator “Hotel Renovator” w kolejnym etapie produkcyjnym
2020-06-25 | 09:57

Symulator “Hotel Renovator” w kolejnym etapie produkcyjnym

Po sukcesie „Hotel Renovator” na Global Top Wishlist platformy Steam przyszedł czas na przejście z preprodukcji do drugiego etapu prac nad symulatorem. Wrocławskie studio The Dust

Więcej ważnych informacji

Jedynka Newserii

Jedynka Newserii

Infrastruktura

Susza minęła, ale ulewy i podtopienia wciąż groźne. Na rzekach utrzymują się stany ostrzegawcze i alarmowe

Ze skrajności w skrajność – sytuacja hydrologiczna w Polsce jest dynamiczna i nieprzewidywalna. Po wielu miesiącach suszy i braku deszczu przyszedł czas intensywnych opadów  atmosferycznych i zagrożenia powodziowego. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu kraju oraz tam, gdzie przemieszcza się fala wezbraniowa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody w rzekach na terenie południowej Polski. Tym bardziej że sezon burzowy się nie skończył.

Transport

Trwają prace nad nowym systemem poboru opłat drogowych. Od 2021 roku będzie oparty na geolokalizacji i pozwoli płacić np. smartfonem

Prosty, nowoczesny i wygodny dla przewoźników – taki ma być nowy system poboru opłat drogowych, który zastąpi viaTOLL. Ten przestanie działać z końcem lipca 2021 roku i pozostaną po nim bramownice, które będą wykorzystywane już tylko w celach kontrolnych. Nowy system będzie oparty na geolokalizacji i pozwoli uiścić opłatę drogową m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej w smartfonie. Zostanie też powiązany z e-Urzędem Skarbowym budowanym w resorcie finansów. Planowane na przyszły rok wdrożenie nowego systemu ma być płynne i nie powodować wzrostu opłat ani problemów dla kierowców.

Jak korzystać z materiałów Newserii?

Ważne informacje dla dziennikarzy i mediów

Wszystkie materiały publikowane w serwisach agencji informacyjnej Newseria przeznaczone są do bezpłatnej dystrybucji poprzez serwisy internetowe, stacje radiowe i telewizje, wydawców prasy oraz aplikacje pełniące funkcję agregatorów newsów. 

Szczegóły dotyczące warunków współpracy znajdują się tutaj.

Handel

Pandemia SARS-CoV-2 przyspieszy zmianę globalnego układu sił. Nowa odsłona rywalizacji między Chinami i USA

– Pandemia koronawirusa przyspieszy zmianę układu sił na politycznej i gospodarczej mapie świata – ocenia politolog, prof. UW, dr hab. Bogdan Góralczyk. Stany Zjednoczone i Chiny jeszcze przed rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 toczyły wojnę handlową, która teraz została chwilowo zamrożona. Nowy wirus stał się kolejną kością niezgody i przyczyną eskalacji napięć we wzajemnych stosunkach. USA są w tej chwili krajem najbardziej dotkniętym przez pandemię, podczas gdy chińska gospodarka po kryzysie z początku roku praktycznie odzyskała już prawie pełny potencjał.

Finanse

Coraz trudniej o pomnażanie kapitału na światowych rynkach. Przyszłe inwestycje będą wymagały większej gotowości na ryzyko

Pandemia przyniosła zalew rynku płynnością finansową ze strony banków centralnych, w wyniku czego rentowności obligacji nie dadzą już zarobić. Niskie stopy procentowe sprawiają, że wynik na lokatach jest realnie ujemny, coraz trudniej też wynająć jedną z ulubionych przez lata inwestycji Polaków – nieruchomości. W tej sytuacji zostają przemyślane inwestycje w akcje lub obligacje indeksowane inflacją bądź korporacyjne. Tu też jednak czai się ryzyko nieoszacowanego wpływu koronakryzysu na wyniki firm.