Komunikaty PR

Brak standaryzacji w weryfikacji informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju

2021-06-29  |  11:00

Globalne badanie porównawcze przeprowadzone przez IFAC oraz AICPA & CIMA wskazuje na istotne różnice pomiędzy jurysdykcjami*.

Globalne praktyki dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju i atestacji ujawnianych informacji – w tym powszechność i poziom atestacji oraz standardy i rodzaj podmiotu weryfikującego informacje – różnią się istotnie w zależności od jurysdykcji – dowodzi nowy raport International Federation of Accountants (IFAC) oraz Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) The State of Play in Sustainability Assurance.

Przeprowadzone badanie jest przełomowym na skalę globalną porównaniem, które dostarcza kompleksowej, aktualnej wiedzy nt. stanu raportowania zrównoważonego rozwoju i związanej z nim atestacji. Co więcej, analiza opatrzona jest danymi obrazującymi, jak i gdzie raportowane są informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz jak odnosi się to do praktyk związanych z ich weryfikacją.

Jak wynika z badania:

  • 91 proc. analizowanych firm ujawnia pewien poziom informacji dot. zrównoważonego rozwoju;
  • 51 proc. firm, które ujawniają informacje dot. zrównoważonego rozwoju, zapewnia pewien poziom ich atestacji;
  • 63 proc. z tego typu usług atestacyjnych wykonały firmy audytorskie lub powiązane z audytem.

Ponieważ dążenie do stworzenia globalnych standardów i ram sprawozdawczości niefinansowej wciąż trwa, inwestorzy, organy regulacyjne i decydenci kierują swoją uwagę na ważną rolę, jaką w promowaniu wysokiej jakości sprawozdawczości pełni atestacja. Wraz z rosnącym znaczeniem informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, ich niska jakość stanowi coraz większe ryzyko dla ochrony inwestorów i stabilności finansowej.

Globalna społeczność musi rozważyć wiele złożonych kwestii – czy raportowanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju powinno być wymagane? Jeśli tak, czy ich atestacja powinna być wymagana i przez jakiego typu podmioty powinna być wykonywana? Mając nową wiedzę, IFAC – wraz z naszymi organizacjami członkowskimi i innymi globalnymi interesariuszami – inicjuje dyskusję opartą na twardych danych, aby przyspieszyć tempo globalnej debaty i pomóc wytyczać drogę dla dobra interesu publicznego – powiedział Kevin Dancy, CEO, IFAC. – Będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w tej przestrzeni w miarę zmian zachodzących w kwestiach raportowania i atestacji – dodał.

Firmy ujawniające informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które podlegają atestacji, mają szansę wzbudzić większe zaufanie i wiarygodność w tej kwestii. Zaangażowanie profesjonalistów lub podmiotów uprawnionych do weryfikacji takich informacji* – jako ekspertów posiadających odpowiedni zestaw umiejętności zawodowych, kwalifikacji i doświadczenia oraz podlegających wymogom niezależności i standardom etycznym – może skutkować naprawdę wartościową sprawozdawczością i być dowodem przejrzystości – powiedziała Susan S. Coffey CPA, CGMA, CEO, Public Accounting, Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA). – Aktualnie tylko około połowa firm uwzględnionych w naszym badaniu ujawnia informacje w zakresie ESG, które podlegają jakiejkolwiek atestacji – dodała.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie IFAC.

Dodatkowe informacje

IFAC oraz AICPA & CIMA nawiązały współpracę z Audit Analytics, aby zbadać na skalę globalną praktyki dotyczące raportowania i atestacji w zakresie ESG poprzez analizę raportów zawierających tego typu informacje pochodzących z 22 jurysdykcji. Analizie poddano po 100 firm z sześciu największych światowych gospodarek oraz 50 firm z pozostałych 16 jurysdykcji. Badanie nie obejmowało podmiotów z Polski. Pełna metodologia wyjaśniona jest w raporcie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW, opracowanym na zlecenie EBOR i GPW. Przewodnik jest kompendium wiedzy w zakresie najnowszych trendów raportowania niefinansowego, który porządkuje wiedzę w tym zakresie i zawiera rekomendacje odnośnie kluczowych wskaźników ESG oraz zasad raportowania w tym obszarze. Wytyczne zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi.

* Niniejsza informacja prasowa została sporządzona w języku angielskim, a następnie przetłumaczona na język polski. W przypadku braku zgodności wynikającej z tłumaczenia pierwszeństwo ma wersja oryginalna w języku angielskim.

