Komunikaty PR

Brak standaryzacji w weryfikacji informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju

2021-06-29  |  11:00

Globalne badanie porównawcze przeprowadzone przez IFAC oraz AICPA & CIMA wskazuje na istotne różnice pomiędzy jurysdykcjami*.

Globalne praktyki dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju i atestacji ujawnianych informacji – w tym powszechność i poziom atestacji oraz standardy i rodzaj podmiotu weryfikującego informacje – różnią się istotnie w zależności od jurysdykcji – dowodzi nowy raport International Federation of Accountants (IFAC) oraz Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA) The State of Play in Sustainability Assurance.

Przeprowadzone badanie jest przełomowym na skalę globalną porównaniem, które dostarcza kompleksowej, aktualnej wiedzy nt. stanu raportowania zrównoważonego rozwoju i związanej z nim atestacji. Co więcej, analiza opatrzona jest danymi obrazującymi, jak i gdzie raportowane są informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju oraz jak odnosi się to do praktyk związanych z ich weryfikacją.

Jak wynika z badania:

  • 91 proc. analizowanych firm ujawnia pewien poziom informacji dot. zrównoważonego rozwoju;
  • 51 proc. firm, które ujawniają informacje dot. zrównoważonego rozwoju, zapewnia pewien poziom ich atestacji;
  • 63 proc. z tego typu usług atestacyjnych wykonały firmy audytorskie lub powiązane z audytem.

Ponieważ dążenie do stworzenia globalnych standardów i ram sprawozdawczości niefinansowej wciąż trwa, inwestorzy, organy regulacyjne i decydenci kierują swoją uwagę na ważną rolę, jaką w promowaniu wysokiej jakości sprawozdawczości pełni atestacja. Wraz z rosnącym znaczeniem informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, ich niska jakość stanowi coraz większe ryzyko dla ochrony inwestorów i stabilności finansowej.

Globalna społeczność musi rozważyć wiele złożonych kwestii – czy raportowanie informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju powinno być wymagane? Jeśli tak, czy ich atestacja powinna być wymagana i przez jakiego typu podmioty powinna być wykonywana? Mając nową wiedzę, IFAC – wraz z naszymi organizacjami członkowskimi i innymi globalnymi interesariuszami – inicjuje dyskusję opartą na twardych danych, aby przyspieszyć tempo globalnej debaty i pomóc wytyczać drogę dla dobra interesu publicznego – powiedział Kevin Dancy, CEO, IFAC. – Będziemy kontynuować nasze zaangażowanie w tej przestrzeni w miarę zmian zachodzących w kwestiach raportowania i atestacji – dodał.

Firmy ujawniające informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które podlegają atestacji, mają szansę wzbudzić większe zaufanie i wiarygodność w tej kwestii. Zaangażowanie profesjonalistów lub podmiotów uprawnionych do weryfikacji takich informacji* – jako ekspertów posiadających odpowiedni zestaw umiejętności zawodowych, kwalifikacji i doświadczenia oraz podlegających wymogom niezależności i standardom etycznym – może skutkować naprawdę wartościową sprawozdawczością i być dowodem przejrzystości – powiedziała Susan S. Coffey CPA, CGMA, CEO, Public Accounting, Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA). – Aktualnie tylko około połowa firm uwzględnionych w naszym badaniu ujawnia informacje w zakresie ESG, które podlegają jakiejkolwiek atestacji – dodała.

Pełna treść raportu dostępna jest na stronie IFAC.

Dodatkowe informacje

IFAC oraz AICPA & CIMA nawiązały współpracę z Audit Analytics, aby zbadać na skalę globalną praktyki dotyczące raportowania i atestacji w zakresie ESG poprzez analizę raportów zawierających tego typu informacje pochodzących z 22 jurysdykcji. Analizie poddano po 100 firm z sześciu największych światowych gospodarek oraz 50 firm z pozostałych 16 jurysdykcji. Badanie nie obejmowało podmiotów z Polski. Pełna metodologia wyjaśniona jest w raporcie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW, opracowanym na zlecenie EBOR i GPW. Przewodnik jest kompendium wiedzy w zakresie najnowszych trendów raportowania niefinansowego, który porządkuje wiedzę w tym zakresie i zawiera rekomendacje odnośnie kluczowych wskaźników ESG oraz zasad raportowania w tym obszarze. Wytyczne zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi.

* Niniejsza informacja prasowa została sporządzona w języku angielskim, a następnie przetłumaczona na język polski. W przypadku braku zgodności wynikającej z tłumaczenia pierwszeństwo ma wersja oryginalna w języku angielskim.

** W Polsce przede wszystkim biegłych rewidentów.

Newseria nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz inne materiały (np. infografiki, zdjęcia) przekazywane w „Biurze Prasowym”, których autorami są zarejestrowani użytkownicy tacy jak agencje PR, firmy czy instytucje państwowe.
Ostatnio dodane
komunikaty PR z wybranej przez Ciebie kategorii
Gospodarka Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia GZM Biuro prasowe
2021-08-05 | 12:00

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia GZM

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia–pierwszy prawnie usankcjonowany polski związek metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to pierwsza w Polsce,
Gospodarka BRAK ZDJĘCIA
2021-08-02 | 10:00

Rekomendacje CIMA w zakresie odbudowy gospodarczej

Association of International Certified Professional Accountants dzieli się z polskim rządem rekomendacjami w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce Sugesie oraz rekomendacje dot. dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i
Gospodarka Biznes musi szybciej postawić na OZE.
2021-07-28 | 12:40

Biznes musi szybciej postawić na OZE.

Czy decyzje Brukseli są w stanie przełożyć się na styl życia, ale i prowadzenia biznesu w całej Unii? Zapisy pakietu “Fit for 55” dają pewne nadzieje na zmianę świadomości w

Więcej ważnych informacji

Złote Spinacze 2021

Handel

Najemcy centrów handlowych wycofują się z przedłużanych umów najmu. Mają na to czas do 6 sierpnia

Najemcy sklepów w centrach handlowych, którzy w zamian za brak opłat czynszowych w okresie lockdownów decydowali się na przedłużanie umów najmu o pół roku, mogą się z tych zobowiązań wycofać. Tę możliwość wprowadziła ustawa covidowa, która weszła w życie 23 lipca br. i która dała najemcom dwa tygodnie na skorzystanie z tego rozwiązania. Zdaniem prawników dla większości najemców jest to zapis korzystny, bo wygasza dotychczasowe roszczenia wynajmujących. Jednocześnie zastrzegają oni, że uchylenie anuluje wszystkie zapisy aneksów covidowych, a z prawnego punktu widzenia jest to kontrowersyjna zmiana, bo zostawia „na lodzie” zarządców centrów handlowych.

Sport

Coraz więcej nieruchomości w Polsce jest smart. Polacy najczęściej inwestują w inteligentne systemy zarządzania oświetleniem i ogrzewaniem

Średnio co czwarte spośród blisko 14 mln gospodarstw domowych w Polsce posiada subskrypcję streamingu treści. Skandynawska NENT Group prognozuje, że ten rynek czeka dynamiczny wzrost, dlatego właśnie uruchomiła w Polsce swoją platformę streamingową Viaplay. Widzów chce przyciągnąć m.in. lokalnymi produkcjami własnymi i transmisjami najważniejszych wydarzeń sportowych na żywo. – Długoterminowo chcemy stać się wiodącą platformą streamingową w Polsce – zapowiada prezes NENT Group, Anders Jensen.

Nauka

Polscy naukowcy szukają nowych zastosowań światłowodów. Skonstruowali już unikatowy w skali świata sejsmograf rotacyjny i pracują nad liniami odpornymi na podsłuchy

Coraz popularniejszy w Polsce światłowód w klasycznym zastosowaniu pozwala przesyłać dane z ogromną prędkością i zapewnia superszybki dostęp do internetu. Naukowcy z Wojskowej Akademii Technicznej szukają jednak innych, nietelekomunikacyjnych zastosowań włókien optycznych. Efektem ich prac jest już jeden z dwóch istniejących na świecie światłowodowych sejsmografów rotacyjnych, który pozwala badać zjawiska sejsmiczne towarzyszące trzęsieniom ziemi, rejestrować ruchy rotacyjne wysokich budowli i przewidywać tąpnięcia w kopalniach. Z myślą o administracji rządowej badacze rozwijają też metody kodowania binarnego, które pozwolą zabezpieczyć światłowody przed podsłuchami z zewnątrz.

Edukacja

Największy producent energii w Polsce chce podnosić świadomość historyczną młodych Polaków. Ruszył konkurs fotograficzny upamiętniający postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

– Edukacja historyczna jest ważnym elementem naszej działalności, chociaż kojarzymy się głównie z produkcją energii elektrycznej – mówi prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Wojciech Dąbrowski. Ostatnią inicjatywą jest upamiętnienie poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął w pierwszych dniach powstania warszawskiego w wieku 23 lat. Służyć temu ma ogłoszony właśnie konkurs fotograficzny „Baczyński bez filtra”, skierowany do młodzieży szkolnej i licealnej, której zadaniem będzie współczesna interpretacja jego twórczości. Wspólnie z Fundacją na rzecz Wielkich Historii PGE pracuje też nad projektem Wirtualnego Muzeum Polskiego Państwa Podziemnego, które ma rozpocząć działalność w przyszłym roku.