** W Polsce przede wszystkim biegłych rewidentów.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Gospodarka Jak zabezpieczyć na przyszłość niemiecki cud gospodarczy? Biuro prasowe
2021-11-24 | 16:00

Jak zabezpieczyć na przyszłość niemiecki cud gospodarczy?

„Habemus Coalition” – można by powiedzieć po długich negocjacjach zakończonych umową koalicyjną. Odnośnie umowy, efektu tych negocjacji – zajmie to trochę czasu,
Gospodarka Inżynieria środowiskowa i efektywność energetyczna.
2021-11-18 | 15:00

Inżynieria środowiskowa i efektywność energetyczna.

Po raz pierwszy w historii ludzkości środowisko naturalne staje się większym priorytetem w społeczeństwie niż ekonomia. Dziś rzeczywiście pokazuje to aktualna polityka Unii Europejskiej,
Gospodarka Inkluzywność uchroni Europę od porażki biznesowej – Krzysztof Domarecki na OEES
2021-11-17 | 12:00

Inkluzywność uchroni Europę od porażki biznesowej – Krzysztof Domarecki na OEES

Na naszych oczach rodzi się multipolarny świat, do którego nie wróci już imperium brytyjskie, hiszpańskie czy amerykańskie. Dlatego europejskie firmy, zwłaszcza te które

Więcej ważnych informacji

IT i technologie

Operacje raka prostaty przy użyciu robota chirurgicznego standardem w krajach zachodnich. W Polsce wciąż nie są refundowane

– W leczeniu raka prostaty technologia da Vinci tak naprawdę zastąpiła już inne metody – mówi urolog, dr Stefan W. Czarniecki z należącego do Grupy LUX MED Szpitala św. Elżbiety. Placówka już od kilku lat wykorzystuje roboty da Vinci w operacyjnym leczeniu raka prostaty, co wynika z dużych korzyści z tej metody po stronie lekarzy i pacjentów. Polska jest jednak w gronie niewielu państw, w których te zabiegi nie są refundowane. Na dodatek robotów wciąż jest stosunkowo niewiele, pozytywny jest jednak fakt, że z każdym rokiem rośnie zarówno liczba robotów, jak i operacji przeprowadzanych w ich asyście. W I kwartale br. polskie placówki zrealizowały ich łącznie 415, o 57 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przemysł

Firmy przemysłowe mają dziś wyższą zdolność do konkurowania niż przed pandemią. Duża w tym zasługa inwestycji w maszyny i urządzenia

Zdolność do konkurowania polskich firm przemysłowych jest znacznie wyższa niż rok temu. Wskazuje na to Index MiU przygotowywany regularnie przez Siemens Financial Services w Polsce. W II połowie br. wynosi on 50,60 pkt i jest o 6,69 pkt wyższy niż przed rokiem. O większej zdolności firm do konkurowania zarówno teraz, jak i w kolejnym roku decydują takie czynniki jak inwestycje w park maszynowy, automatyzacja procesu produkcji czy dywersyfikacja rynków zbytu. Coraz większa w tym rola finansowania zewnętrznego, na jakie decydują się badane przedsiębiorstwa. Jako największe wyzwanie na kolejne miesiące firmy wskazują wzrost cen surowców, problemy z pozyskiwaniem pracowników i zmiany spowodowane ochroną środowiska.

Handel

Biedronka została głównym sponsorem WOŚP. Od połowy grudnia ruszy zbiórka pieniędzy na 30. finał orkiestry w sklepach sieci

Biedronka, czyli największa w Polsce sieć handlowa, została głównym sponsorem 30. finału WOŚP, który odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Od 29 listopada klienci Biedronki znajdą w sklepach specjalne produkty, m.in. kubki, koszulki, skarpetki, torby i smycze sygnowane logo WOŚP. Od połowy grudnia będą też mogli wesprzeć akcję, wrzucając datki do puszek w sklepach.

Motoryzacja

Właściciele zabytkowych samochodów nie muszą ubezpieczać ich przez cały rok. Polisy krótkoterminowe nie zawsze są jednak opłacalnym rozwiązaniem

Na polskich drogach z roku na rok widać coraz więcej pojazdów na żółtych tablicach będących symbolem zabytkowego samochodu. Za takie z reguły uznaje się auta starsze niż 40 lat lub nieco młodsze, powyżej 25 lat, ale mające wartość kolekcjonerską. Według danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Polsce zarejestrowanych jest ok. 7,5 mln pojazdów starszych niż 25 lat, a 2,5 mln z nich ma status „aktywny”, czyli wykazały w ciągu ostatnich sześciu lat jakiś objaw swojego istnienia. Pojazdy zakwalifikowane jako zabytkowe mogą liczyć na specjalne traktowanie przez ubezpieczycieli.